Mecmû’a-i Kasâ’id-i Türkiyye (207-327 varaklar)

T.C.
NİGDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
MECKO’A-i KABAtn-i TÖRKİYYE
(207 – 327 VARAKLAR)
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ziya AVŞAR
Hazırlayan
llAKA1′ BOZDAG
ıUÖDE-20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

19. yüzyıl endüstriyel kağıt belgelerde ayrışma ve koruma önerileri - Sayfa 153
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 376,1 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 1880 iyi 1892 iyi 1885 iyi 1890 iyi 1872 kötü 1891 iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 19 yy iyi 1877 iyi 1889 iyi 1885 iyi 1859 iyi 1954 iyi 133...
Bulanık çok işlemcili esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde yeni bir yapay bağışıklık algoritması yaklaşımı - Sayfa 66
Tablo 4.9 Bulanık ÇİEATÇ P tipi problemler için kıyaslama P5S2T01 P5S2T02 P5S2T03 P5S2T04 P5S2T05 P5S2T06 P5S2T07 P5S2T08 P5S2T09 P5S2T10 P5S5T01 P5S5T02 P5S5T03 P5S5T04 P5S5T05 P5S5T06 P5S5T07 P5S5T08 P5S5T09 P5S5T10 P5S8T01 P5S8T02 P5S8T03 P5S8T04 P5S8T05 P5S8T06 P5S8T07 P5S8T08 P5S8T09 P5S8T10 P10S2T01 P10S2T02 P10S2T03 P10S2T04 P10S2T05 P10S2T06 P10S2T07 P10S2T08 P10S2T09 P10S2T10 P10S5T01 ...
- Sayfa 286
'H ~ N / 20lr - --- ---. - ------- -------- ~ - ------- - - - · - · --- + ------- -------- 1 1 ----------'---- --- T- ~ _ _ _ _ _ _ L___ - --- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - i i i i i i i i i i i i i i 'i i i i i i i i i i i i i i i i i i (i i i i i iTTTT rrt TT rrTTfTTTTTTTTTTTr i i i i i i i Ben 'i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 1i ppm 8 6 4 2 o Sekil 72. COSY spektrum ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nigde
llaka
hazırlayan
avşar
ziya
danışman


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
NİGDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
MECKO’A-i KABAtn-i TÖRKİYYE
(207 – 327 VARAKLAR)
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ziya AVŞAR
Hazırlayan
llAKA1′ BOZDAG
ıUÖDE-2004

İlgili Kaynaklarsingle.php