5.İskemik kalp hastalığı gibi akut ilaç kullanımının kontrendike olduğu durumlar, 6.Akut ilaçların problem yaratan yan etkilerinin olması, 7.Akut tedavi ilaçlarının aşırı (haftada ikiden fazla) kullanımı, 8.Nörolojik hasar riski olan hemiplejik ya da baziller migren gibi özel durumlardır.
Migren sıklığı ve şiddetini azaltan proflaktik ilaçların etki mekanizmaları birçok açıdan tam olarak bilinmemektedir.
Migren Proflaksisinde Sık Kullanılan İlaçlar; Beta-adrenerjik blokerler: Propranolol (40-240mg) Timolol (20mg a kadar) Nadolol (40-160mg) Metoprolol (50-200mg)
Trisiklik antidepresanlar Amitriptilin Nortriptilin Protriptilin Doksepin
Diğer antidepresanlar SSRİler SNRİler
Antiepileptik ajanlar Divalproeks sodyum Topiramat Lamotrijin Levatirasetam Zonisamid
2535. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 48
35 (hemiplejik migren, baziller migren, oftalmolojik migren gibi) hastalarda kullanımları kontrendikedir. 2.4.2. Migrenin Profilaktik Tedavisi Profilaktik tedaviye ne zaman başlanacağı hekimler ve hastalar için zor bir karardır. Migrende proflaktik tedavi endikasyonları arasında; akut tedaviye rağmen hastanın günlük yaşam aktivitelerinin bozulması, migren ataklarının haftada iki defadan daha faz...
Edirne ilinde 18-55 yaş grubunda migren prevelansının belirlenmesi - Sayfa 17
çalışmada ketamin ile N metil D aspartat (NMDA) blokajının migreni sonlandırdığı gösterilmiştir (57). Bir diğer plasebo kontrollü çalışmada, bir 3 hidroksi 5 metil isoksazol 4 propionik asit (AMPA)-kainat antagonistinin akut migrende etkinliği gösterilmiştir (58). Dahası, preklinik çalışmalarda ve insan çalışmalarında vasküler etkileri gösterilen bir adenozin A1 reseptör antagonistinin akut migre...
Migren pofilaksisinde topiramat, propranolol ve flunarizin kullanımının VEP (Görsel uyarılmış potansiyeller) ve İşaretleme Testi üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 34
5. Serotonin antagonistleri 6. Diğer ilaçlar 1. Beta-blokerler • Migrenin önleyici tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır. • Propranolol, timolol nadolol, atenolol ve metoprolol etkindir. • Angina veya hipertansiyonda tercih edilir. • Diyabet, hipertiroidizm, tirotoksikoz ve periferal vasküler hastalıklarda dikkatli kullanılmalı, sporcularda tercih edilmemelidir. • Doz, etkinlik, yan etki ve kon...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
tedavi
ilaç
ilaçlar
kullanılan
etki


35. SAYFA ICERIGI

5.İskemik kalp hastalığı gibi akut ilaç kullanımının kontrendike olduğu durumlar, 6.Akut ilaçların problem yaratan yan etkilerinin olması, 7.Akut tedavi ilaçlarının aşırı (haftada ikiden fazla) kullanımı, 8.Nörolojik hasar riski olan hemiplejik ya da baziller migren gibi özel durumlardır.
Migren sıklığı ve şiddetini azaltan proflaktik ilaçların etki mekanizmaları birçok açıdan tam olarak bilinmemektedir.
Migren Proflaksisinde Sık Kullanılan İlaçlar; Beta-adrenerjik blokerler: Propranolol (40-240mg) Timolol (20mg a kadar) Nadolol (40-160mg) Metoprolol (50-200mg)
Trisiklik antidepresanlar Amitriptilin Nortriptilin Protriptilin Doksepin
Diğer antidepresanlar SSRİler SNRİler
Antiepileptik ajanlar Divalproeks sodyum Topiramat Lamotrijin Levatirasetam Zonisamid
25

İlgili Kaynaklarsingle.php