pg PO2 SS
SAB ss SpO2 THF tHcy TV

: Pikogram : Parsiyel oksijen basıncı : Solunum sayısı
: Sistolik arter basıncı : Standart sapma : Periferik oksijen satürasyonu : Tetrahidrofolat : Total plazma homosisteini : Tidal volüm

xi – xi –11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sedanter deneklerin ?Kritik egzersiz gücünün? belirlenmesinde ?Anaerobik eşik? ve ?Solunum kompanzasyon noktası? parametrelerinin etkinliğinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi - Sayfa 11
KISALTMALAR AE KG SKN PETCO2 PETO2 VO2 VCO2 VO2max CO2 O2 PO2 [Lak]a [HCO3-]std VE FiO2 FEO2 QT CVO2 DO2 PcO2 Pmit O2 VO2pik R Wmax SS VT : Anaerobik eşik : Kritik güç : Solunum kompansazyon noktası : Tidal sonu parsiyel karbondioksit basıncı : Tidal sonu parsiyel oksijen basıncı : Oksijen hacmi : Karbondioksit hacmi : Maksimal oksijen alımı : Karbondioksit : Oksijen : Parsiyel oksijen basın...
Kraft yöntemiyle üretilen bambu (Phyllostachys bambusodies) ve melez kavak (Populus x eurameicana (Dode) Guinier) kağıt hamurlarının ağartılması Bleaching of bamboo (Phyllostachys bambusodies) and populus (Populus x euramericana (Dode) Guinier) kraft pulp - Sayfa 99
Tablo 21. Kavak ve bambu odunlarından elde edilen kağıt hamurlarına uygulanan oksijen basıncı oranının kağıdın direnç özellikleri üzerine etkisine ait bulgular (50±5 SR°). TÜR BAMBU TÜR KAVAK Oksijen Basıncı (Bar) ÇEKME İNDİSİ (Nm.g¹) ORT SS PATLAMA İNDİSİ (kPa.m².g¹) ORT SS YIRTILMA İNDİSİ (mN.m².g¹) Oksijen Basıncı ORT SS (Bar) ÇEKME İNDİSİ (Nm.g¹) ...
Zor entübasyonlarda farklı laringoskop tiplerinin etkinliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 44
Tablo 6. Grup T’de hemodinamik parametrelerinin karşılaştırılması Grup T (n=25) Entübasyon öncesi Entübasyon sonrası ort± SS ort± SS Sistolik arter basıncı (mmHg) 134,24 20,67 144,40 19,85 Diastolik arter basıncı (mmHg) Ortalama arter basıncı (mmHg) 80,92 13,43 98,69 14,94 85,48 14,43 104,37 15,66 Kalp atım hızı (vuru/dk) 84,40 11,62 82,72 14,64 Oksijen...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oksijen
basıncı
arter
satürasyonu
parsiyel
sistolik


11. SAYFA ICERIGI

pg PO2 SS
SAB ss SpO2 THF tHcy TV

: Pikogram : Parsiyel oksijen basıncı : Solunum sayısı
: Sistolik arter basıncı : Standart sapma : Periferik oksijen satürasyonu : Tetrahidrofolat : Total plazma homosisteini : Tidal volüm

xi – xi –

İlgili Kaynaklarsingle.php