C. aşağıdaki tüm özellikleri gösteren abdominal ağrı 1. Orta hatta yerleşme,periumblikal yerleşme veya tam lokalize olamayan 2. Belirsiz veya sadece acıyan nitelikte 3. Orta veya şiddetli yoğunluk D. Abdominal ağrı esnasında aşağıdakilerden en az 2sinin olması: 1. İştahsızlık, 2. Mide bulantısı 3. Kusma 4. Solukluk E. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.3.3. Çocukluk Çağının Bening Paroksismal Baş Dönmesi Tanımlama: Bu muhtemelen heterojen bozukluk , diğer açılardan sağlıklı çocuklarda uyarı vermeden ortaya çıkan ve spontan olarak geçen , yineleyici kısa süreli epizodik baş dönmesi atakları ile tanımlanır. Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B. uyarı vermeden gerçekleşen ve dakikalar ile saatler içinde spontan olarak geçen çok sayıda şiddetli baş dönmesi epizodu C. Ataklar arasında normal nörolojik muayene ve odyometrik ve vestibüler fonksiyonlar D. Normal elektroensefalogram
3.1.4. Retinal Migren Tanımlama: Migren başağrısı ile ilişkili, sintilasyon, skotomata veya körlük gibi monooküler görme bozukluğunun tekrarlayıcı atakları Tanı Ölçütleri: A. B ve D ölçütlerini karşılayan en az 2 atak B.Atak arasında yapılan muayene ile veya (uygun şekilde talimat verildikten sonra) hastanın atak sırasında kendisinin çizdiği monooküler alan defekti ile doğrulanmış tamamen geri dönüşlü pozitif ve/veya negatif görme fenomeni
1222. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve menstruel migren ataklarının 24 saatlik doğal seyri - Sayfa 29
4. Solukluk E. Başka bir bozukluğa bağlı olmama 1.3.3. Çocukluk Çagının Bening Paroksismal Baş Dönmesi Tanımlama: Bu muhtemelen heterojen bozukluk, diğer açılardan sağlıklı çocuklarda uyarı vermeden ortaya çıkan ve spontan olarak geçen, yineleyici kısa süreli epizodik baş dönmesi atakları ile tanımlanır. Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B. Uyarı vermeden gerçekleşen ve...
Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 26
D- Ataklar arasında semptom görülmemesi E- Başka bir bozukluğa bağlı olmama 1.3.2. Abdominal Migren Tanımlama: Esas olarak çocuklarda görülen idiyopatik yineleyici bozukluktur ve epizodlar arasında normale dönen, 1-72 saat süren ataklar halinde ortaya çıkan epizodik karın ağrısıdır. Ağrının yogunlugu orta şiddetlidir ve vazomotor semptomlar, mide bulantısı ve kusma ile ilişkilidir. Tanı Ölçütleri...
Migren ve gerilim tipi baş ağrılı hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 22
2. Künt vasıflı, 3. Orta-ağır şiddetli. D. Ağrı sırasında aşağıdakilerden en az 2’sinin olması: 1. İştahsızlık, 2. Bulantı, 3. Kusma, 4. Solukluk. E. Başka bir hastalığa bağlı olmamalı. 1.3.2. Çocukluk Döneminin İyi Huylu, Ataklarla Giden Baş Dönmesi Tanım: Kısa süreli baş dönmesi atakları olur. Uyarıcı belirtiler yoktur. Kendiliğinden geçer. Bazı ataklarda baş ağrısı ile birlikte ilişkili olarak ...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

atak
karşılayan
migren
ataklar
ağrı
atakları


22. SAYFA ICERIGI

C. aşağıdaki tüm özellikleri gösteren abdominal ağrı 1. Orta hatta yerleşme,periumblikal yerleşme veya tam lokalize olamayan 2. Belirsiz veya sadece acıyan nitelikte 3. Orta veya şiddetli yoğunluk D. Abdominal ağrı esnasında aşağıdakilerden en az 2sinin olması: 1. İştahsızlık, 2. Mide bulantısı 3. Kusma 4. Solukluk E. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.3.3. Çocukluk Çağının Bening Paroksismal Baş Dönmesi Tanımlama: Bu muhtemelen heterojen bozukluk , diğer açılardan sağlıklı çocuklarda uyarı vermeden ortaya çıkan ve spontan olarak geçen , yineleyici kısa süreli epizodik baş dönmesi atakları ile tanımlanır. Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerini karşılayan en az 5 atak B. uyarı vermeden gerçekleşen ve dakikalar ile saatler içinde spontan olarak geçen çok sayıda şiddetli baş dönmesi epizodu C. Ataklar arasında normal nörolojik muayene ve odyometrik ve vestibüler fonksiyonlar D. Normal elektroensefalogram
3.1.4. Retinal Migren Tanımlama: Migren başağrısı ile ilişkili, sintilasyon, skotomata veya körlük gibi monooküler görme bozukluğunun tekrarlayıcı atakları Tanı Ölçütleri: A. B ve D ölçütlerini karşılayan en az 2 atak B.Atak arasında yapılan muayene ile veya (uygun şekilde talimat verildikten sonra) hastanın atak sırasında kendisinin çizdiği monooküler alan defekti ile doğrulanmış tamamen geri dönüşlü pozitif ve/veya negatif görme fenomeni
12

İlgili Kaynaklarsingle.php