Yan etkileri arasında baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, ağrı, dizzines sayılabilir. Döküntü, kaşınma, nöropsikiyatrik bozukluklar, hiperglisemi, karaciğer işlev bozukluğu ve hiperkalemi seyrek olarak gözlenebilir. Yan etki özellikleri plasebo ile benzerdir. ATII reseptör antagonistlerine oranla sadece kandesartanın, digoxin, warfarin, hidroklorotiazid gibi ilaçlarla önemli etkileşimi yoktur. ACE inhibitörleri gibi gebelikte ve renal arter stenozunda kullanımları kontrendikedir (73,74).
6.2.7 Diğer Ajanlar: Magnezyum: Beyindeki magnezyum eksikliğinin migren patofizyolojisinde yeri olmakla birlikte magnezyum replasmanının migren proflaksisinde yeri olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmamaktadır. Daha çok gebelerde ve menstrüel migrende kullanımı ön plana çıkmıştır (6,38). Riboflavin: Olası mitokondrial enerji mekanizmasındaki değişikliklerine dayanarak migrende etkili olabileceği düşünülür (6). Koenzim Q: Mitokondrial oksidatif metabolizmayı etkileyerek migrende etki gösterdiği düşünülür (6). Feverfew: Nitrik oksit metabolizması üzerinden migrene etkili olduğu düşünülür (6). Montelukast Sodyum: Bronşiyal astım tedavisi amacıyla kullanılır. Günde 10-20mg dozunda hastaların yarısında etkili olduğu ileri sürülmüştür. Yan etkisinin hemen hiç bulunmaması ve çok iyi tolere edilebilmesi nedeniyle tercih edilebilir (37) Ancak 2004 yılında yapılan çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada da etkisiz olduğu bildirilmiştir (75).
3343. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Magnezyum profilaksisi alan migren hastalarında görsel uyarılma potansiyelleri ve beyin kan akımı değişikliklerinin değerlendirilmesi - Sayfa 31
performansta azalma, bulantı ve kusma yer alır. En ciddi yan etkisi hepatotoksisitedir (80,81). Topiramat: Topiramat doğal olarak bulunan bir monosakkarit olan DFruktozun bir türevidir, ortalama yarı ömrü 21 saattir. Edwards ve arkadaşları (82) topiramatın profilaktik tedavi olarak kullanıldığı plasebo kontrollü, çift kör çalışmada atak sıklığını %46.7 oranında azalttığını göstermiştir. Topirama...
Kronik migren hastalarında venlafaksin ve topiramat tedavisinin karşılaştırılması - Sayfa 46
reseptörlerini bloke ederek glutamin ilişkili spreading depresyonu inhibe etmesiyle de migren atağını engellediği düşünülmektedir (184). Tedavide 600 mg/gün, ikiye bölünmüş dozlarla kullanılır. Yan etkiler arasında diare ve gastrik irritasyon bulunmaktadır. 1.5.2.7. Botilinium Toxin tip A (Botox) Botilinium toksininin migren ve gerilim tipi başağrısında yararlı etkileri gözlenmiştir. Botilinium t...
Sivas ili ilköğretim çocuklarında migren sıklığının ve migrenli öğrencilerde protrombotik risk faktörlerinin araştırılması - Sayfa 29
18 C. Başağrısından sorumlu olan periferik ve santral orijinli trigeminal sinir aktivasyonu D. Hastalığın fenotipik ortaya çıkışında santral hassasiyetin bazı kısımlarını açıklayan periaquaduktal gri cevherdeki (PAG) progresif hasar A. Nöronal Hipereksitabilite: Serebral kan akımı ve serebral metabolizma çalışmalarında, migren atakları arasında nöronal ve nörovasküler disfonksiyonun geliştiği ...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
ileri
ağrı
arasında
çalışmada
etkili


43. SAYFA ICERIGI

Yan etkileri arasında baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, ağrı, dizzines sayılabilir. Döküntü, kaşınma, nöropsikiyatrik bozukluklar, hiperglisemi, karaciğer işlev bozukluğu ve hiperkalemi seyrek olarak gözlenebilir. Yan etki özellikleri plasebo ile benzerdir. ATII reseptör antagonistlerine oranla sadece kandesartanın, digoxin, warfarin, hidroklorotiazid gibi ilaçlarla önemli etkileşimi yoktur. ACE inhibitörleri gibi gebelikte ve renal arter stenozunda kullanımları kontrendikedir (73,74).
6.2.7 Diğer Ajanlar: Magnezyum: Beyindeki magnezyum eksikliğinin migren patofizyolojisinde yeri olmakla birlikte magnezyum replasmanının migren proflaksisinde yeri olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmamaktadır. Daha çok gebelerde ve menstrüel migrende kullanımı ön plana çıkmıştır (6,38). Riboflavin: Olası mitokondrial enerji mekanizmasındaki değişikliklerine dayanarak migrende etkili olabileceği düşünülür (6). Koenzim Q: Mitokondrial oksidatif metabolizmayı etkileyerek migrende etki gösterdiği düşünülür (6). Feverfew: Nitrik oksit metabolizması üzerinden migrene etkili olduğu düşünülür (6). Montelukast Sodyum: Bronşiyal astım tedavisi amacıyla kullanılır. Günde 10-20mg dozunda hastaların yarısında etkili olduğu ileri sürülmüştür. Yan etkisinin hemen hiç bulunmaması ve çok iyi tolere edilebilmesi nedeniyle tercih edilebilir (37) Ancak 2004 yılında yapılan çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada da etkisiz olduğu bildirilmiştir (75).
33

İlgili Kaynaklarsingle.php