Mevcut bir jeotermal güç santralinin alternatif bir ikincil akışkan için performansının araştırılması

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MEVCUT BİR JEOTERMAL GÜÇ SANTRALİNİN ALTERNATİF BİR İKİNCİL AKIŞKAN İÇİN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Muhammed KÖKCE
Danışman: Prof. Dr. Osman İPEK
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISPARTA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MEVCUT BİR JEOTERMAL GÜÇ SANTRALİNİN ALTERNATİF BİR İKİNCİL AKIŞKAN İÇİN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Muhammed KÖKCE
Danışman: Prof. Dr. Osman İPEK
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ISPARTA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php