uzun yarı ömrü olması ve daha düşük rekürrens göstermesi açından avantajlı bulunmuştur (27,28). En sık görülen yan etkileri bulantı, kusma, parestezi ve ergotizmdir. Kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklarda, raynouds hastalığı, arteriyel hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik damar hastalığı, gebelik ve laktasyonda kullanımı kontrendikedir.
Dihidroergotaminin, ergotamine göre daha az yan etkisi vardır ve baş ağrısı tekrarlama oranı %20 den düşüktür. Subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak kullanılabilir.
6.1.5 Selektif 5HT1 agonistleri: 5HT1B/1D agonisti olan triptanlar orta-şiddetli migren tedavisi için seçilecek ilaçlardır(29). Kranyal vasküler yapıları seçici olarak konstrikte edebilmeleri nedeniyle dilate kranyal arterlerin normal tonuslarına geri döndürmeleri, perivasküler alanda kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) gibi vasoaktif peptidlerin salınımını ve nörojenik inflamasyonu azaltarak düşürmeleri, santral trigeminal sistem üzerindeki inhibitör etkileri temel etki mekanizmalarını oluşturur (30). Hastaların sadece %50-60ı triptan tedavisine yanıt verirler (31). Sumatriptan (subkutan injeksiyon, nazal sprey ve 50-100mg tablet), zolmitriptan (2,5mg tablet), naratriptan (2,5mg tablet), eletriptan (40mg tablet) ülkemizde bulunan preparatlarıdır. Etkinlikleri atağın her döneminde olmakla birlikte erken evrede etkinlikleri daha yüksektir. Subkutan sumatriptan en hızlı etkili olan ve ilaçtan 2 saat sonra rahatlama sağlama (%80) gibi en önemli etkinlik parametresi olan triptandır. Etkisi yaklaşık 10 dakikada ortaya çıkar. En yüksek rekürrens hızı da sumatriptanda gözlenir. Karaciğerde MAO-A ile metabolize olduğundan MAO inhibitörü kullanan hastalarda sumatriptan oral ya da nazal sprey kullanımı görece kontrendikedir. Sumatriptan subkutan 6mg dozu ile ASA 1000mg intravenöz uygulamasının karşılaştırıldığı bir çalışmada sumatriptanın ASAdan daha etkin olduğu ancak daha çok yan etkisi olduğu gözlenmiştir (32).
2333. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 47
34 Diğer yan etkiler arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, diyare, sersemlik, depresyon gibi bulgularada sık rastlanır. Ergo alkaloidlerinin kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklarda, reynaud’s hastalığında, arteriyel hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik damar hastalığı, gebelik ve laktasyonda kullanımı kontrendikedir. Ergotamin kullanımı haftada iki doz gününü geçmemelidir (9). Dih...
Kronik migren hastalarında venlafaksin ve topiramat tedavisinin karşılaştırılması - Sayfa 33
böbrek yetmezliğinde, koroner, serebral ve periferik damar hastalığı olanlarda kotrendikedir (58). Ergotaminin rektal ve oral formları DHE‟in ise oral, sublingual, nasal, subkutan ve intravenöz formları vardır. Ergotamin 2 mg/gün, DHE intramüsküler ve/veya intravenöz formları maksimum 3 mg/gün, intranazal formları ise 4 mg/ gün olarak uygulanabilir (57). Dihidro ergotamin etkisi sumatriptandan ...
Auralı ve aurasız migren hastalarında ACE (I/D)- MTHFR C677T gen polimorfizmleri, matrix metalloproteinaz 9 gen ekspresyonu incelemeleri ve kranial manyetik rezonans görüntüleme korelasyonu - Sayfa 22
ajanlardır. Herhangi bir kontrendikasyon göstermeyen olgularda orta şiddetli migren ataklarında kullanılmaktadır. Ergot derivelerine göre birçok avantajları vardır. İyi planlanmış kontrollü çalışmalarla etkinlikleri gösterilmiştir. En önemli dezavantajları fiyatlarının yüksek ve kardiyovasküler hastalık durumunda kullanımlarının sınırlı oluşudur.56,57 Rutin klinik kullanımda sumatriptan, naratript...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

naratriptan
olan
sumatriptan
etkin
triptan
etki


33. SAYFA ICERIGI

uzun yarı ömrü olması ve daha düşük rekürrens göstermesi açından avantajlı bulunmuştur (27,28). En sık görülen yan etkileri bulantı, kusma, parestezi ve ergotizmdir. Kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklarda, raynouds hastalığı, arteriyel hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik damar hastalığı, gebelik ve laktasyonda kullanımı kontrendikedir.
Dihidroergotaminin, ergotamine göre daha az yan etkisi vardır ve baş ağrısı tekrarlama oranı %20 den düşüktür. Subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak kullanılabilir.
6.1.5 Selektif 5HT1 agonistleri: 5HT1B/1D agonisti olan triptanlar orta-şiddetli migren tedavisi için seçilecek ilaçlardır(29). Kranyal vasküler yapıları seçici olarak konstrikte edebilmeleri nedeniyle dilate kranyal arterlerin normal tonuslarına geri döndürmeleri, perivasküler alanda kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) gibi vasoaktif peptidlerin salınımını ve nörojenik inflamasyonu azaltarak düşürmeleri, santral trigeminal sistem üzerindeki inhibitör etkileri temel etki mekanizmalarını oluşturur (30). Hastaların sadece %50-60ı triptan tedavisine yanıt verirler (31). Sumatriptan (subkutan injeksiyon, nazal sprey ve 50-100mg tablet), zolmitriptan (2,5mg tablet), naratriptan (2,5mg tablet), eletriptan (40mg tablet) ülkemizde bulunan preparatlarıdır. Etkinlikleri atağın her döneminde olmakla birlikte erken evrede etkinlikleri daha yüksektir. Subkutan sumatriptan en hızlı etkili olan ve ilaçtan 2 saat sonra rahatlama sağlama (%80) gibi en önemli etkinlik parametresi olan triptandır. Etkisi yaklaşık 10 dakikada ortaya çıkar. En yüksek rekürrens hızı da sumatriptanda gözlenir. Karaciğerde MAO-A ile metabolize olduğundan MAO inhibitörü kullanan hastalarda sumatriptan oral ya da nazal sprey kullanımı görece kontrendikedir. Sumatriptan subkutan 6mg dozu ile ASA 1000mg intravenöz uygulamasının karşılaştırıldığı bir çalışmada sumatriptanın ASAdan daha etkin olduğu ancak daha çok yan etkisi olduğu gözlenmiştir (32).
23

İlgili Kaynaklarsingle.php