T.C
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
MEKANİK KALP KAPAK İMPLANTASYONU YAPILMIŞ OLGULARDA EGZERSİZİN SOL
VENTRİKÜL KAVİTESİ İÇİNDEKİ MİKROKABARCIK VE TRANSKRANIAL HITS
ÜZERİNE ETKİSİ
KARDİYOLOJİ UZMANLIK TEZİ
DR.AYŞEGÜL SÜNBÜL
TEZ DANIŞMANI ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. Bahadır DAĞDEVİREN
İSTANBUL – 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nondipper ve dipper hipertansiyon hastalarında sol ventrikül ve sol atriyum fonksiyonlarının, strain ve strain rate ekokardiyografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 4
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Başlığı : Nondipper ve Dipper Hipertansiyon Hastalarında Sol Ventrikül ve Sol Atriyum Fonksiyonlarının, Strain ve Strain Rate Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Tezi Hazırlayan : Arş. Gör. Dr. Erkan BORAZAN Tez Savunma Tarihi : Tez Kabul Tarihi : Tez Danışmanı : Doç. Dr. Alaettin AVŞAR İş bu çalışma...
Ankilozan spondilitli olgularda sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde doku Doppler, strain ve strain rate ekokardiyografi yöntemlerinin yeri - Sayfa 4
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Başlığı : Ankilozan Spondilitli Olgularda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Doku Doppler, Strain ve Strain Rate Ekokardiyografi Yöntemlerinin Yeri Tezi Hazırlayan : Arş. Gör. Dr. Muhammet TAHTA Tez Savunma Tarihi : Tez Kabul Tarihi : Tez Danışmanı : Doç. Dr. Alaettin AVŞAR İş bu çalış...
Glomerular filtrasyon hızı ve plazma Asimetrik Dimetilarginin düzeyi ile koroner kollateral dolaşım gelişimi arasındaki ilişki - Sayfa 3
GATA Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı’na: “Glomerüler Filtrasyon Hızı ve Plazma Asimetrik Dimetilarginin Düzeyi ile Koroner Kollateral Dolaşım Gelişimi Arasındaki İlişki” konulu bu çalışma jürimiz tarafından Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nda uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı : Doç.Dz.Tbp.Kd.Alb. Atila İYİSOY GATA Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi Üye (Başkan) : Prof.Tbp.Tuğg. Ersoy I I...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kardiyoloji
anabilim
dalı
tezi
uzmanlık
prof


1. SAYFA ICERIGI

T.C
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
MEKANİK KALP KAPAK İMPLANTASYONU YAPILMIŞ OLGULARDA EGZERSİZİN SOL
VENTRİKÜL KAVİTESİ İÇİNDEKİ MİKROKABARCIK VE TRANSKRANIAL HITS
ÜZERİNE ETKİSİ
KARDİYOLOJİ UZMANLIK TEZİ
DR.AYŞEGÜL SÜNBÜL
TEZ DANIŞMANI ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. Bahadır DAĞDEVİREN
İSTANBUL – 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php