Meromorf fonksiyonlar için contour-solid teoremi


II
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MEROMORF FONKSİYONLAR İÇİN CONTOUR-SOLİD TEOREMİ
Ahmet Faruk ÇAKMAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Tahir AZEROĞLU
GEBZE 20072. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

S, C, ve X bantları için kırınım tomografisi uygulaması - Sayfa 4
Bu tez çalışması, G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ................ tarih ve .......... sayılı kararıyla oluşturulan juri tarafından Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS Tezi olarak kabul edilmiştir. JÜRİ ÜYE : Dr. Fatih DİKMEN (Tez Danışmanı) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Blm. ÜYE : Prof. Dr. Yu...
Yeni asimetrik ftalosiyaninler - Sayfa 46
30 Tablo 4.2. Tez çalışmaları sırasında bileşiklerin sentezlenmesi ve yapılarının aydınlatılması aşamalarında kullanılan cihazlar. Adı Modeli Bulunduğu Yer Erime Noktası Tayin Cihazı FT-Infrared Spektrofotometresi FT-Infrared Spektrofotometresi Kütle Spektrometresi Kütle Spektrometresi UV-Visible Spektrofotometresi NMR Spektrofotometresi Mikrodalga Hızlı Sentez Sistemi TGA DSC P...
Sonsuz ince ve mükemmel iletken dairesel halkadan skaler dalga saçılması - Sayfa 2
Bu tez çalışması, G. Y. T.E. Mühendislik ve Fen Bilimlerii Enstitüsü Yönetim Kurulu 'nun '11. ().2.JJj.'ô.. tarih ve ff.Slf ... sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ~/.eklr,11~ ..~-1.ı..:.....Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS Tezi olarak kabul edilmiştir. ,- ~ .. ÜYE (Tez Danışmanı) Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Karaçuha Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Blm...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gebze
yüksek
teknoloji
enstitüsü
tezi
lisans


2. SAYFA ICERIGI

II
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MEROMORF FONKSİYONLAR İÇİN CONTOUR-SOLİD TEOREMİ
Ahmet Faruk ÇAKMAK YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Tahir AZEROĞLU
GEBZE 2007single.php