6. SONUÇLAR
Prospektif, mendeliyen randomize ve çift kör olarak uygulanan çalışmamızda, 14 saat arası azot protoksit içeren genel anestezi uygulaması sonrasında:
1. Postoperatif dönemde serum vitamin B12 ve serum folik asit düzeyleri, preoperatif olarak ölçülen değerler ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşmüştür.
2. Plazma homosistein düzeylerinde postoperatif dönemde artış gözlenmesine rağmen, preoperatif değerler ile karşılaştırıldığında belirlenen artış istatistiksel olarak anlamlı değildir.
3. MTHRF gen polimorfizminin postoperatif plazma total homosistein, serum vitamin B12 ve serum folik asit düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
4. Operasyon süresi 3 saati geçtiğinde postoperatif plazma total homosistein düzeyi anlamlı olarak yükselmektedir.
Sonuç olarak, 3 saatin üzerinde azot protoksit ile genel anestezi uygulanan hastalarda homosistein düzeylerinin yükselebileceği ve bu nedenle postoperatif dönemde kardiyak, nörolojik ve tromboembolik semptomlar açısından dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.
39 – 39 –52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vitamin
homosistein
plazma
asit
folik
serum


52. SAYFA ICERIGI

6. SONUÇLAR
Prospektif, mendeliyen randomize ve çift kör olarak uygulanan çalışmamızda, 14 saat arası azot protoksit içeren genel anestezi uygulaması sonrasında:
1. Postoperatif dönemde serum vitamin B12 ve serum folik asit düzeyleri, preoperatif olarak ölçülen değerler ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşmüştür.
2. Plazma homosistein düzeylerinde postoperatif dönemde artış gözlenmesine rağmen, preoperatif değerler ile karşılaştırıldığında belirlenen artış istatistiksel olarak anlamlı değildir.
3. MTHRF gen polimorfizminin postoperatif plazma total homosistein, serum vitamin B12 ve serum folik asit düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
4. Operasyon süresi 3 saati geçtiğinde postoperatif plazma total homosistein düzeyi anlamlı olarak yükselmektedir.
Sonuç olarak, 3 saatin üzerinde azot protoksit ile genel anestezi uygulanan hastalarda homosistein düzeylerinin yükselebileceği ve bu nedenle postoperatif dönemde kardiyak, nörolojik ve tromboembolik semptomlar açısından dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.
39 – 39 –

İlgili Kaynaklarsingle.php