Mentha piperita bitkisinden mentol bileşiğinin izolasyonu uçucu yağ ve özütlerin antioksidan aktivitesinin belirlenmesi4
Doğada yetişen 300e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3ü uçucu yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedirler. Tropik ve subtropik bölgelerde ılıman iklim kuşağının sıcak yörelerinde bu kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizde ise Akdeniz bölgesi uçucu yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin bölgelerden biridir. Günümüzde ticari amaçlı üretim yapılan uçucu yağ bitkilerinin sayısı 40ı geçmektedir. Özellikle bazı familyalar uçucu yağ taşıyan bitkiler nedeni ile önem kazanmıştır. Labiateae familyasında bulunan ve birçok Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde yapılan Thymus türleri, Lavandula türleri, Mentha türleri, Melissa officinalis türü ve diğer bazı bitkiler değerli uçucu yağ kaynaklarıdır. Aynı bölgelerde yetişen Umbelliferae familyasından birçok bitki de uçucu yağ olarak tanınmaktadır. Pimpinella anisum, Pipinella anisetum, Foeniculum vulgare, Carum carvi, Coriandrum sativum gibi bitkiler bu familyanın en çok bilinen örnekleridir. Bunlar gibi Myrtaceae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae, Umbelliferae, Lauraceae, Zingiberaceae, Chenopodiaceae, Brassicaeae, Pinaceae gibi familyalarda da çok sayıda uçucu yağ taşıyan bitkiler bulunmaktadır [10,13].
Pinaceae,Cupressaceae gibi bazı familyalarda uçucu yağ reçine ile beraber bulunur ve bitkiden elde edilen Olerezinin su buharı destilasyonu ile karışımından ayrılır [14,15].
Dünyada uçucu yağ üretimi birçok ülkede yapılmaktadır. Uçucu yağ üreten ülkeler arasında gelişmekte olanların yanında gelişmiş ülkeler de bulunmaktadır. Bu durum uçucu yağ bitkilerinin üretiminin gelişmiş ülkelerde karlı olması nedeni ile yapıldığını göstermektedir. Ayrıca fazla bir yatırıma gerek duymadan uçucu yağın elde edilebileceği, uçucu yağın gelişmiş ülkeler yanında az gelişmiş ülkelerde de elde edilmesinden anlaşılmaktadır [13].
Uçucu yağlar çok konsantre ürünler olduklarından yükte hafif ucuz ürün niteliğine sahiptirler. Üretimleri genel olarak teknik açıdan güç değildir ve uzun mesafelere, deniz aşırı ülkelere taşınmaları kolaydır.
Türkiye özellikle uçucu yağ içeren bitkiler bakımından çok zengin bir floraya sahip bulunmaktadır. Ancak gül dışında hemen hemen hiçbir uçucu yağ bitkisinin büyük bir üretim alanı bulunmamaktadır. Sadece uçucu yağ bitkileri bakımından zengin bir floraya sahip olmamız nedeni ile floradan toplanan bitkilerin bir kısmından yağ elde edilmektedir [10,13].
Uçucu yağlar genellikle oda sıcaklığında sıvıdırlar; ancak gül yağı, anoson yağı gibi sıvı olmayan bazı uçucu yağlarda vardır. Buharlaştıklarında geride herhangibir kalıntı bırakmazlar. Fiziksel özellikleri yönünden uçucu yağlar birbirine genellikle benzerler. Genel olarak kırılma indisleri yüksektir ve optikçe aktiftirler. Tüm lipofil çözücülerde (petrol eteri, kloroform, benzen, eter vs.) iyi çözünürler. Buna karşın suda çok azı çözünür (1/200 oranında). Ancak bu çözünme kokularının suya geçmelerine yeter. Uçucu yağlar genel olarak renksiz veya açık sarı renklidir.14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Micromeria cilicica Hausskn. Ex P. H. Davis bitkisi üzerine fitokimyasal araştırmalar - Sayfa 38
20 Bugün doğada yetişen 300' e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3'ü uçucu yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedirler. Tropik ve subtropik bölgelerle ılıman iklim kuşağının sıcak yörelerinde bu kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizi de içine alan Akdeniz Bölgesi ise uçucu yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin bölgelerden birini oluş...
Origanum minutiflorum bitkisinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 28
Bugün doğada yetişen 300’e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3’ü uçucu yağ içermektedir. Tropik ve subtropik bölgelerle ılıman iklim kuşağının sıcak yörelerinde bu kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizi de içine alan Akdeniz Bölgesi ise uçucu yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin bölgelerden birini oluşturmaktadır. Bugün ticari amaçla üretimi yapılan uçucu yağ bitkilerinin sayısı 40’ı geçm...
- Sayfa 14
yararlanılan uçucu yağlar, aynı zamanda antimikrobiyal aktiviteye de sahiptirler(6). Uçucu yağ, katı ya da sıvı değişik birçok kimyasal bileşiğin birbirinde çözünerek homojen bir çözelti oluşturduğu kompleks bir karışımdır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından sabit yağlardan farklı özelliklere sahiptirler. Açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden ‘uçucu yağ’, ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akdeniz
yetişen
deniz
bitki
uçucu
bitkiler


14. SAYFA ICERIGI

4
Doğada yetişen 300e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3ü uçucu yağ içermektedir. Uçucu yağ taşıyan bitkiler daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedirler. Tropik ve subtropik bölgelerde ılıman iklim kuşağının sıcak yörelerinde bu kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizde ise Akdeniz bölgesi uçucu yağ taşıyan bitkiler bakımından en zengin bölgelerden biridir. Günümüzde ticari amaçlı üretim yapılan uçucu yağ bitkilerinin sayısı 40ı geçmektedir. Özellikle bazı familyalar uçucu yağ taşıyan bitkiler nedeni ile önem kazanmıştır. Labiateae familyasında bulunan ve birçok Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde yapılan Thymus türleri, Lavandula türleri, Mentha türleri, Melissa officinalis türü ve diğer bazı bitkiler değerli uçucu yağ kaynaklarıdır. Aynı bölgelerde yetişen Umbelliferae familyasından birçok bitki de uçucu yağ olarak tanınmaktadır. Pimpinella anisum, Pipinella anisetum, Foeniculum vulgare, Carum carvi, Coriandrum sativum gibi bitkiler bu familyanın en çok bilinen örnekleridir. Bunlar gibi Myrtaceae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae, Umbelliferae, Lauraceae, Zingiberaceae, Chenopodiaceae, Brassicaeae, Pinaceae gibi familyalarda da çok sayıda uçucu yağ taşıyan bitkiler bulunmaktadır [10,13].
Pinaceae,Cupressaceae gibi bazı familyalarda uçucu yağ reçine ile beraber bulunur ve bitkiden elde edilen Olerezinin su buharı destilasyonu ile karışımından ayrılır [14,15].
Dünyada uçucu yağ üretimi birçok ülkede yapılmaktadır. Uçucu yağ üreten ülkeler arasında gelişmekte olanların yanında gelişmiş ülkeler de bulunmaktadır. Bu durum uçucu yağ bitkilerinin üretiminin gelişmiş ülkelerde karlı olması nedeni ile yapıldığını göstermektedir. Ayrıca fazla bir yatırıma gerek duymadan uçucu yağın elde edilebileceği, uçucu yağın gelişmiş ülkeler yanında az gelişmiş ülkelerde de elde edilmesinden anlaşılmaktadır [13].
Uçucu yağlar çok konsantre ürünler olduklarından yükte hafif ucuz ürün niteliğine sahiptirler. Üretimleri genel olarak teknik açıdan güç değildir ve uzun mesafelere, deniz aşırı ülkelere taşınmaları kolaydır.
Türkiye özellikle uçucu yağ içeren bitkiler bakımından çok zengin bir floraya sahip bulunmaktadır. Ancak gül dışında hemen hemen hiçbir uçucu yağ bitkisinin büyük bir üretim alanı bulunmamaktadır. Sadece uçucu yağ bitkileri bakımından zengin bir floraya sahip olmamız nedeni ile floradan toplanan bitkilerin bir kısmından yağ elde edilmektedir [10,13].
Uçucu yağlar genellikle oda sıcaklığında sıvıdırlar; ancak gül yağı, anoson yağı gibi sıvı olmayan bazı uçucu yağlarda vardır. Buharlaştıklarında geride herhangibir kalıntı bırakmazlar. Fiziksel özellikleri yönünden uçucu yağlar birbirine genellikle benzerler. Genel olarak kırılma indisleri yüksektir ve optikçe aktiftirler. Tüm lipofil çözücülerde (petrol eteri, kloroform, benzen, eter vs.) iyi çözünürler. Buna karşın suda çok azı çözünür (1/200 oranında). Ancak bu çözünme kokularının suya geçmelerine yeter. Uçucu yağlar genel olarak renksiz veya açık sarı renklidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php