Malign over tümörlerinde preoperatif trombositozun prognostik öneminin incelenmesiMalign Tümörlerde Trombositoz
Trombositoz, kanda trombositlerin yüksek olması durumudur; Reaktif (sekonder) veya primer (esansiyel) olabilir (esansiyel trombositoz myeloproliferatif bir hastalıktır). Genellikle asemptomatik olmasına rağmen, bazı hastalarda trombozise dönüşebilir. İnsanda, normal platelet değeri 1mm’te 150.000-450.000 arasındadır. (150-400 x 10^9 / 1L) Bu aralıklardan bir sapma kesin kes hastalık olduğu anlamına gelmez. Fakat bir milimetreküpte 750.000’den fazla ise ve bilhassa 1.000.000dan fazla ise hastanın incelemeye alınması gerekir. Yüksek platelet seviyeleri mutlaka klinik bir problem olduğu anlamına gelmez ama yine de bu yüksek değerlerin ikincil bir prosesin sonucu olup olmadığını anlamak için hastanın tıbbi geçmişine de bakmak gerekir. Zira genellikle inflamasyon durumlarında platelet seviyeleri artar, çünkü inflamasyon durumları akut faz döneminde platelet üretiminin (yani thrombopoietin’in) ana stimulanıdır. Yüksek platelet değerleri polisitemi vera hastalığı (yüksek RBC sayısı) olanlarda da meydana gelebilir ve bu durumda ilaveten bir risk yaratmış olur. Trombositoz hastalarının çok azı eritromelalgia belirtileri göstermiştir (Yanma hissi ve soğuk ve/veya aspirin kullanımına bağlı olarak çıkıntılarda kırmızılık)
Trombositoz nedenlerini şu şekilde sınıflayabiliriz:
1. KLONAL TROMBOSİTOZ Esansiyel (Primer) Trombositemi Polisitemia Vera Kronik Myeloid Lösemi Miyelofibrozis 2. FAMİLYAL TROMBOSİTOZ 3. FİZYOLOJİK TROMBOSİTOZ Egzersiz Doğum 4. REAKTİF (SEKONDER) TROMBOSİTOZ İnfeksiyon
1717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Demir eksikliği anemisine bağlı reaktif trombositozu olan hastalarda helicobacter pylori sıklığının araştırılması - Sayfa 28
sitokinler interlökin-6 IL-1,IL-4, trombopoetin, interferon-gamma (IFN-γ) ve tümör nekroz faktör-alfa’yı (TNFα) kapsar (47). Bu sitokinlerden reaktif trombositozda rol oynadığına dair en ikna edici kanıtlar IL-6 ve IFN-γ’ye aittir. IL-6 karaciğerden trombopoetin yapımını uyarır (48,49). Çeşitli klinik ve laboratur gözlemler IL-6‘nın reaktif trombositoz patogenezinde ki rolünü desteklemektedir. T...
Klonal ve reaktif trombositozlu olguların etyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi - Sayfa 23
23 üzere, reaktif trombositoz tüm yaşlarda en sık görülen trombositoz nedenidir. Trombositozun nedenleri tablo 3’de gösterilmiştir. Bu seride reaktif trombositozlu hastalardaki ortalama trombosit sayısı (1,195x109/L), miyeloproliferatif hastalıklara sekonder gelişmiş olan trombositozlu hastalardakine (1,808x109/L) göre daha düşük bulunmuş. Yalnızca trombosit sayılarına bakılarak rea...
Klonal ve reaktif trombositozlu olguların etyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi - Sayfa 21
21 Primer trombositemili hastalarda trombosit sayısı aşırı arttığında psödohipoksemi gözlenebilir. Vakaların %25'inde serum vitaminB12 seviyeleri artmıştır [1,2]. Primer trombositemili hastalarda kemik iliği karyotipi karakteristik olarak normaldir. Philadelphia kromozomu saptanamaz ise kronik miyeloid lösemi (KML) tanısı ekarte edilebilir. Vakaların az bir kısmında anaploidi görülebilir. Gerçek...


17. SAYFA ICERIGI

Malign Tümörlerde Trombositoz
Trombositoz, kanda trombositlerin yüksek olması durumudur; Reaktif (sekonder) veya primer (esansiyel) olabilir (esansiyel trombositoz myeloproliferatif bir hastalıktır). Genellikle asemptomatik olmasına rağmen, bazı hastalarda trombozise dönüşebilir. İnsanda, normal platelet değeri 1mm’te 150.000-450.000 arasındadır. (150-400 x 10^9 / 1L) Bu aralıklardan bir sapma kesin kes hastalık olduğu anlamına gelmez. Fakat bir milimetreküpte 750.000’den fazla ise ve bilhassa 1.000.000dan fazla ise hastanın incelemeye alınması gerekir. Yüksek platelet seviyeleri mutlaka klinik bir problem olduğu anlamına gelmez ama yine de bu yüksek değerlerin ikincil bir prosesin sonucu olup olmadığını anlamak için hastanın tıbbi geçmişine de bakmak gerekir. Zira genellikle inflamasyon durumlarında platelet seviyeleri artar, çünkü inflamasyon durumları akut faz döneminde platelet üretiminin (yani thrombopoietin’in) ana stimulanıdır. Yüksek platelet değerleri polisitemi vera hastalığı (yüksek RBC sayısı) olanlarda da meydana gelebilir ve bu durumda ilaveten bir risk yaratmış olur. Trombositoz hastalarının çok azı eritromelalgia belirtileri göstermiştir (Yanma hissi ve soğuk ve/veya aspirin kullanımına bağlı olarak çıkıntılarda kırmızılık)
Trombositoz nedenlerini şu şekilde sınıflayabiliriz:
1. KLONAL TROMBOSİTOZ Esansiyel (Primer) Trombositemi Polisitemia Vera Kronik Myeloid Lösemi Miyelofibrozis 2. FAMİLYAL TROMBOSİTOZ 3. FİZYOLOJİK TROMBOSİTOZ Egzersiz Doğum 4. REAKTİF (SEKONDER) TROMBOSİTOZ İnfeksiyon
17

İlgili Kaynaklarsingle.php