Her iki grubun tedavi öncesi ağrı sıklığı, ağrı şiddeti ve ağrı süresi açısından ortalama değerleri tablo 2de verilmiştir.

Tablo 2- İki grubun tedavi öncesi baş ağrısı sıklık, süre ve ağrı şiddeti ortalama değerleri.

SIKLIK (atak/ay) SÜRE(saat)

Kandesartan 5,61,25

Metoprolol 5,080,9

34,720,7

38,519,7

İstatistiksel karşılaştırma Z=-1,58, p=0,11
Z=-0,82 p=0,41

VAS

9 0,9

9,30,8

Z=-1,25, p=0,20

1) İki grup tedavi öncesi arasında baş ağrı sıklığı açısından anlamlı bir fark yoktu (Z =-1,58, p=0,11). 2) Yine benzer şekilde atak süreleri arasında da fark olmadığı görüldü ( Z =-0,8 p=0,41). 3) Baş ağrısı şiddeti açısından da tedavi öncesi VAS ortalamalarında iki grup arasında fark bulunamadı (Z =-1,25, p=0,2).
Migren özellikleri ve demografik dağılımları benzer iki grup ile çalışmaya başlandı.
Metoprolol grubundan 4 kandesartan grubundan 4 hasta çalışmayı tamamlayamadı. Metoprolol grubunda 1 hastada senkop, 1 hastada ortostatik hipotansiyon, presenkop, baş dönmesi, halsizlik diğer hastanın kontrol elektrokardiyografisinde atriyoventriküler blok saptanması nedeniyle tedavi başlanmasından bir ay sonra çalışmadan ayrıldı. 1 hasta 4.ay sonunda presenkop baş dönmesi şikayetleri olması ve ağrı sıklığında değişiklik olmadığını belirtmesi nedeniyle kendi isteği ile çalışmadan ayrıldı. Kandesartan grubunda çalışmanın birinci ayında 1 hasta öksürük,1 hasta baş dönmesi, senkop, 1 hasta ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi ve diğer hastanın kontrol elektrokardiyografisinde ventriküler taşikardi saptanması nedeniyle çalışmadan ayrıldı. Çalışmayı metoprolol grubunda 21 (%84), kandesartan grubunda 21 (%84), toplam 42 hasta 6.ayı eksiksiz olarak tamamladı. Bu açıdan 2 grup arasında bir fark yoktu.

3747. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süre
süresi
hasta
ağrı
grubun
kandesartan


47. SAYFA ICERIGI

Her iki grubun tedavi öncesi ağrı sıklığı, ağrı şiddeti ve ağrı süresi açısından ortalama değerleri tablo 2de verilmiştir.

Tablo 2- İki grubun tedavi öncesi baş ağrısı sıklık, süre ve ağrı şiddeti ortalama değerleri.

SIKLIK (atak/ay) SÜRE(saat)

Kandesartan 5,61,25

Metoprolol 5,080,9

34,720,7

38,519,7

İstatistiksel karşılaştırma Z=-1,58, p=0,11
Z=-0,82 p=0,41

VAS

9 0,9

9,30,8

Z=-1,25, p=0,20

1) İki grup tedavi öncesi arasında baş ağrı sıklığı açısından anlamlı bir fark yoktu (Z =-1,58, p=0,11). 2) Yine benzer şekilde atak süreleri arasında da fark olmadığı görüldü ( Z =-0,8 p=0,41). 3) Baş ağrısı şiddeti açısından da tedavi öncesi VAS ortalamalarında iki grup arasında fark bulunamadı (Z =-1,25, p=0,2).
Migren özellikleri ve demografik dağılımları benzer iki grup ile çalışmaya başlandı.
Metoprolol grubundan 4 kandesartan grubundan 4 hasta çalışmayı tamamlayamadı. Metoprolol grubunda 1 hastada senkop, 1 hastada ortostatik hipotansiyon, presenkop, baş dönmesi, halsizlik diğer hastanın kontrol elektrokardiyografisinde atriyoventriküler blok saptanması nedeniyle tedavi başlanmasından bir ay sonra çalışmadan ayrıldı. 1 hasta 4.ay sonunda presenkop baş dönmesi şikayetleri olması ve ağrı sıklığında değişiklik olmadığını belirtmesi nedeniyle kendi isteği ile çalışmadan ayrıldı. Kandesartan grubunda çalışmanın birinci ayında 1 hasta öksürük,1 hasta baş dönmesi, senkop, 1 hasta ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi ve diğer hastanın kontrol elektrokardiyografisinde ventriküler taşikardi saptanması nedeniyle çalışmadan ayrıldı. Çalışmayı metoprolol grubunda 21 (%84), kandesartan grubunda 21 (%84), toplam 42 hasta 6.ayı eksiksiz olarak tamamladı. Bu açıdan 2 grup arasında bir fark yoktu.

37

İlgili Kaynaklarsingle.php