Şekil 2. Normal amplifikasyon dağılımı: Normal mikste pik var, Mutant mikste pik yok
Şekil 3. Heterozigot amplifikasyon dağılımı: Hem normal mikste hem de mutant mikste pik var
23 – 23 –36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Arteiyo-venöz fistül trombozu gelişen ve gelişmeyen kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda metilentetrahidrofolat redüktaz, protrombin,faktör v ve plazminojen aktivatir inhibitör tip 1 gen polimorfizmlerinin araştırılması - Sayfa 76
64 PCR Quantification Spreadsheet Data for FAM-490 Well A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 Identifer Ct Setpoint 23.6 Normal genotip N/A 24 Normal genotip N/A N/A Homozigot genotip 23 1.6 Normal genotip N/A 23.8 Heterozigot genotip 23.4 22.7 Heterozigot genotip 23.9 N/A Homozigot genotip 23 24 Normal genotip N/A Şekil 4.9. Biorad iCycler ...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

amplifikasyon
normal
mutant
heterozigot
dağılımı
mikste


36. SAYFA ICERIGI

Şekil 2. Normal amplifikasyon dağılımı: Normal mikste pik var, Mutant mikste pik yok
Şekil 3. Heterozigot amplifikasyon dağılımı: Hem normal mikste hem de mutant mikste pik var
23 – 23 –

İlgili Kaynaklarsingle.php