Meromorf fonksiyonlar için contour-solid teoremi


26
3.2 Meromorf Fonksiyonlar
Tanım 3.2.1 (Meromorf Fonksiyon) (z) fonksiyonu, iki tam fonksiyonun oranı şeklinde yazılırsa, ona meromorf fonksiyon denir. G keyfi açık kümesi ve burada tanımlanan bir fonksiyonu için
ve için

İşaretleyelim. Eğer , G de meromorf ise, değerinin çok katlılığını göstereceğiz.

ile in,

noktasındaki

, * fonksiyonu için aşağıdaki formüllerle belirlenen sayılarını işaretleyelim.

,

.

Eğer

ise, her bir

için

.

için alırız ki; eğer ve ise,

ve ise,

; eğer

olsun. fonksiyonunun fonksiyonunu da

için ile; ile göstereceğiz.

kümesinin genelleştirilmiş Green kümesinin genelleşmiş Green

için kutuplu Green fonksiyonu rolü oynayan, negatif olmayan ve

ye göre harmonik olan

, limiti mevcuttur.

[23] de ispatlanmış olan Hardy-Littlewood tipi teoremleri verelim:34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Finely meromorf fonksiyonların sınır özellikleri - Sayfa 16
9 Bu takdirde u fonksiyonunun DnE ye tek hipoharmonik devam¬ vard¬r ve bu devam u(z) = f ine lim u ( ) !z; 2DnE 8z 2 E formülü ile belirlenir. Finely holomorf fonksiyonlar¬n s¬f¬rlar¬hakk¬ndaki a¸sag¼¬daki önerme Fuglede’nin [3] çal¬¸smas¬nda yer almaktad¬r. Eg¼er f fonksiyonu G de …nely holomorf ise, k (f; w) ile f (w) deg¼erinin w noktas¬ndaki mertebesi gösterilsin. Önerme...
Finely meromorf fonksiyonların sınır özellikleri - Sayfa 10
3 Kuvvet ve daha genel olan bilogaritmik konkav majorantlar için her iki problem T. H. Aliyev ve P. M. Tamrazov [1,8] taraf¬ndan Green fonksiyonu dilinde tam çözülmü¸stür. Ayr¬ca (1.1) ve (1.2)-de s¬n¬rda yal¬nkat olmaman¬n etkisi problemi de çözülmü¸stür [17]. 1 ve 2 problemleri normal majorantlar ve yeterince geni¸s kümeler için T. H. Aliyev taraf¬ndan çözülmü¸stür. T. H. Aliyev ve P. M. Tamraz...
- Sayfa 19
() = 1 2 (  1)  olur. Tersine, herhangi  : C\{0}  X fonksiyonu için f(z) = () = (e2πiz) olarak tanımlanan f =  o ε : C  X basit periyodik fonksiyonu elde edilebilir. Böylece Z ye göre periyodik olan tüm f : C  X fonksiyonları tam olarak f =  o ε biçiminde, yani  = e2πiz değişkeninin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilirler. C\{0} daki her noktanın yete...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fonksiyonlar
fonksiyon
fonksiyonu
meromorf
tanım
kümesi


34. SAYFA ICERIGI

26
3.2 Meromorf Fonksiyonlar
Tanım 3.2.1 (Meromorf Fonksiyon) (z) fonksiyonu, iki tam fonksiyonun oranı şeklinde yazılırsa, ona meromorf fonksiyon denir. G keyfi açık kümesi ve burada tanımlanan bir fonksiyonu için
ve için

İşaretleyelim. Eğer , G de meromorf ise, değerinin çok katlılığını göstereceğiz.

ile in,

noktasındaki

, * fonksiyonu için aşağıdaki formüllerle belirlenen sayılarını işaretleyelim.

,

.

Eğer

ise, her bir

için

.

için alırız ki; eğer ve ise,

ve ise,

; eğer

olsun. fonksiyonunun fonksiyonunu da

için ile; ile göstereceğiz.

kümesinin genelleştirilmiş Green kümesinin genelleşmiş Green

için kutuplu Green fonksiyonu rolü oynayan, negatif olmayan ve

ye göre harmonik olan

, limiti mevcuttur.

[23] de ispatlanmış olan Hardy-Littlewood tipi teoremleri verelim:single.php