MgO ve MgF2 katkılı ß-SiAlON seramik üretimi ve kesici uç performanslarının incelenmesi

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MgO VE MgF2 KATKILI -SiAlON SERAMİK ÜRETİMİ VE KESİCİ UÇ PERFORMANSLARININ
İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Teknik Öğrt. Hakkı SÖNMEZ

Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. Zafer TATLI

Haziran 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MgO VE MgF2 KATKILI -SiAlON SERAMİK ÜRETİMİ VE KESİCİ UÇ PERFORMANSLARININ
İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Teknik Öğrt. Hakkı SÖNMEZ

Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. Zafer TATLI

Haziran 2011single.php