1.3.2 Abdominal migren 1.3.3 Çocukluk çağının bening paroksismal baş dönmesi 1.4 Retinal migren 1.5 Migrenin komplikasyonları: 1.5.1 Kronik migren 1.5.2 Migren statusu 1.5.3 Enfarktsız persistan aura 1.5.4 Migren enfarktı 1.5.5 Migrenin tetiklediği nöbetler 1.6 Olası migren 1.6.1 Aurasız olası migren 1.6.2 Auralı olası migren 1.6.3 Olası kronik migren
3.1.1 Aurasız migren: Tanımlama: Atakların 4-72 saat sürdüğü yineleyici baş ağrısı bozukluğudur. Baş ağrısının tipik özellikleri tek taraflı, pulsatil nitelikte, orta ya da siddetli yoğunlukta olmasi, gunluk fiziksel aktivite ile ağrı şiddetinde artıs, mide bulantısı ve/veya fotofobi ve fonofobi ile ilişkili olmasıdır. Tanı ölçütleri: A-B ve D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B-4-72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmemiş ya da başarısızca tedavi edilmiş) C-Aşağıdaki en az iki özelliği içeren baş ağrısı
1. Tek taraflı yerleşme 2. Pulsatil nitelikte olma 3. Orta veya şiddetli yoğunlukta ağrı 4. Günlük fiziksel aktivite ile alevlenme veya bu aktivitelerden
kaçınmaya neden olma (yürüme veya merdiven çıkma gibi ) D-Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az biri görülür.
1. Bulantı ve /veya kusma 2. Fotofobi ve fonofobi
515. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Edirne ilinde 18-55 yaş grubunda migren prevelansının belirlenmesi - Sayfa 10
5. Migren Komplikasyonları 5.1 Kronik Migren 5.2 Status Migrenozus 5.3 İnfarktsız Israrlı Aura 5.4 Migrenöz İnfarkt 5.5 Migrenin Tetiklediği Nöbet 6. Olası Migren 6.1 Olası Aurasız Migren 6.2 Olası Auralı Migren 6.3 Olası Kronik Migren AURASIZ MİGREN Migrenin en sık görülen alt sınıfıdır. Genellikle tek taraflı ağrı süresince bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobi olabilir, ağrı genellikle 4-72 sa...
Migrenli hastalarda trigeminal sistemin elektrofizyolojik değerlendirilmesi: Mental sinir uyarımı ile masseter kasının eksteroseptif baskılanması. - Sayfa 15
a. Olası aurasız migren b. Olası auralı migren c. Olası kronik migren Başka yerde kodlanmış olan: Başka bir bozukluğa ikincil migren benzeri baş ağrıları, semptomatik migren olarak isimlendirilir. IHS tarafından migren, aurasız migren ve auralı migren başlığı altında iki ana alt gruba ayrılmış, auralı ve aurasız migren tanı kriterleri ayrı olarak belirlenmiştir: Aurasız Migren (yaygın migren): IHS...
Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 20
1.1. Aurasız migren Tanımlama: Atakların 4-72 saat sürdügü yineleyici baş ağrısı bozukluğudur. Baş ağrısının tipik özellikleri tek taraflı, pulsatil nitelikte, orta ya da şiddetli yoğunlukta olması, günlük fiziksel aktivite ile ağrı şiddetinde artış, mide bulantısı ve/ veya fotofobi ve fonofobi ile ilişkili olmasıdır. Tanı ölçütleri: A- B ve D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B- 4-72 saat süren...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrı
taraflı
auralı
aurasız
orta
bulantı


15. SAYFA ICERIGI

1.3.2 Abdominal migren 1.3.3 Çocukluk çağının bening paroksismal baş dönmesi 1.4 Retinal migren 1.5 Migrenin komplikasyonları: 1.5.1 Kronik migren 1.5.2 Migren statusu 1.5.3 Enfarktsız persistan aura 1.5.4 Migren enfarktı 1.5.5 Migrenin tetiklediği nöbetler 1.6 Olası migren 1.6.1 Aurasız olası migren 1.6.2 Auralı olası migren 1.6.3 Olası kronik migren
3.1.1 Aurasız migren: Tanımlama: Atakların 4-72 saat sürdüğü yineleyici baş ağrısı bozukluğudur. Baş ağrısının tipik özellikleri tek taraflı, pulsatil nitelikte, orta ya da siddetli yoğunlukta olmasi, gunluk fiziksel aktivite ile ağrı şiddetinde artıs, mide bulantısı ve/veya fotofobi ve fonofobi ile ilişkili olmasıdır. Tanı ölçütleri: A-B ve D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B-4-72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmemiş ya da başarısızca tedavi edilmiş) C-Aşağıdaki en az iki özelliği içeren baş ağrısı
1. Tek taraflı yerleşme 2. Pulsatil nitelikte olma 3. Orta veya şiddetli yoğunlukta ağrı 4. Günlük fiziksel aktivite ile alevlenme veya bu aktivitelerden
kaçınmaya neden olma (yürüme veya merdiven çıkma gibi ) D-Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az biri görülür.
1. Bulantı ve /veya kusma 2. Fotofobi ve fonofobi
5

İlgili Kaynaklarsingle.php