3.1.5.4. Migren Enfarktı Tanımlama: Beyin görüntüleme ile gösterilmiş ilgili bölgedeki iskemik bir beyin lezyonu ile ilişkili olan bir ya da daha fazla migrenöz aura belirtisi Tanı ölçütleri: A. Auralı migreni olan hastada oluşan atak , geçmiş ataklarla bir veya
daha fazla aura belirtisinin >60 dakika sürmesi dışında aynıdır B. Uygun alanda beyin görüntülemede gösterilen iskemik enfarkt C. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5.5. Migrenin Tetiklediği Nöbet Tanımlama: Migren aurası tarafından tetiklenen nöbet Tanı ölçütleri: A. Auralı migren ölçütlerini karşılayan migren B. Migren aurası sırasında veya migren aurasından sonra 1 saat içinde oluşan bir tip epileptik atağa ait tanı ölçütlerini karşılayan nöbet
3.1.6. Olası Migren Tanımlama: Migrenöz bozukluk. Baş ağrısı ve/veya atağı migren tanı ölçütlerinden biri dışında diğerlerini karşılıyorsa olası migren adı verilir.
3.1.6.1. Aurasız Olası Migren Tanı Ölçütleri: A. Aurasız migren için A.D ölçütlerinden biri dışında hepsini karşılayan ataklar B. Başka bir bozukluğa bağlı olmamalı
3.1.6.2. Auralı Olası Migren Tanı Ölçütleri: A. Auralı migrenin veya herhangi bir alt formunun A.D ölçütlerinden biri dışında hepsini karşılayan ataklar B. Başka bir bozukluğa bağlı olmamalı
1424. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 28
1.5.3. Enfarktsız Persistan Aura Tanımlama: Radyolojik olarak enfarkt kanıtı olmadan 1 haftadan uzun süren aura semptomları Tanı ölçütleri: A- Auralı migreni olan hastada oluşan atak, geçmiş ataklarla bir veya daha fazla aura semptomunun >1 hafta sürmesi dışında aynıdır B- Başka bir bozukluğa bağlı olmama 1.5.4. Migren Enfarktı Tanımlama: Beyin görüntüleme ile gösterilmiş ilgili bölgedeki iskemik...
Migren ve menstruel migren ataklarının 24 saatlik doğal seyri - Sayfa 31
Tanı ölçütleri: A. Auralı migreni olan hastada oluşan atak, geçmiş ataklarla bir veya daha fazla aura semptomunun >60 dakika sürmesi dışında aynıdır B. Uygun alanda beyin görüntülemede gösterilen iskemik enfarkt C. Başka bir bozukluğa bağlı olmama 1.5.5. Migrenin Tetiklediği Nöbet Tanımlama: Migren aurası tarafından tetiklenen nöbet Tanı ölçütleri: A. Auralı migren ölçütlerini karşılayan migren B...
Ratlarda gliseril trinitrat ile oluşturulan migren modelinde Riboflavin/E vitamininin beyin kalsiyum, CA+2ATPAZ VE NMDA reseptörleri üzerine etkileri - Sayfa 59
B. Baş ağrısında aşağıdakilerden ikisinin olması: 1. 72 saatten uzun sürmesi. 2. Ağır şiddette olması. C. Başka bir hastalığa bağlı değildir. 1.5.3. İnfarktsız Persistan Aura Tanım: Aura belirtileri bir haftadan uzun süre devam eder. 1.5.4. Migrenöz İnfarkt Tanım: Bir ya da daha fazla migren aurası iskemik beyin lezyonu ile ilişkilidir. Görüntülemede ilgili bölgede infarkt alanı tespit edilir. 60...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
aurası
olmama
bağlı
başka
dışında


24. SAYFA ICERIGI

3.1.5.4. Migren Enfarktı Tanımlama: Beyin görüntüleme ile gösterilmiş ilgili bölgedeki iskemik bir beyin lezyonu ile ilişkili olan bir ya da daha fazla migrenöz aura belirtisi Tanı ölçütleri: A. Auralı migreni olan hastada oluşan atak , geçmiş ataklarla bir veya
daha fazla aura belirtisinin >60 dakika sürmesi dışında aynıdır B. Uygun alanda beyin görüntülemede gösterilen iskemik enfarkt C. Başka bir bozukluğa bağlı olmama
3.1.5.5. Migrenin Tetiklediği Nöbet Tanımlama: Migren aurası tarafından tetiklenen nöbet Tanı ölçütleri: A. Auralı migren ölçütlerini karşılayan migren B. Migren aurası sırasında veya migren aurasından sonra 1 saat içinde oluşan bir tip epileptik atağa ait tanı ölçütlerini karşılayan nöbet
3.1.6. Olası Migren Tanımlama: Migrenöz bozukluk. Baş ağrısı ve/veya atağı migren tanı ölçütlerinden biri dışında diğerlerini karşılıyorsa olası migren adı verilir.
3.1.6.1. Aurasız Olası Migren Tanı Ölçütleri: A. Aurasız migren için A.D ölçütlerinden biri dışında hepsini karşılayan ataklar B. Başka bir bozukluğa bağlı olmamalı
3.1.6.2. Auralı Olası Migren Tanı Ölçütleri: A. Auralı migrenin veya herhangi bir alt formunun A.D ölçütlerinden biri dışında hepsini karşılayan ataklar B. Başka bir bozukluğa bağlı olmamalı
14

İlgili Kaynaklarsingle.php