Sumatriptan ve eletriptanla yapılan 2 karşılaştırılmalı çalışmada sumatriptan ve eletriptanın ergotamin tartarata göre daha etkin olduğu saptanmıştır (33,34).
Bir triptana yanıt vermeyen olgularda bir başka triptan çeşidinin yararlı olabileceği gösterilmiştir. Eğer bir triptan zaman içinde etkinliğini kaybederse (takiflaksi) bir başka triptan verilmesi önerilir. Hastada gözlenen 3 ataktan 2 ya da 3ünde iyi sonuç alınırsa etkili olduğuna karar verilir.
Ferrari ve arkadaşları tarafından yapılan bir metaanalizde almotriptanın tolerabilite profili sumatriptandan üstün, naratriptana yakın olarak saptanmıştır. Naratriptan dışında tümü, yüksek emilim oranlarına sahip olmaları nedeniyle hızlı etkinlik gösterir. Ancak naratriptan diğer triptanlara göre düşük yan etki oranlarına sahiptir. Frovatriptan diğer triptanlara göre daha uzun yarı ömrü ve daha düşük baş ağrısı rekürrens hızına sahiptir (35).
En tipik problemleri baş ağrısı rekürrensinin (%15-40) görülmesidir ve bu rekürrens triptanlarda ve NSAIDlarda, ergotamine göre daha yaygın olarak gözlenir (36).
İnjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarma, sıcaklık hissi, sıcak basmaları, baş dönmesi, ense ağrısı, disfori görülebilir. Triptanların, iskemik kalp hastalığı, prinzmetal anjina, kontrolsüz hipertansiyon ve vertebrobaziller yetmezliği olan ve komplike migrenli (hemiplejik migren, baziller migren, oftalmolojik migren gibi) hastalarda kullanımları kontrendikedir.
6.2.-Migrenin Profilaktik Tedavisi Hekimler ve hastalar için proflaktik tedaviye ne zaman başlanacağı zor bir karardır. Migrenli hastaların sadece %3-5inin proflaktik tedavi kullandığı tahmin edilmektedir. Atak sıklığı azalması %50den fazla ise tedavi başarılı kabul edilir (37).
Migrende proflaktik tedavi endikasyonları (38); 1.Akut tedaviye rağmen hastanın günlük rutininin bozulması, 2.Migren ataklarının sık aralıklarla (haftada iki defadan daha fazla) gelmesi, 3.Kronik migren, 4.Akut tedavi ilaçlarının başarısız olması,
2434. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 47
34 Diğer yan etkiler arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, diyare, sersemlik, depresyon gibi bulgularada sık rastlanır. Ergo alkaloidlerinin kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklarda, reynaud’s hastalığında, arteriyel hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik damar hastalığı, gebelik ve laktasyonda kullanımı kontrendikedir. Ergotamin kullanımı haftada iki doz gününü geçmemelidir (9). Dih...
Migren atağı esnasında frovatriptan ve rizatriptanın serebral hemodinami üzerine etkileri - Sayfa 34
Dihidroergotamine‘in (DHE) 5-HT1D ve 5-HT1A reseptörleri yanında alfa1 ve alfa2 adrenoreseptörler için seciciliği bulunur. Dihidroergotaminin ergotamine Gore periferik arterlerdeki vazokonstriktör etkisi daha zayıf olup venokonstriktör etkisi belirgindir. DHE‘nin fiziksel bağımlılık yapma potansiyeli yoktur. Triptanlar (sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, eletriptan) 5-HT1 resept...
- Sayfa 24
2.1.5 Migren Tedavisi Migren tedavisinin temel amacı; migren atak sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmak, migrenden kaynaklanan kayıpları azaltmak, yaşam kalitesini artırmak, ilaç aşırı kullanımını engellemek, migren hastalarını normal işlevlerine geri döndürmek, hastanın hastalığı ve tedavisi konusunda bilgilendirip eğitmek olmalıdır. Farmakolojik tedavilere ek olarak mümkün olduğunca tetik...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sumatriptan
ağrısı
ağrı
triptan
migren
naratriptan


34. SAYFA ICERIGI

Sumatriptan ve eletriptanla yapılan 2 karşılaştırılmalı çalışmada sumatriptan ve eletriptanın ergotamin tartarata göre daha etkin olduğu saptanmıştır (33,34).
Bir triptana yanıt vermeyen olgularda bir başka triptan çeşidinin yararlı olabileceği gösterilmiştir. Eğer bir triptan zaman içinde etkinliğini kaybederse (takiflaksi) bir başka triptan verilmesi önerilir. Hastada gözlenen 3 ataktan 2 ya da 3ünde iyi sonuç alınırsa etkili olduğuna karar verilir.
Ferrari ve arkadaşları tarafından yapılan bir metaanalizde almotriptanın tolerabilite profili sumatriptandan üstün, naratriptana yakın olarak saptanmıştır. Naratriptan dışında tümü, yüksek emilim oranlarına sahip olmaları nedeniyle hızlı etkinlik gösterir. Ancak naratriptan diğer triptanlara göre düşük yan etki oranlarına sahiptir. Frovatriptan diğer triptanlara göre daha uzun yarı ömrü ve daha düşük baş ağrısı rekürrens hızına sahiptir (35).
En tipik problemleri baş ağrısı rekürrensinin (%15-40) görülmesidir ve bu rekürrens triptanlarda ve NSAIDlarda, ergotamine göre daha yaygın olarak gözlenir (36).
İnjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarma, sıcaklık hissi, sıcak basmaları, baş dönmesi, ense ağrısı, disfori görülebilir. Triptanların, iskemik kalp hastalığı, prinzmetal anjina, kontrolsüz hipertansiyon ve vertebrobaziller yetmezliği olan ve komplike migrenli (hemiplejik migren, baziller migren, oftalmolojik migren gibi) hastalarda kullanımları kontrendikedir.
6.2.-Migrenin Profilaktik Tedavisi Hekimler ve hastalar için proflaktik tedaviye ne zaman başlanacağı zor bir karardır. Migrenli hastaların sadece %3-5inin proflaktik tedavi kullandığı tahmin edilmektedir. Atak sıklığı azalması %50den fazla ise tedavi başarılı kabul edilir (37).
Migrende proflaktik tedavi endikasyonları (38); 1.Akut tedaviye rağmen hastanın günlük rutininin bozulması, 2.Migren ataklarının sık aralıklarla (haftada iki defadan daha fazla) gelmesi, 3.Kronik migren, 4.Akut tedavi ilaçlarının başarısız olması,
24

İlgili Kaynaklarsingle.php