3-MİGREN TANISI Migren tanısında tipik hasta öyküsü ve normal nörolojik muayene dikkate
alınır. İkincil baş ağrısı düşünülüyorsa beyin görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Eğer; -Nörolojik muayene normal değilse, -Tipik migren atakları ilk kez 40 yaşından sonra başladıysa, -Migren atak sıklığı veya yoğunluğu giderek artış gösteriyorsa, -Migren ataklarına eşlik eden semptomlarda değişiklik varsa, -Ataklarla ilişkili yeni psikiyatrik semptomların varlığında beyin görüntüleme yöntemleri tavsiye edilir.
İlk hazırlanan baş ağrısı sınıflaması 1962de Ad-Hoc Commiteenin yaptığı sınıflamadır. Bu sınıflama baş ağrılarının semptomatik çeşitliliği karşısında yetersiz kalması nedeniyle 1988 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS) tarafından bir sonraki sınıflama ve tanı kriterleri yayımlanmıştır. Ancak 2004 yılında IHS tarafından geçen zaman diliminde edinilen yeni bilgi birikimi ile 1988 yılına ait sınıflama tekrar gözden geçirilerek şu an için kullanılan yeni sınıflama oluşturulmuştur(14). Bu son sınıflamada migren atakların için, temel kriterler değiştirilmeden (semantik değişim hariç) farklı migren sendromları için yeni bir alt sınıflama sağlanmıştır.
3.1 Migren Sınıflaması (2004 IHS) (14) 1.1 Aurasız migren 1.2 Auralı migren
1.2.1 Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura 1.2.2 Migren dışı başağrısı ile tipik aura 1.2.3 Baş ağrısız tipik aura 1.2.4 Familiyal hemiplejik migren 1.2.5 Sporadik hemiplejik migren 1.2.6 Baziller tip migren 1.3 Migrenin sıklıkla öncüsü olan çocukluk çağının periodik sendromları 1.3.1 Siklik kusma
414. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda vestibüler miyojenik uyarılmış potansiyeller - Sayfa 18
aktivite ile arttığı, bulantı, kusma, fono-fotofobi, auranın çeşitli kombinasyonları ile ilişkili, ataklar halinde gözlenen, kronik gidişli baş ağrısıdır (24). Migren tanısını kesin olarak koyduran bir tetkik veya laboratuar parametresi bulunmamaktadır. Migren tanısı, hastadan alınan anamnezde baş ağrısı özelliklerinin ve eşlik eden diğer semptomların retrospektif olarak değerlendirilmesi ayrıca ...
Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 15
Headache Society 1988, Headache Classification Subcommittee of the İnternational Headache Society 2004) . İlk baş ağrısı sınıflaması Ad-Hoc Committee tarafından 1962 yılında yapılmıştır. Bu sınıflamanın yetersizliği nedeniyle Olessen’in başkanlığında oluşturulan “Uluslararası Baş Ağrısı Derneği” (IHS) 1988 yılında tüm baş ağrılarını içeren sınıflamayı ve tanı ölçütlerini yayınlamıştır. IHS 1988 s...
15-50 yaş arası iskemik beyin damar hastalıklı hastalarda migren sıklığı ve diğer risk faktörleri ile ilişkisi - Sayfa 18
gerginlik, fotofobi, irritabilite, düşünme güçlüğü ve belirli yiyecekleri yeme isteği olarak tanımlanabilir. 2. Aura evresi: Migren atağının öncesinde, beraberinde veya nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik işlev kaybı olarak bilinen aura, genellikle 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 dakikadan kısa sürer. Görsel, duyusal veya motor fenomenler şeklinde olabileceği gibi bazen dil ve...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
çocukluk
hemiplejik
aura
tanı
sınıflama


14. SAYFA ICERIGI

3-MİGREN TANISI Migren tanısında tipik hasta öyküsü ve normal nörolojik muayene dikkate
alınır. İkincil baş ağrısı düşünülüyorsa beyin görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Eğer; -Nörolojik muayene normal değilse, -Tipik migren atakları ilk kez 40 yaşından sonra başladıysa, -Migren atak sıklığı veya yoğunluğu giderek artış gösteriyorsa, -Migren ataklarına eşlik eden semptomlarda değişiklik varsa, -Ataklarla ilişkili yeni psikiyatrik semptomların varlığında beyin görüntüleme yöntemleri tavsiye edilir.
İlk hazırlanan baş ağrısı sınıflaması 1962de Ad-Hoc Commiteenin yaptığı sınıflamadır. Bu sınıflama baş ağrılarının semptomatik çeşitliliği karşısında yetersiz kalması nedeniyle 1988 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS) tarafından bir sonraki sınıflama ve tanı kriterleri yayımlanmıştır. Ancak 2004 yılında IHS tarafından geçen zaman diliminde edinilen yeni bilgi birikimi ile 1988 yılına ait sınıflama tekrar gözden geçirilerek şu an için kullanılan yeni sınıflama oluşturulmuştur(14). Bu son sınıflamada migren atakların için, temel kriterler değiştirilmeden (semantik değişim hariç) farklı migren sendromları için yeni bir alt sınıflama sağlanmıştır.
3.1 Migren Sınıflaması (2004 IHS) (14) 1.1 Aurasız migren 1.2 Auralı migren
1.2.1 Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura 1.2.2 Migren dışı başağrısı ile tipik aura 1.2.3 Baş ağrısız tipik aura 1.2.4 Familiyal hemiplejik migren 1.2.5 Sporadik hemiplejik migren 1.2.6 Baziller tip migren 1.3 Migrenin sıklıkla öncüsü olan çocukluk çağının periodik sendromları 1.3.1 Siklik kusma
4

İlgili Kaynaklarsingle.php