İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ÖZET SUMMARY ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ 1. GİRİŞ 1.1. Lamiaceae Familyası 1.2. Lamiaceae Familyasının Karakteristik Morfolojik Özellikleri 1.3. Mentha L. Cinsi 1.4. Mentha L. Cinsinin Kullanıldığı Sektörler 1.5. Mentha L. Cinsinin Halk Arasında Kullanımı 1.6. Mentha spicata L. 1.7. Mentha spicatanın Bitkisel Özellikleri 1.8. Mentha spicata subsp. spicata 1.9. Uçucu Yağların Genel Özellikleri 1.10. Çalışmanın Amacı 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması 2.2. Morfolojik ve Anatomik İnceleme Metotları 2.3. Palinolojik Analizler 2.4. Kimyasal Analizler 2.5. Uçucu Yağların Elde Edilmesi 2.6. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi 3. BULGULAR 3.1. Dış Morfolojik Bulgular 3.2. Anatomik Bulgular 3.2.1. Kök 3.2.2. Gövde 3.2.3. Yaprak Enine Kesit
II

Sayfa No I II
IV V VI VII 1 3 5 6 8 8 10 13 14 16 18 19 19 20 21 22 22 24 25 25 28 28 31 334. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER...................................................................................................................................... I ŞEKİLLER LİSTESİ............................................................................................................................. II TABLOLAR LİSTESİ...........................................
Nane'nin fitoterapi açısından değerlendirilmesi Nane'nin fitoterapi açisindan değerlendirilmesi - Sayfa 3
İçindekiler Kabul ve Onay........................................................................................I İçindekiler ...............................................................................................II Şekiller....................................................................................................VIII Tablolar........................................................
Bazı Teucrium L. (Lamiaceae) türlerinin kemotaksonomik yönden araştırılması - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ............................................................................................................... İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... ÖZET ............................................................................................................... SUMMARY...............................

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özellikleri
içindekiler
özet
şekiller
giriş
morfolojik


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ÖZET SUMMARY ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ 1. GİRİŞ 1.1. Lamiaceae Familyası 1.2. Lamiaceae Familyasının Karakteristik Morfolojik Özellikleri 1.3. Mentha L. Cinsi 1.4. Mentha L. Cinsinin Kullanıldığı Sektörler 1.5. Mentha L. Cinsinin Halk Arasında Kullanımı 1.6. Mentha spicata L. 1.7. Mentha spicatanın Bitkisel Özellikleri 1.8. Mentha spicata subsp. spicata 1.9. Uçucu Yağların Genel Özellikleri 1.10. Çalışmanın Amacı 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması 2.2. Morfolojik ve Anatomik İnceleme Metotları 2.3. Palinolojik Analizler 2.4. Kimyasal Analizler 2.5. Uçucu Yağların Elde Edilmesi 2.6. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi 3. BULGULAR 3.1. Dış Morfolojik Bulgular 3.2. Anatomik Bulgular 3.2.1. Kök 3.2.2. Gövde 3.2.3. Yaprak Enine Kesit
II

Sayfa No I II
IV V VI VII 1 3 5 6 8 8 10 13 14 16 18 19 19 20 21 22 22 24 25 25 28 28 31 33

İlgili Kaynaklarsingle.php