1.3 Baş ağrısı fazı: Migrenin tipik baş ağrısı tek taraflı, zonklayıcı, orta-ağır şiddettedir ve fiziksel aktivite ile şiddetlenir. IHS (International Headache Society) kriterleri açısından migren tanısı için bunların hepsinin bulunması gerekmez. Hastaların %40ında iki taraflı başlangıç görülebilir. Tedavi edilmemiş bir migren atağının süresi 4-72 saat arasında çocuklarda ise 1-48 saat arasında değişebilmektedir. %85i zonklayıcıdır. Ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılan VASa (Visuel anolog skala) göre (0 dan 10 a kadar) ortalama ağrı şiddeti 7-8 puan arasındadır.
1.4 Düzelme fazı: Düzelme fazında ağrı giderek azalır ve kaybolur. Hasta kendini yorgun, tükenmiş, huzursuz ve kayıtsız hissedebilir. Konsantrasyon güçlüğü, kafa derisinde hassasiyet, duygu durum değişiklikleri görülebilir.
2-MİGREN EPİDEMİYOLOJİSİ Migren sık görülen bir başağrısı hastalığıdır. Erkeklerin %6-8i kadınların ise
% 12-14ü yılda en az bir kez migren ağrısı çekmektedir (10,11). Stewart ve arkadaşlarının yaptığı insidans çalışmasında erkeklerde auralı
migren insidansı 5 yaş civarında 6,6/1000 kişi-yılı ile tepeye ulaşırken, aurasız migren insidansının 10-11 yaşları arasında 10/1000 kişi-yılı ile tepe yaptığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada kadınlarda auralı migren insidansı 12-13 yaşları arasında tepe yaparken (14,1/1000 kişi-yılı), aurasız migren insidansı 14-17 yaşları arasında (18,9/1000 kişi-yılı) tepe yapmaktadır (12).
Migren prevalansı 8 ila 40 yaşları arasında bir artış gösterir, bu yaştan sonra her iki cinste de azaldığı görülmektedir(12,13). Yapılan çalışmalarda bazı farklılıklar gösterse de bu çalışmalardan edinilen bilgiye göre migrenin yaşam boyu prevalansı kadınlarda %18 erkeklerde ise %6 olarak kabul edilebilir (12,13). Ergenlik öncesinde migren prevalansı erkeklerde kızlara göre daha yüksektir. Daha sonra ergenlik yaklaştıkça kızlardaki prevalansı erkeklere oranla artar(12).
313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 17
2.1.1 Migren Epidemiyolojisi Kadınların % 12-14’nün, erkeklerin ise %6-8’inin yılda en az bir kez geçirdiği kabul edilen migren atağı, sık görülen bir baş ağrısı hastalığıdır (38). Kadınlarda auralı migren insidansı 12-13 yaşları arasında tepe yaparken (14.1/1000 kişi-yılı), aurasız migren insidansı 14-17 yaşları arasında (18.9/1000 kişi-yılı) tepe yapmaktadır. Erkeklerde auralı migren insidansı ...
Magnezyum profilaksisi alan migren hastalarında görsel uyarılma potansiyelleri ve beyin kan akımı değişikliklerinin değerlendirilmesi - Sayfa 14
Migren terimi, ilk kez Galen’in milattan sonra yaklaşık 200 yılında kullandığı Yunanca hemikrania kelimesinden türetilmiştir. Daha sonra yıllar içerisinde bu rahatsız edici, kısıtlılığa yol açan hastalık için kör baş ağrısı, safralı baş ağrısı gibi isimler de kullanılmıştır (9). MİGREN PREVALANSI Migren prevalansı yaş ve cinse göre değişir. Ergenlik öncesinde migren prevalansı, erkeklerde kızlara...
Migren başağrılı hastalarda beyaz cevher lezyonlarının klinik ve laboratuvar özellikleri - Sayfa 13
bilimlerde gelişmekte, klinisyenlerin başağrısı tedavisi ve eğitimine ilgileri de artmaktadır. 2.2. Epidemiyoloji Epidemiyolojik çalışmalar başağrısı bozukluklarının kapsamını ve dağılımı ile toplum ve bireyler üzerindeki etkilerini tanımlamakla beraber sıklıkla prevalans veya insidansa odaklanmaktadır. Prevalans, belli bir toplum nüfusunda belli bir süre içinde bir hastalığı taşıyan kişilerin, i...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ında
migren
prevalansı
kadınlarda
erkeklerde
insidans


13. SAYFA ICERIGI

1.3 Baş ağrısı fazı: Migrenin tipik baş ağrısı tek taraflı, zonklayıcı, orta-ağır şiddettedir ve fiziksel aktivite ile şiddetlenir. IHS (International Headache Society) kriterleri açısından migren tanısı için bunların hepsinin bulunması gerekmez. Hastaların %40ında iki taraflı başlangıç görülebilir. Tedavi edilmemiş bir migren atağının süresi 4-72 saat arasında çocuklarda ise 1-48 saat arasında değişebilmektedir. %85i zonklayıcıdır. Ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde kullanılan VASa (Visuel anolog skala) göre (0 dan 10 a kadar) ortalama ağrı şiddeti 7-8 puan arasındadır.
1.4 Düzelme fazı: Düzelme fazında ağrı giderek azalır ve kaybolur. Hasta kendini yorgun, tükenmiş, huzursuz ve kayıtsız hissedebilir. Konsantrasyon güçlüğü, kafa derisinde hassasiyet, duygu durum değişiklikleri görülebilir.
2-MİGREN EPİDEMİYOLOJİSİ Migren sık görülen bir başağrısı hastalığıdır. Erkeklerin %6-8i kadınların ise
% 12-14ü yılda en az bir kez migren ağrısı çekmektedir (10,11). Stewart ve arkadaşlarının yaptığı insidans çalışmasında erkeklerde auralı
migren insidansı 5 yaş civarında 6,6/1000 kişi-yılı ile tepeye ulaşırken, aurasız migren insidansının 10-11 yaşları arasında 10/1000 kişi-yılı ile tepe yaptığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada kadınlarda auralı migren insidansı 12-13 yaşları arasında tepe yaparken (14,1/1000 kişi-yılı), aurasız migren insidansı 14-17 yaşları arasında (18,9/1000 kişi-yılı) tepe yapmaktadır (12).
Migren prevalansı 8 ila 40 yaşları arasında bir artış gösterir, bu yaştan sonra her iki cinste de azaldığı görülmektedir(12,13). Yapılan çalışmalarda bazı farklılıklar gösterse de bu çalışmalardan edinilen bilgiye göre migrenin yaşam boyu prevalansı kadınlarda %18 erkeklerde ise %6 olarak kabul edilebilir (12,13). Ergenlik öncesinde migren prevalansı erkeklerde kızlara göre daha yüksektir. Daha sonra ergenlik yaklaştıkça kızlardaki prevalansı erkeklere oranla artar(12).
3

İlgili Kaynaklarsingle.php