değeri ortalaması 15,0611,67 mol/l olarak bulundu. Postoperatif dönemde plazma total homosistein düzeylerinde artış olmasına rağmen, preoperatif plazma total homosistein düzeyleri ile postoperatif plazma total homosistein düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (Tablo 5).

Tablo 5. Tüm hastaların (n=81) preoperatif ve postoperatif serum Vitamin B12, seum folik asit ve plazma total homosistein değerleri (ort.SS)

Preoperatif

Postoperatif

P

Vitamin B12

305,72167,40

24. saat. 288,59138*

0,029

(pg/ml) Folik asit

9,034,28

8,373,74**

0,026

(ng/ml)
Homosistein (mol/l)

13,895,17

15,0611,67

0,323

*p<0,05 preoperatif vitamin B12 - postoperatif vitamin B12 ** p<0,05 preoperatif folik asit - postoperatif folik MTHRF mutasyonlarına göre ayrılan gruplar arasında preoperatif ve postoperatif vitamin B12, folik asit ve homosistein değeğerleri açısından anlamlı farklılığa rastlanmadı (Tablo 6). 29 - 29 -42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

homosistein
asit
folik
plazma
düzeyleri
vitamin


42. SAYFA ICERIGI

değeri ortalaması 15,0611,67 mol/l olarak bulundu. Postoperatif dönemde plazma total homosistein düzeylerinde artış olmasına rağmen, preoperatif plazma total homosistein düzeyleri ile postoperatif plazma total homosistein düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (Tablo 5).

Tablo 5. Tüm hastaların (n=81) preoperatif ve postoperatif serum Vitamin B12, seum folik asit ve plazma total homosistein değerleri (ort.SS)

Preoperatif

Postoperatif

P

Vitamin B12

305,72167,40

24. saat. 288,59138*

0,029

(pg/ml) Folik asit

9,034,28

8,373,74**

0,026

(ng/ml)
Homosistein (mol/l)

13,895,17

15,0611,67

0,323

*p<0,05 preoperatif vitamin B12 - postoperatif vitamin B12 ** p<0,05 preoperatif folik asit - postoperatif folik MTHRF mutasyonlarına göre ayrılan gruplar arasında preoperatif ve postoperatif vitamin B12, folik asit ve homosistein değeğerleri açısından anlamlı farklılığa rastlanmadı (Tablo 6). 29 - 29 -

İlgili Kaynaklarsingle.php