İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MARMARAY PROJESİ İLE TRAFİKTEN ÇEKİLECEK OTOMOBİL SAYISININ İSTANBULDA HAVA KALİTESİNE YAPACAĞI ETKİNİN
IVE MODEL İLE TESPİTİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SAATÇIOĞLU
Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri Mühendisliği
OCAK 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ağır metallerin fosfonik asit bazlı bileşiklerle gideriminin incelenmesi - Sayfa 73
ÖZGEÇMİŞ 15 Nisan, 1980 yılında İstanbul‟da doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini İstanbul‟da tamamladı. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nü kazandı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü‟nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lis...
Bir pamuklu son işlemleri endüstrisinde ozonlamanın KOİ bileşenleri üzerine etkisi - Sayfa 167
ÖZGEÇMİŞ Serdar Doğruel, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. 1994 yılında, Avusturya Lisesi'nden mezun olarak Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde lisans öğrenimine başladı. 1998 yılında, adı geçen bölümde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına başladı...
Sulardaki Fe(II) konsantrasyonu ile filtre yük kayıpları arasındaki ilişkinin araştırılması - Sayfa 178
ÖZGEÇMİŞ 1974 yılında Palu'da doğdu. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü'nde Lisans, 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programı'nda Doktora eğitimine başladı. BİMTAŞ A.Ş....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
teknik
üniversitesi
bilimleri
mühendisliği
çevre


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MARMARAY PROJESİ İLE TRAFİKTEN ÇEKİLECEK OTOMOBİL SAYISININ İSTANBULDA HAVA KALİTESİNE YAPACAĞI ETKİNİN
IVE MODEL İLE TESPİTİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SAATÇIOĞLU
Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri Mühendisliği
OCAK 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php