Malatya ilinde görev yapan diş hekimleri ve yardımcı sağlık personeli arasında hepatit
T.C. iNONO ONiVERSiTESi
TIP FAKOLTESi iNFEKSiYON HASTALIKLARI ANABiLiM DALI
MALATYA iLi’NDE GOREY YAPAN Di~ HEKiMLERi ve YARDIMCI SAGLIK PERSONELi ARASINDA HEPATiT B ViRUS (HBV) ve HEPATiT C ViRUS (HCV) SEROPREVALANSI
UZMANLIK TEZi Dr. GOLDEN BiLi~lK DOGAN
TEZ YONETicisi YRD. DO<;. Dr. YA~AR BAYINDIR MALATYA 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Van yöresinde kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda HCV genotip dağılımı - Sayfa 72
117. Bruce R. Bacon, MD.: Hepatitis Annual Update, In ‘‘Hepatitis C Treatment: 2005, Clinical Care Options, Hepatitis’’, Ed. Patrick J. Lynch, Santa Barbara, California, USA, ; 113-124, 2005. 118. Legrand-Abravanel F, Colson P, Leguillou-Guillemette H, et al.: Influence of the HCV Subtype on the Virological Response to Pegylated Interferon and Ribavirin Therapy, J Med Virol.; 81(12):2029-35, 2009...
Salt anti Hepatit B Virus Core antikoru pozitif kan donörlerinde Hepatit B Virus DNA tespiti - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİOLOJİ ANABİLİMDALI SALT ANTİ HEPATİT B VİRUS CORE ANTİKORU POZİTİF KAN DONÖRLERİNDE HEPATİT B VİRUS DNA TESPİTİ Dr. Tekin TAŞ UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Selçuk KAYA Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 1487-TU-07 Proje numarası ile desteklenmiştir. 2009-ISPARTA ...
Kronik hepatit C hastalarında pyrosekanslama yöntemi ile hepatit C virusu (HCV) genotiplerinin belirlenmesi - Sayfa 88
138. Erensoy S, Göksel S, Akarca US, Özkahya M, Canatan D: Hepatit C virusun polimeraz zincir reaksiyonu ürünlerinin doğrudan dizi analizi ile genotiplendirilmesi, Flora 2002: 7, 104-11. 139. Yalçın K, Degertekin H, Akkız H. HCV genotypes in HCV related chronic hepatitis in Southeast Anatolia, Turkish J Gastroenterol. 1999: 10, 249-252. 140. Yıldız E, Oztan A, Sar F, Pınarbaşı E, Çetin-Atalay R,...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
hepatit
virus
dalı
anabilim
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. iNONO ONiVERSiTESi
TIP FAKOLTESi iNFEKSiYON HASTALIKLARI ANABiLiM DALI
MALATYA iLi’NDE GOREY YAPAN Di~ HEKiMLERi ve YARDIMCI SAGLIK PERSONELi ARASINDA HEPATiT B ViRUS (HBV) ve HEPATiT C ViRUS (HCV) SEROPREVALANSI
UZMANLIK TEZi Dr. GOLDEN BiLi~lK DOGAN
TEZ YONETicisi YRD. DO<;. Dr. YA~AR BAYINDIR MALATYA 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php