Verapamil, migren proflaksisi için günde tek doz halinde 180-240mg dozunda kullanılır. En sık görülen yan etkisi kabızlık ve su retansiyonudur (38).
Flunarizin, bu grup ilaçlar arasında migren proflaksisinde en etkili ilaçtır ancak antidopaminerjik aktivitesi ile bazen parkinsonizme yol açabilir. Ayrıca kilo artışına ve mevcut depresyonun ağırlaşmasına neden olabilirler (6,38).
6.2.5 5HT2 Antagonistleri: Metiserjid; en etkili profilaktik antimigren ilaçlardan biri olmakla birlikte bulantı, kilo alımı, periferik ödem, kas ağrıları, halüsinasyonlar ve altı aydan uzun kullanım ile nadir olarak retroperitoneal, perikardial ve subendokardial fibroz(2500 de 1) gelişebilmesi kullanımını sınırlamaktadır. Ender olarak büyük damar fibrozisi, mezenterik damar fibrozisi, ince barsak enfarktları bildirilmiştir. Ağır ve inatçı ağrıları olanlarda tercih edilmelidir. Eğer uzun süre kullanılacaksa 6 ayda bir 4 haftalık ara verilmesi ya da periyodik akciğer grafisi, ekokardiyogram ve batın tomografisi ile takibi tavsiye edilir. Triptanlarla kombine edilmemelidir (38). Siproheptadin; Çocuklardaki migren ataklarında faydalı olduğu düşünülmektedir. İştah artması, hafif şarhoşluk hissi gibi yan etkileri gözlenebilir (38). Pizotifen: Hem 5HT2 antagonisti, hem de histamin1 antagonistidir. Etkinliği plasebo kontrollü bir çalışmada gösterilmiştir (66). Adelösanlarda 0.5-1.5mg/gün kullanılırken, erişkinlerde 3mga kadar çıkılması gerekebilmektedir. Atılım yarı ömrü uzundur, uykuya eğilim, kilo alımı ve iştah artışına yol açabilirler (38).
6.2.6 ACE İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör İnhibitörleri: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibisyonu, anjiyotensin II salınımını inhibe ederek anjiotensin yapımını ve serbest radikallerin oluşumunu engelerler ayrıca bradikinin, enkefalin ve endorfinlerin hidrolizini engellerler. Böylece santral sinir sisteminde bradikininlerin artışını sağlayıp bu yolla nitrik oksit, noradrenalin, asetil kolin uyarıcı amino asitler ve vazopressin artışına yol açarlar. Ayrıca beyin kan akımını arttırarak, endorfin metabolizmasını düşürerek, endojen opioidleri arttırarak etki gösterirler (67,68). Endojen opioidler, ağrı baskılayıcı sistemin önemli
3040. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 51
38 Valproik asit için en sık görülen yan etkiler; bulantı, saç dökülmesi, kilo alımı, tremor, asteni, dispepsi ve uykuya eğilimdir. En ciddi yan etkisi pankreatit ve hepatoksisitedir (9,96). Topiramat kullanımına bağlı olarak kilo kaybı, kognitif işlev bozukluğu, paresteziler gözlenebilir ve böbrek taşı olanlarda dikkatli kullanımı gerekir (9,96). Lamotrijinle yapılan çalışmalarda, ilacın migre...
Migren hastalarında global/lokal hiyerarşik görsel işlemlemenin değerlendirilmesi - Sayfa 38
Betaadrenerjik Bloke Edici İlaçlar Bu grup baş ağrılarında sıkça kullanılmaktadır. 1. sırada yer alan ilaçlardandır. Propranalol, timolol, atenolol, metoprol, nadolol baş ağrısı koruyucu tedavisinde kullanılan başlıca beta blokerler içerisindedir. Propranolol ile tedavi 80– 240 mg dozunda tolere edilebiliyorsa en az 6 ay sürdürmelidir. Başlıca yan etkileri bulantı, baş dönmesi, uykusuzluk, depresy...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ilaçlar
etki
gibi
etkili
kullanım
migren


40. SAYFA ICERIGI

Verapamil, migren proflaksisi için günde tek doz halinde 180-240mg dozunda kullanılır. En sık görülen yan etkisi kabızlık ve su retansiyonudur (38).
Flunarizin, bu grup ilaçlar arasında migren proflaksisinde en etkili ilaçtır ancak antidopaminerjik aktivitesi ile bazen parkinsonizme yol açabilir. Ayrıca kilo artışına ve mevcut depresyonun ağırlaşmasına neden olabilirler (6,38).
6.2.5 5HT2 Antagonistleri: Metiserjid; en etkili profilaktik antimigren ilaçlardan biri olmakla birlikte bulantı, kilo alımı, periferik ödem, kas ağrıları, halüsinasyonlar ve altı aydan uzun kullanım ile nadir olarak retroperitoneal, perikardial ve subendokardial fibroz(2500 de 1) gelişebilmesi kullanımını sınırlamaktadır. Ender olarak büyük damar fibrozisi, mezenterik damar fibrozisi, ince barsak enfarktları bildirilmiştir. Ağır ve inatçı ağrıları olanlarda tercih edilmelidir. Eğer uzun süre kullanılacaksa 6 ayda bir 4 haftalık ara verilmesi ya da periyodik akciğer grafisi, ekokardiyogram ve batın tomografisi ile takibi tavsiye edilir. Triptanlarla kombine edilmemelidir (38). Siproheptadin; Çocuklardaki migren ataklarında faydalı olduğu düşünülmektedir. İştah artması, hafif şarhoşluk hissi gibi yan etkileri gözlenebilir (38). Pizotifen: Hem 5HT2 antagonisti, hem de histamin1 antagonistidir. Etkinliği plasebo kontrollü bir çalışmada gösterilmiştir (66). Adelösanlarda 0.5-1.5mg/gün kullanılırken, erişkinlerde 3mga kadar çıkılması gerekebilmektedir. Atılım yarı ömrü uzundur, uykuya eğilim, kilo alımı ve iştah artışına yol açabilirler (38).
6.2.6 ACE İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör İnhibitörleri: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibisyonu, anjiyotensin II salınımını inhibe ederek anjiotensin yapımını ve serbest radikallerin oluşumunu engelerler ayrıca bradikinin, enkefalin ve endorfinlerin hidrolizini engellerler. Böylece santral sinir sisteminde bradikininlerin artışını sağlayıp bu yolla nitrik oksit, noradrenalin, asetil kolin uyarıcı amino asitler ve vazopressin artışına yol açarlar. Ayrıca beyin kan akımını arttırarak, endorfin metabolizmasını düşürerek, endojen opioidleri arttırarak etki gösterirler (67,68). Endojen opioidler, ağrı baskılayıcı sistemin önemli
30

İlgili Kaynaklarsingle.php