Metal oksit ve polimer destekli nanokatalizörlerin sentezi ve analitik uygulaması
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
METAL OKSİT VE POLİMER DESTEKLİ NANOKATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE ANALİTİK UYGULAMASI
ESRA YILMAZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ANALİTİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. GÖKSEL AKÇİN
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kimya deneylerinin öğretiminde hibrit modelin etkinliğinin araştırılması - Sayfa 74
62 çalışmalarında geleneksel yöntem ve bilgisayar tabanlı öğrenmenin Analitik Kimya dersine karşı öğrenci tutumlarını ve başarılarını karşılaştırmışlardır. Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden rasgele yöntemle oluşturulan iki deney grubu (Eg-1,Eg-2) ve bir kontrol grubu (Cg-1) ile yürütülmüştür. Eg-1’e HEHAsit olarak isimlendirilen Yeni Analitik ...
Bazı dibenzo-bis-imino podandların camsı karbon ve modifiye camsı karbon elektrotta elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi - Sayfa 152
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybüke A. İSBİR Doğum Yeri: Ankara Doğum Tarihi: 24-07-1977 Medeni Hali: Bekâr Yabancı Dili: İleri düzeyde ingilizce bilmektedir. Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lise: Elazığ Anadolu Lisesi (1995) Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü (1999) Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya A.B.D. (Elektro-analitik Kimya bilim da...
Caco-2 epitel hücresi ve THP-1 makrofaj hücrelerinin Streptococcus pyogenes ve Escherichia coli’ye karşı bakterisidal etki, nitrik oksit ve sitokin yanıtlarının araştırılması - Sayfa 152
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybüke A. İSBİR Doğum Yeri: Ankara Doğum Tarihi: 24-07-1977 Medeni Hali: Bekâr Yabancı Dili: İleri düzeyde ingilizce bilmektedir. Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lise: Elazığ Anadolu Lisesi (1995) Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü (1999) Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya A.B.D. (Elektro-analitik Kimya bilim da...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kimya
analitik
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
METAL OKSİT VE POLİMER DESTEKLİ NANOKATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE ANALİTİK UYGULAMASI
ESRA YILMAZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ANALİTİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. GÖKSEL AKÇİN
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php