TABLOLAR No Sayfa Tablo-1 İki grubun yaş dağılımı açısından değerlendirilmesi . 36 Tablo-2 İki grubun tedavi öncesi baş ağrısı sıklık, süre ve ağrı şiddeti
ortalama değerleri. . 37 Tablo-3 Kandesartan grubuna ait başağrısı atak sıklığı, süresi ve şiddeti (VAS) . 38 Tablo-4 Kandesartan tedavisi alan hastaların tedavi öncesi başağrısı özellik
ortalama değerlerinin tedavi altında başağrısı özellik ortalama değerleri ile istatistiksel olarak karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar . 38 Tablo-5 Metoprolol grubunun başlangıç, 1.,3. ve 6. ay ortalama değerleri . 39 Tablo-6 Metoprolol grubuna ait başlangıç, 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalama değerlerinin karşılaştırılmasından elde edilen istatistiksel sonuçlar. 39 Tablo-7 Altıncı ayda Kandesartan ve Metoprolol grubunun atak sıklık, süre ve VAS değerleri . 40 Tablo-8 Her iki grup için başlangıç değerine göre 6. ayda ağrı sıklığı, süresi ve şiddeti (VAS) açısından %50 ve üzerinde azalma saptanan hastaların sayıları . 41
x10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süresi
sıklığı
değerleri
süre
atak
kandesartan


10. SAYFA ICERIGI

TABLOLAR No Sayfa Tablo-1 İki grubun yaş dağılımı açısından değerlendirilmesi . 36 Tablo-2 İki grubun tedavi öncesi baş ağrısı sıklık, süre ve ağrı şiddeti
ortalama değerleri. . 37 Tablo-3 Kandesartan grubuna ait başağrısı atak sıklığı, süresi ve şiddeti (VAS) . 38 Tablo-4 Kandesartan tedavisi alan hastaların tedavi öncesi başağrısı özellik
ortalama değerlerinin tedavi altında başağrısı özellik ortalama değerleri ile istatistiksel olarak karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar . 38 Tablo-5 Metoprolol grubunun başlangıç, 1.,3. ve 6. ay ortalama değerleri . 39 Tablo-6 Metoprolol grubuna ait başlangıç, 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalama değerlerinin karşılaştırılmasından elde edilen istatistiksel sonuçlar. 39 Tablo-7 Altıncı ayda Kandesartan ve Metoprolol grubunun atak sıklık, süre ve VAS değerleri . 40 Tablo-8 Her iki grup için başlangıç değerine göre 6. ayda ağrı sıklığı, süresi ve şiddeti (VAS) açısından %50 ve üzerinde azalma saptanan hastaların sayıları . 41
x

İlgili Kaynaklarsingle.php