T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI, MATEMATİK DERSİNE
KARŞI TUTUMLARI VE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
BERNA TATAROĞLU
İZMİR 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Belirtisiz istatistikten yararlanılarak matematik eğitimi derslerine yönelik tutumun belirlenmesi - Sayfa 88
Çizelge 4.3. Taslak tutum ölçeği maddeleri. + 1* - 2(3) - 3* + 4* - 5* - 6* + 7(2) - 8* + 9(4) - 10* + 11(1) + 12(9) - 13(5) - 14(10) + 15* - 16(8) - 17* + 18(6) - 19* + 20(7) + 21* + 22* - 23* + 24* - 25(13) - 26* - 27* + 28* - 29* + 30* - 31* - 32* + 33(16) + 34(12) - 35* + 36(15) + 37(14) + 38(11) - 39(17) + 40(18) Matematik eğitimi derslerini severim. Matematik eğitimi dersl...
Belirtisiz istatistikten yararlanılarak matematik eğitimi derslerine yönelik tutumun belirlenmesi - Sayfa 117
MADDELER Katılma Dereceniz Hiç katılmam Katılmam Kararsızım Katılırım Tamamen katılırım 17 Matematik eğitimi derslerinin işleniş yöntemlerinden nefret ediyorum. 18 Matematik eğitimi derslerindeki konuları öğrendiğim için kendimi şanslı buluyorum. 19 Ders kitapları dışında matematik eğitimi kitapları okumam. 20 Matematik eğitimi derslerindeki konularla ilgili tartışmalara zevkl...
Belirtisiz istatistikten yararlanılarak matematik eğitimi derslerine yönelik tutumun belirlenmesi - Sayfa 16
tezsiz yüksek lisans düzeyine getirilmiştir (Güllaç, 2003). 1998–1999 öğretim yılından itibaren de öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin verildiği “öğretmenlik sertifikası” derslerine aşamalı olarak son verilmiştir. 1.1. Çalışmanın Amacı Bu çalışma, Turanlı vd. (2007)’nin “Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Belirtisiz İstatistikten Yararlanılarak Alan Derslerine Yönelik Tutumlarının Belirlen...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
matematik
eğitimi
sınıf
yüksek
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI, MATEMATİK DERSİNE
KARŞI TUTUMLARI VE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
BERNA TATAROĞLU
İZMİR 2009single.php