Meromorf fonksiyonlar için contour-solid teoremi


I
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MEROMORF FONKSİYONLAR İÇİN CONTOUR-SOLİD TEOREMİ
Ahmet Faruk ÇAKMAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI
GEBZE 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Metal kompleksi köprülü dimerik ftalosiyaninler - Sayfa 44
27 Tablo 5.2 Yapı Aydınlatma ve Sentez Çalışmalarında Kullanılan Cihazlar Adı Modeli Bulunduğu Yer Erime Noktası Tayin Cihazı Büchi 535 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü T-Infrared Spektrofotometresi Bio-Rad FTS 175C Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü FT-Infrared Spektrofotometresi Perkin Elmer Spectrum 100 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütle Spektrometresi ...
Schiff bazı sübstitüe yeni asimetrik ftalosiyaninler - Sayfa 43
Tablo 4.2 Yapı Aydınlatma ve Sentez Çalışmalarında Kullanılan Cihazlar Adı Erime Noktası Tayin Cihazı Modeli Büchi 535 Bulunduğu Yer Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü FT-Infrared Spektrofotometresi Bio-Rad FTS 175C Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü FT-Infrared Spektrofotometresi Perkin Elmer Spectrum 100 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütle Spektrometresi Bruker ...
Köprülü dimerik ftalosiyaninler - Sayfa 56
Tablo 4.2 Yapı Aydınlatma ve Sentez Çalışmalarında Kullanılan Cihazlar 41 Adı Erime Noktası Tayin Cihazı Modeli Büchi 535 Bulunduğu Yer Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü FT-Infrared Spektrofotometresi Bio-Rad FTS 175C Gebze İleri teknoloji Enstitüsü FT-Infrared Spektrofotometresi Perkin Emler Spectrum 100 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütle Spektrometresi Br...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gebze
yüksek
teknoloji
enstitüsü
tezi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

I
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MEROMORF FONKSİYONLAR İÇİN CONTOUR-SOLİD TEOREMİ
Ahmet Faruk ÇAKMAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI
GEBZE 2007single.php