3. Başka bir bozukluğa bağlı olmama1 Not:1-Öykü, fizik ve nörolojik muayene grup 5-12 de (ikincil baş ağrıları ile ilgili başlıklarda) belirtilen bozukluklardan hiçbirini düşündürmemeli, düşündürse bile uygun tetkiklerle dışlanmalıdır veya böyle bir bozukluk olsa bile atağın ilk ortaya çıkışı, bozukluk ile yakın zamansal ilişki göstermemelidir.
3.1.2 Auralı Migren: Tanımlama: Geri dönüşümlü, sıklıkla yavaş yavaş 5-20 dakikanın üzerinde gelişen ve 60 dakikadan kısa sürede sonlanan fokal nörolojik belirtilerin olduğu ataklarla kendini gösteren yineleyici bas agrisi bozuklugudur. Migren tipi baş ağrısı sıklıkla aura belirtilerini izler. Ancak seyrek olarak, baş ağrısı olmayabilir. Tanı ölçütleri: A. B ölçütlerini karşılayan en az 2 atak B. 1.2.1 ve 1.2.6 alt türlerinin bir tanesi için B ve C ölçütlerini karşılayan migren aurası C. Başka bir bozukluğa bağlanamaz1 Not:1-Öykü, fizik ve nörolojik muayene grup 5-12 de (ikincil baş ağrıları ile ilgili başlıklarda) belirtilen bozukluklardan hiçbirini düşündürmemeli, düşündürse bile uygun tetkiklerle dışlanmalıdır veya böyle bir bozukluk olsa bile atağın ilk ortaya çıkışı, bozukluk ile yakın zamansal ilişki göstermemelidir.
3.1.2.1 Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura Tanımlama: Görsel ve /veya duysal belirtiler ve/veya konuşma belirtileri içeren tipik aura. Kademeli gelişme, 1 saatten daha uzun sürmeme, pozitif veya negatif özelliklerin karışımı ve tamamen geri dönüşlü olma. (aurasız migrene ait ölçütleri karşılayan baş ağrısı ile ilişkili olan aurayı tanımlar. Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerini tamamen dolduran en az 2 atak olmalı B. Kas gücü kaybı olmaksızın aura aşağıdaki özelliklerden en az birini taşımalı
1. Pozitif özellikleri (örn., yanıp sönen ışıklar noktalar veya çizgiler )ve /veya negatif özellikleri (görme kaybı) içeren tamamen geri dönüşlü görsel belirtiler
616. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve menstruel migren ataklarının 24 saatlik doğal seyri - Sayfa 23
B. 1.2.1 ve 1.2.6 alt türlerinin bir tanesi için B ve C ölçütlerini karşılayan migren aurası C. Başka bir bozukluğa bağlanamaz Not:1-Öykü, fizik ve nörolojik muayene, ikincil baş ağrıları ile ilgili başlıklarda belirtilen bozukluklardan hiçbirini düsündürmemeli, düşündürse bile uygun tetkiklerle dışlanmalıdır veya böyle bir bozukluk olsa bile atağın ilk ortaya çıkışı, bozukluk ile yakın zamansal ...
Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 21
Not:1-Öykü, fizik ve nörolojik muayene, ikincil baş ağrıları ile ilgili başlıklarda belirtilen bozukluklardan hiçbirini düsündürmemeli, düşündürse bile uygun tetkiklerle dışlanmalıdır veya böyle bir bozukluk olsa bile atağın ilk ortaya çıkışı, bozukluk ile yakın zamansal ilişki göstermemelidir. 1.2.1. Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura Tanımlama: Görsel ve/ veya duysal semptomlar ve/ veya ...
Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 20
1.1. Aurasız migren Tanımlama: Atakların 4-72 saat sürdügü yineleyici baş ağrısı bozukluğudur. Baş ağrısının tipik özellikleri tek taraflı, pulsatil nitelikte, orta ya da şiddetli yoğunlukta olması, günlük fiziksel aktivite ile ağrı şiddetinde artış, mide bulantısı ve/ veya fotofobi ve fonofobi ile ilişkili olmasıdır. Tanı ölçütleri: A- B ve D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B- 4-72 saat süren...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

geri
migren
ağrısı
aurası
atak
aura


16. SAYFA ICERIGI

3. Başka bir bozukluğa bağlı olmama1 Not:1-Öykü, fizik ve nörolojik muayene grup 5-12 de (ikincil baş ağrıları ile ilgili başlıklarda) belirtilen bozukluklardan hiçbirini düşündürmemeli, düşündürse bile uygun tetkiklerle dışlanmalıdır veya böyle bir bozukluk olsa bile atağın ilk ortaya çıkışı, bozukluk ile yakın zamansal ilişki göstermemelidir.
3.1.2 Auralı Migren: Tanımlama: Geri dönüşümlü, sıklıkla yavaş yavaş 5-20 dakikanın üzerinde gelişen ve 60 dakikadan kısa sürede sonlanan fokal nörolojik belirtilerin olduğu ataklarla kendini gösteren yineleyici bas agrisi bozuklugudur. Migren tipi baş ağrısı sıklıkla aura belirtilerini izler. Ancak seyrek olarak, baş ağrısı olmayabilir. Tanı ölçütleri: A. B ölçütlerini karşılayan en az 2 atak B. 1.2.1 ve 1.2.6 alt türlerinin bir tanesi için B ve C ölçütlerini karşılayan migren aurası C. Başka bir bozukluğa bağlanamaz1 Not:1-Öykü, fizik ve nörolojik muayene grup 5-12 de (ikincil baş ağrıları ile ilgili başlıklarda) belirtilen bozukluklardan hiçbirini düşündürmemeli, düşündürse bile uygun tetkiklerle dışlanmalıdır veya böyle bir bozukluk olsa bile atağın ilk ortaya çıkışı, bozukluk ile yakın zamansal ilişki göstermemelidir.
3.1.2.1 Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura Tanımlama: Görsel ve /veya duysal belirtiler ve/veya konuşma belirtileri içeren tipik aura. Kademeli gelişme, 1 saatten daha uzun sürmeme, pozitif veya negatif özelliklerin karışımı ve tamamen geri dönüşlü olma. (aurasız migrene ait ölçütleri karşılayan baş ağrısı ile ilişkili olan aurayı tanımlar. Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerini tamamen dolduran en az 2 atak olmalı B. Kas gücü kaybı olmaksızın aura aşağıdaki özelliklerden en az birini taşımalı
1. Pozitif özellikleri (örn., yanıp sönen ışıklar noktalar veya çizgiler )ve /veya negatif özellikleri (görme kaybı) içeren tamamen geri dönüşlü görsel belirtiler
6

İlgili Kaynaklarsingle.php