C. 1.1. Aurasız migren B.D ölçütlerini karşılayan baş ağrısının görme belirtileri sırasında başlaması veya bunları 60 dakika içinde takip etmesi
D. Ataklar arasında normal oftalmolojik muayene E. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5 Migren Komplikasyonları
3.1.5.1 Kronik Migren Tanımlama: Herhangi birilacı fazla kullanmadan 3 aydan uzun süren ve ayda 15 veya daha fazla gün süren migren baş ağrısı Tanı Ölçütleri: A. 1.1 aurasız migren için C ve D ölçütlerini karşılayan >3 ay süre ile ayda 15 gün süren baş ağrısı B. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5.2. Migren Statusu Tanımlama: 72 saatten uzun süren yıkıcı migren atağı Tanı Ölçütleri: A. 1.1. aurasız migreni olan hastada oluşan bu atak, süresi dışında geçmiş ataklarla aynıdır B. Baş ağrısı aşağıdaki her iki özelliği de gösterir 1.> 72 saat süre ile düzelmeme 2. Şiddetli yoğunluk C. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5.3. Enfarktsız Persistan Aura Tanımlama: Radyolojik olarak enfarkt kanıtı olmadan 1 haftadan uzun süren aura belirtileri Tanı ölçütleri: A. Auralı migreni olan hastada oluşan atak , geçmiş ataklarla bir veya
daha fazla aura belirtisinin >1 hafta sürmesi dışında aynıdır B. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
1323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve menstruel migren ataklarının 24 saatlik doğal seyri - Sayfa 30
1.5. Migren Komplikasyonları 1.5.1. Kronik Migren Tanımlama: Herhangi bir ilacı fazla kullanmadan 3 aydan uzun süren ve ayda 15 veya daha fazla gün süren migren baş ağrısı Tanı Ölçütleri: A. 1.1 aurasız migren için C ve D ölçütlerini karşılayan >3 ay süre ile ayda 15 gün süren baş ağrısı B. Başka bir bozukluga baglı olmama 1.5.2. Migren Statusu Tanımlama: 72 saatten uzun süren yıkıcı migren at...
Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 28
1.5.3. Enfarktsız Persistan Aura Tanımlama: Radyolojik olarak enfarkt kanıtı olmadan 1 haftadan uzun süren aura semptomları Tanı ölçütleri: A- Auralı migreni olan hastada oluşan atak, geçmiş ataklarla bir veya daha fazla aura semptomunun >1 hafta sürmesi dışında aynıdır B- Başka bir bozukluğa bağlı olmama 1.5.4. Migren Enfarktı Tanımlama: Beyin görüntüleme ile gösterilmiş ilgili bölgedeki iskemik...
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kısa Koku Test Bataryası'nın standardizasyonu ve migrenli hastalar ile normal kişilerde karşılaştırılması - Sayfa 51
C. 1.1. Aurasız migren ölçütlerini karşılayan baş ağrısının aura sırasında ya da 60 dakika içinde başlaması, D. Normal oftalmolojik muayene, E. Başka bir hastalığa bağlı değildir. 1.5. Migren Komplikasyonları 1.5.1. Süreğen Migren Tanım: İlaç aşırı kullanımının bulunmadığı, ayda 15 ya da daha fazla gün olan, toplam 3 aydan fazla olan migren baş ağrısı. Tanı Ölçütleri Son 3 ay için ayda 15 gün ve...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aurasız
aura
saat
dışında
atak
hastada


23. SAYFA ICERIGI

C. 1.1. Aurasız migren B.D ölçütlerini karşılayan baş ağrısının görme belirtileri sırasında başlaması veya bunları 60 dakika içinde takip etmesi
D. Ataklar arasında normal oftalmolojik muayene E. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5 Migren Komplikasyonları
3.1.5.1 Kronik Migren Tanımlama: Herhangi birilacı fazla kullanmadan 3 aydan uzun süren ve ayda 15 veya daha fazla gün süren migren baş ağrısı Tanı Ölçütleri: A. 1.1 aurasız migren için C ve D ölçütlerini karşılayan >3 ay süre ile ayda 15 gün süren baş ağrısı B. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5.2. Migren Statusu Tanımlama: 72 saatten uzun süren yıkıcı migren atağı Tanı Ölçütleri: A. 1.1. aurasız migreni olan hastada oluşan bu atak, süresi dışında geçmiş ataklarla aynıdır B. Baş ağrısı aşağıdaki her iki özelliği de gösterir 1.> 72 saat süre ile düzelmeme 2. Şiddetli yoğunluk C. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5.3. Enfarktsız Persistan Aura Tanımlama: Radyolojik olarak enfarkt kanıtı olmadan 1 haftadan uzun süren aura belirtileri Tanı ölçütleri: A. Auralı migreni olan hastada oluşan atak , geçmiş ataklarla bir veya
daha fazla aura belirtisinin >1 hafta sürmesi dışında aynıdır B. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
13

İlgili Kaynaklarsingle.php