Markanın kullanılması yükümlülüğü


GİRİŞ
Tez konumuz olan Markayı Kullanma Yükümlülüğü 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir. Maddeye göre; Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir: a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) Markanın, marka sahibinin izniyle kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı.
Bir markayı tescil ettiren marka sahibi; tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir nedeni yoksa markasını kullanmakla yükümlüdür. Marka sahibinin markasını kullanmamasının müeyyidesi markanın korumasız kalması değil, markanın iptal edilmesidir.
Markayı kullanma yükümlülüğünün tez konusu olarak belirlenmesinin nedeni; Türk Hukukunda yeteri kadar ve düzenli bir şekilde incelenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Tezimizin birinci bölümünde; marka hakkı genel olarak incelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, marka hakkının kazanılmasında geçerli olan sistemler ve bu sistemlerin markayı kullanma yükümlülüğü ile olan ilişkisi anlatılacaktır. Daha sonra; marka çeşitlerinden genel olarak bahsedilecek ikinci bölümde anlatmaya çalışacağımız marka çeşitlerinin tabi kılındıkları kullanım yükümlülükleri üzerinde durulacaktır. Marka hakkının ekonomik ve toplumsal işlevinden bahsedilecek, bu hususta bir markanın taşıması gereken niteliklerden ve bu niteliklerinin marka hakkı üzerinden ekonomik ve toplumsal hayatı ne şekilde etkilediği işlenecektir. Son olarak; marka hakkının hukuki niteliği çeşitli açılardan tartışılacaktır.
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hazır giyim sektöründe marka oluşturma ve bir işletmede inceleme - Sayfa 186
168 coğrafi kaynak ,üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez. Marka Tescilinden Doğan Hakların Tiiketilmesi Madde 13 - Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iptal
marka
tescil
markanın
sahibi
haklı


1. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ
Tez konumuz olan Markayı Kullanma Yükümlülüğü 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir. Maddeye göre; Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir: a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) Markanın, marka sahibinin izniyle kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı.
Bir markayı tescil ettiren marka sahibi; tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir nedeni yoksa markasını kullanmakla yükümlüdür. Marka sahibinin markasını kullanmamasının müeyyidesi markanın korumasız kalması değil, markanın iptal edilmesidir.
Markayı kullanma yükümlülüğünün tez konusu olarak belirlenmesinin nedeni; Türk Hukukunda yeteri kadar ve düzenli bir şekilde incelenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Tezimizin birinci bölümünde; marka hakkı genel olarak incelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, marka hakkının kazanılmasında geçerli olan sistemler ve bu sistemlerin markayı kullanma yükümlülüğü ile olan ilişkisi anlatılacaktır. Daha sonra; marka çeşitlerinden genel olarak bahsedilecek ikinci bölümde anlatmaya çalışacağımız marka çeşitlerinin tabi kılındıkları kullanım yükümlülükleri üzerinde durulacaktır. Marka hakkının ekonomik ve toplumsal işlevinden bahsedilecek, bu hususta bir markanın taşıması gereken niteliklerden ve bu niteliklerinin marka hakkı üzerinden ekonomik ve toplumsal hayatı ne şekilde etkilediği işlenecektir. Son olarak; marka hakkının hukuki niteliği çeşitli açılardan tartışılacaktır.
1

İlgili Kaynaklar
single.php