inhibitörlerinde (SSRI) yan etki olarak anksiyete, uykusuzluk, sersemlik, titreme, terleme, anoreksi, bulantı, diyare, asteni, cinsel işlev bozuklukları görülebilir (6,38).
6.2.3-Antiepileptik İlaçlar: Migrenin epilepsi, kaygı bozukluğu, manik depresif hastalıklarla birlikte olduğu durumlarda ve beta-bloker kullanımının sakıncalı olduğu durumlarda tercih edilirler (6,38). Valproik asit için 600 mg ve üstü, topiramat için ise 25-100 mg arası günlük dozlar kullanılarak yapılan çalışmalarda her iki ilacında migrenin önleyici tedavisinde plasebodan daha etkin olduğu saptanmıştır (36,57-59). Lamotrijinle yapılan çalışmalarda, ilacın migrenin atak sıklığını azaltmadığı ama migren aura sıklığını azaltabileceği gözlenmiştir (60,61). Gabapentinin etkinliği bir plasebo kontrollü çalışmada 1200-1600mg arasındaki dozlarda gösterilmiştir (62). Divalproex sodyum ve valproik asit için en sık görülen yan etkiler; bulantı, infeksiyon, saç dökülmesi, kilo alımı, tremor, asteni, dispepsi ve uykuya eğilimdir. En ciddi yan etkisi pankreatit ve hepatoksisitedir (6,38). Topiramatda kilo kaybı, kognitif işlev bozukluğu, paresteziler gözlenebilir ve böbrek taşı olanlarda dikkatli kullanımı gerekir (6,38,58,59). Valproik asit ve fenobarbital dışındaki tüm antiepileptikler oral kontraseptiflerin etkinliğini bozabilirler. Gebelikte kullanımları kontrendikedir (6,38).
6.2.4- Kalsiyum Kanal Blokerleri: Komorbid hipertansiyonu olan hastalarda beta blokerlerin sakıncalı olduğu durumlarda, uzamış auralı migreni, migrenöz enfarktı bulunan hastalarda tercih edilirler (6,37,38). Nonspesifik bir kalsiyum kanal blokeri olan flunarizinin migren proflaksisinde etkin olduğu birkaç çalışmada gösterilmiş (45,63-65). Flunarizinin 510mg dozunda bayanlarda erkeklere göre daha yararlı olduğu görülmüştür (65). Verapamilin yapılan 3 çalışmanın ikisinde plaseboya oranla etkin olduğu gösterilmiş ancak yüksek terk oranı sonuçların değerlendirilmesini kısıtlamıştır.
2939. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik migren hastalarında venlafaksin ve topiramat tedavisinin karşılaştırılması - Sayfa 42
etkili ilaçtır ancak antidopaminerjik aktivitesi ile bazen parkinsonizme yol açabilir. Ayrıca kilo artışına ve mevcut depresyonun ağırlaşmasına neden olabilirler (6, 77). 1.5.2.4. Antiepileptik İlaçlar Migrenin epilepsi, kaygı bozukluğu, manik depresif hastalıklarla birlikte olduğu durumlarda ve beta-bloker kullanımının sakıncalı olduğu durumlarda tercih edilirler (6, 77). Valproik asit için...
- Sayfa 27
Tablo 2. Migren profilaksisinde öne çıkan ilaç grupları ve klinik özellikleri Klinik İlaç Klinik Etkinliğin Yan Etki Etkinlik Bilimsel Potansiyeli Kanıtı Metoprolol, Propranolol ++++ ++++ ++ Yan Etkiler / Kontrendikasyonlar Yorgunluk, soğuk ekstremiteler, kâbus, depresyon / astım, diabet, AV* ileti defektleri Topiramat +++ ++++ +++ Sedasyon, parestezi / gebelik Flun...
Deneysel migren modeli oluşturulan adolesan ratlarda nitrik oksit sentetaz enzimlerinin immunreaktivitesi, sumatriptan ve topiramatın bu enzimler üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 33
5) Çocuğun günlük aktivitelerini veya keyif aldığı uğraşılarını haftada bir veya iki kez yapamaması (3). Önleyici tedavide kullanılan ilaçlar: (Tablo 9) Tablo 9: Migrende önleyici tedavi seçenekleri ve önerilen dozları İlaç Antihistaminik ajanlar Siproheptadin Antiepileptik ajanlar Valproik asit Karbamazepin Topiramat Gabapentin Levatirasetam Beta blokerler Propranolol Metoprolol Atenolo...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etkiler
etki
ilaçlar
topiramat
migren
asit


39. SAYFA ICERIGI

inhibitörlerinde (SSRI) yan etki olarak anksiyete, uykusuzluk, sersemlik, titreme, terleme, anoreksi, bulantı, diyare, asteni, cinsel işlev bozuklukları görülebilir (6,38).
6.2.3-Antiepileptik İlaçlar: Migrenin epilepsi, kaygı bozukluğu, manik depresif hastalıklarla birlikte olduğu durumlarda ve beta-bloker kullanımının sakıncalı olduğu durumlarda tercih edilirler (6,38). Valproik asit için 600 mg ve üstü, topiramat için ise 25-100 mg arası günlük dozlar kullanılarak yapılan çalışmalarda her iki ilacında migrenin önleyici tedavisinde plasebodan daha etkin olduğu saptanmıştır (36,57-59). Lamotrijinle yapılan çalışmalarda, ilacın migrenin atak sıklığını azaltmadığı ama migren aura sıklığını azaltabileceği gözlenmiştir (60,61). Gabapentinin etkinliği bir plasebo kontrollü çalışmada 1200-1600mg arasındaki dozlarda gösterilmiştir (62). Divalproex sodyum ve valproik asit için en sık görülen yan etkiler; bulantı, infeksiyon, saç dökülmesi, kilo alımı, tremor, asteni, dispepsi ve uykuya eğilimdir. En ciddi yan etkisi pankreatit ve hepatoksisitedir (6,38). Topiramatda kilo kaybı, kognitif işlev bozukluğu, paresteziler gözlenebilir ve böbrek taşı olanlarda dikkatli kullanımı gerekir (6,38,58,59). Valproik asit ve fenobarbital dışındaki tüm antiepileptikler oral kontraseptiflerin etkinliğini bozabilirler. Gebelikte kullanımları kontrendikedir (6,38).
6.2.4- Kalsiyum Kanal Blokerleri: Komorbid hipertansiyonu olan hastalarda beta blokerlerin sakıncalı olduğu durumlarda, uzamış auralı migreni, migrenöz enfarktı bulunan hastalarda tercih edilirler (6,37,38). Nonspesifik bir kalsiyum kanal blokeri olan flunarizinin migren proflaksisinde etkin olduğu birkaç çalışmada gösterilmiş (45,63-65). Flunarizinin 510mg dozunda bayanlarda erkeklere göre daha yararlı olduğu görülmüştür (65). Verapamilin yapılan 3 çalışmanın ikisinde plaseboya oranla etkin olduğu gösterilmiş ancak yüksek terk oranı sonuçların değerlendirilmesini kısıtlamıştır.
29

İlgili Kaynaklarsingle.php