4. BULGULAR
Çalışmaya toplam 93 hasta dahil edildi. Hastaların 8i vitamin B12 düzeylerinin 150 pg/ml değerinin altında, 4ü de folik asit düzeyleri 3 ng/ml değerinin altında olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 81 hastanın yaş ortalamaları 41.0913.59 olarak belirlendi. Hastaların 49 (%60,5)u kadın, 32 (%39,5)u erkekti. MTHFR polimorfizimleri incelendiğinde 12 (%14.8) hastada polimorfizm bulunmadığı belirlendi. Olguların 17 (%21)sinde 677 CT/1298 AC mutasyonu, 13 (%16)ünde 677 TT/1298 AA mutasyonu, 14 (%17,3)ünde 677 CT/1298 AA mutasyonu, 13 (% 16)ünde 677 CC/1298 AC mutasyonu ve 12 (%14,8)sinde 677 CC/1298 CC mutasyonu tespit edildi (Tablo 1).

Tablo 1. Olgularda gözlenen MTHFR gen mutasyonlarının dağılımı MTHFR 1298 Genotipi

MTHFR 677

Normal

Heterozigot Homozigot

Toplam

Genotipi

AA

AC CC

N % N % N %n %

Normal

12 14,8 13 16 12 14,8 37 45,6

CC

Heterozigot 14

17,3 17 21

0

0 31 38,3

CT

Homozigot 13

16

0

0

0

0 13 16

TT

Toplam

39 48,1 30 37 12 14,8 81 100

C677C ; normal, C677T; heterozigot, T677T; homozigot, A1298A; normal, A1298C; heterozigot, C1298C; homozigot

Hastalar MTHFR gen mutasyonlarına göre gruplandırıldı ve gruplar arasında preoperatif serum BUN, kreatinin ve albumin değerlerine göre farklılık bulunmadığı belirlendi (Tablo 2).
26 – 26 –39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Non alkolik steatohepatit ile MTHFR a1298c ve c677t gen polimorifizmleri arasindaki ilişki - Sayfa 30
(p=0,004). NASH’ lilerde mutant genotip (TT) oranı, kontrol grubuna göre 11,250 kat daha sık belirlendi (OR=11,250, (2,154-58,744), p=0,004). MTHFR A1298C ve C677T gen polimorfizimleri olan NASH hastaları folik asit düzeyleri bakımından değerlendirildiğinde, MTHFR C677T geninde homozigot mutant (TT) genotipi olan sadece bir hastada folik asit düşüklüğü saptandı. Diğer tüm NASH hastalarının folik ...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

homozigot
heterozigot
mthfr
hasta
sinde
hastalar


39. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
Çalışmaya toplam 93 hasta dahil edildi. Hastaların 8i vitamin B12 düzeylerinin 150 pg/ml değerinin altında, 4ü de folik asit düzeyleri 3 ng/ml değerinin altında olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 81 hastanın yaş ortalamaları 41.0913.59 olarak belirlendi. Hastaların 49 (%60,5)u kadın, 32 (%39,5)u erkekti. MTHFR polimorfizimleri incelendiğinde 12 (%14.8) hastada polimorfizm bulunmadığı belirlendi. Olguların 17 (%21)sinde 677 CT/1298 AC mutasyonu, 13 (%16)ünde 677 TT/1298 AA mutasyonu, 14 (%17,3)ünde 677 CT/1298 AA mutasyonu, 13 (% 16)ünde 677 CC/1298 AC mutasyonu ve 12 (%14,8)sinde 677 CC/1298 CC mutasyonu tespit edildi (Tablo 1).

Tablo 1. Olgularda gözlenen MTHFR gen mutasyonlarının dağılımı MTHFR 1298 Genotipi

MTHFR 677

Normal

Heterozigot Homozigot

Toplam

Genotipi

AA

AC CC

N % N % N %n %

Normal

12 14,8 13 16 12 14,8 37 45,6

CC

Heterozigot 14

17,3 17 21

0

0 31 38,3

CT

Homozigot 13

16

0

0

0

0 13 16

TT

Toplam

39 48,1 30 37 12 14,8 81 100

C677C ; normal, C677T; heterozigot, T677T; homozigot, A1298A; normal, A1298C; heterozigot, C1298C; homozigot

Hastalar MTHFR gen mutasyonlarına göre gruplandırıldı ve gruplar arasında preoperatif serum BUN, kreatinin ve albumin değerlerine göre farklılık bulunmadığı belirlendi (Tablo 2).
26 – 26 –

İlgili Kaynaklarsingle.php