II. GENEL BİLGİLER
1-MİGRENİN TANIMI Migren sık görülen, yeti yitimine neden olan birincil bir baş ağrısı
bozukluğudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeti yitimine neden olan hastalıklar arasında 19. sıraya yerleştirilmiştir (8).
Migrenle ilgili bilgilere tarihin çok eski döneminden kalan belgelerde rastlanmış olması insanların her zaman ilgisini çeken sağlık sorunu olduğunu göstermektedir. İlk kez Mısır papirüslerinde (M.Ö. 1550), migren kliniği ile ilgili tanımlamalar bulunmuştur. Hipokrat (M.Ö.460) bazı semptomları tarif etmiştir. Galen (M.S.131-201) başın bir yarısını tutan başağrıları için hemicrania terimini kullanmıştır. Bu isimlendirme daha sonra migren olarak değişikliğe uğramıştır (9).
Migren atağı, klinik olarak dört faza bölünebilir; baş ağrısından saatler veya günler önce ortaya çıkan prodrom fazı; baş ağrısının hemen öncesinde yer alan aura fazı; baş ağrısı fazı; baş ağrısının düzelme (postdrom) fazı. Her ne kadar insanların çoğunda birden fazla faz görülse de migren tanısı için zorunlu olarak bulunması gereken herhangi bir faz yoktur.
1.1 Prodrom fazı: Migren hastalarının %20 – %60 kadarında baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde öncü fenomenler görülür. Hastalar genellikle duygu durumlarında veya davranışlarında ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik, bünyesel veya otonomik özellikler gösterebilen tipik bir değişiklikten yakınırlar.
1.2 Aura fazı : Migren aurası, bir atağın öncesinde, beraberinde veya nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin (pozitif veya negatif) karışımıdır. Aura belirtilerinin çoğu 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 dakikadan kısa sürer. Görsel, duysal veya motor fenomenler şeklinde olabilir ve bazen dil veya beyin sapı işlevlerini etkileyebilir.
212. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda vestibüler miyojenik uyarılmış potansiyeller - Sayfa 19
1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonları 1.5.1. Kronik migren 1.5.2. Migren statusu 1.5.3. Enfarktsız ısrarlı aura 1.5.4. Migrene bağlı enfarkt 1.5.5. Epilepsi nöbetini tetikleyen migren 1.6. Olası migren 1.6.1. Olası aurasız migren 1.6.2. Olası auralı migren 1.6.3. Olası kronik migren Migren atağı dört döneme ayrılabilir: Baş ağrısından saatler veya günler önce ortaya çıkan ve kişinin d...
Aurasız migren hastalarında trigeminal somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin değerlendirilmesi - Sayfa 13
2.2. MİGREN Migren; nörolojik, gastrointestinal ve otonom belirtilerin çeşitli kombinasyonlarda eşlik ettiği, ataklarla seyreden primer bir baş ağrısı bozukluğudur. 2.2.1. Epidemiyoloji Sosyodemografik değişkenler göz önüne alındığında migren prevalansı yaş ve cinse göre değişir. Ergenlik öncesinde prevalans erkeklerde kızlara göre daha yüksektir, ergenlik yaklaştıkça kızlardaki prevalansı hızla ...
Magnezyum profilaksisi alan migren hastalarında görsel uyarılma potansiyelleri ve beyin kan akımı değişikliklerinin değerlendirilmesi - Sayfa 18
oynamaktadır. Magnezyum seviyesinin düşüklüğü,glutamattan glutamin oluşumunu artırarak NMDA reseptör sensitivitesini artırır ve sonuçta kortikal spreading depresyon oluşumuna yol açar. NMDA reseptörleri yoluyla oluşan kortikal spreading depresyonun başlaması ve yayılması, glutamat ile stimüle, magnezyum ile inhibe edilmektedir. Nöronal yayılan depresyonunun etkilediği beyin bölgesinde, kan akımınd...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nörolojik
migren
hastalar
aura
prodrom
önce


12. SAYFA ICERIGI

II. GENEL BİLGİLER
1-MİGRENİN TANIMI Migren sık görülen, yeti yitimine neden olan birincil bir baş ağrısı
bozukluğudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeti yitimine neden olan hastalıklar arasında 19. sıraya yerleştirilmiştir (8).
Migrenle ilgili bilgilere tarihin çok eski döneminden kalan belgelerde rastlanmış olması insanların her zaman ilgisini çeken sağlık sorunu olduğunu göstermektedir. İlk kez Mısır papirüslerinde (M.Ö. 1550), migren kliniği ile ilgili tanımlamalar bulunmuştur. Hipokrat (M.Ö.460) bazı semptomları tarif etmiştir. Galen (M.S.131-201) başın bir yarısını tutan başağrıları için hemicrania terimini kullanmıştır. Bu isimlendirme daha sonra migren olarak değişikliğe uğramıştır (9).
Migren atağı, klinik olarak dört faza bölünebilir; baş ağrısından saatler veya günler önce ortaya çıkan prodrom fazı; baş ağrısının hemen öncesinde yer alan aura fazı; baş ağrısı fazı; baş ağrısının düzelme (postdrom) fazı. Her ne kadar insanların çoğunda birden fazla faz görülse de migren tanısı için zorunlu olarak bulunması gereken herhangi bir faz yoktur.
1.1 Prodrom fazı: Migren hastalarının %20 – %60 kadarında baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde öncü fenomenler görülür. Hastalar genellikle duygu durumlarında veya davranışlarında ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik, bünyesel veya otonomik özellikler gösterebilen tipik bir değişiklikten yakınırlar.
1.2 Aura fazı : Migren aurası, bir atağın öncesinde, beraberinde veya nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin (pozitif veya negatif) karışımıdır. Aura belirtilerinin çoğu 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 dakikadan kısa sürer. Görsel, duysal veya motor fenomenler şeklinde olabilir ve bazen dil veya beyin sapı işlevlerini etkileyebilir.
2

İlgili Kaynaklarsingle.php