Kalsiyum kanal blokerleri Verapamil Flunarizin Diltiazem
5-HT2 antagonistleri Metiserjid Metilergonovin Siproheptadin Pizotifen
Nörotoksinler Botilinum toksin tip A
NSAİDler ve COX2 inhibitörleri -Naproksen, fenamat -Valdekoksib Anjiyotensin inhibitörleri ACE inhibitörleri: Lisinopril Anjiyotensin II tip 1 reseptör blokerleri: Kandesartan
Diğer ajanlar Riboflavin Koenzim Q10 Feverfew Magnezyum Akapunktur
6.2.1 Beta-Blokerler: Proflakside en sık kullanılan ilaç grubudur. Beta blokerlerle ilgili 74 kontrollü çalışma mevcuttur (36). Propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol, timolol kullanılan ajanlardır (6).
2636. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 49
36 Kalsiyum kanal blokerleri . Verapamil . Flunarizin . Diltiazem 5-HT2 antagonistleri . Metiserjid . Metilergonovin . Siproheptadin . Pizotifen Nörotoksinler . Botilinum toksin tip A NSAID’ler ve COX2 inhibitörleri . Naproksen, fenamat . Valdekoksib Anjiyotensin inhibitörleri . ACE inhibitörleri: Lisinopril . Anjiyotensin II tip 1 reseptör blokerleri: Kandesartan Diğer ajanlar . Riboflavin . Koe...
İleri derece kalp yetersizliğinde tek doz ve aralıklı levosimendan infüzyonu alan hastalarda sol ventrikül performansı, biyolojik markerler ve nörohormonal aktivasyon - Sayfa 37
-Dopamin - Milrinon -Amrinon - Dobutamin -Levosimendan 4- Kardiyak aritmilerin tedavisi -Antiaritmik ajanlar -Pacemaker 2.1.12. Kalp Yetersizliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Diüretikler Renin-anjiyotensin-aldosteron sistem inhibitörleri Beta adrenerjik reseptör blokerleri Tiyazidler Loop diüretikleri Potasyum tutucu ajanlar ACE inhibitörleri AT reseptör blokerleri Aldosteron antagonis...
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin araştırılması - Sayfa 25
Monoterapi ile azot retansiyonu gelişimi daha az görülen ilaçlar anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri ve diüretiklerdir. İkili kombine tedavide diüretikler ve anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri, beta blokerler ve anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri ile anjiyotensin reseptör blokerleri ve kalsiyum kanal blokerleri kullanılan hastalarda diğer...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

blokerleri
beta
reseptör
anjiyotensin
inhibitörleri
kalsiyum


36. SAYFA ICERIGI

Kalsiyum kanal blokerleri Verapamil Flunarizin Diltiazem
5-HT2 antagonistleri Metiserjid Metilergonovin Siproheptadin Pizotifen
Nörotoksinler Botilinum toksin tip A
NSAİDler ve COX2 inhibitörleri -Naproksen, fenamat -Valdekoksib Anjiyotensin inhibitörleri ACE inhibitörleri: Lisinopril Anjiyotensin II tip 1 reseptör blokerleri: Kandesartan
Diğer ajanlar Riboflavin Koenzim Q10 Feverfew Magnezyum Akapunktur
6.2.1 Beta-Blokerler: Proflakside en sık kullanılan ilaç grubudur. Beta blokerlerle ilgili 74 kontrollü çalışma mevcuttur (36). Propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol, timolol kullanılan ajanlardır (6).
26

İlgili Kaynaklarsingle.php