Kandesartan grubunun atak sıklığı, atak süresi ve VAS değerlerinin, başlangıç 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalamaları Tablo 3te verilmiştir. Bu değerlerin istatistiksel karşılaştırma sonuçları Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 3- Kandesartan grubuna ait başağrısı atak sıklığı, süresi ve şiddeti (VAS)

Kandesartan grubu Atak sıklığı (atak sayısı/ay)
Atak süresi(saat)

Başlangıç 5,61,25 34,720,7

1.ay 3,61,5 17,2 16,1

3.ay 3,01,5 10,9 17,6

6.ay 2,60,9 8,314,1

VAS

9 0,9

7,81,4

6,32,3

6,42,0

Tablo 4- Kandesartan tedavisi alan hastaların tedavi öncesi başağrısı özellik ortalama değerlerinin tedavi altında başağrısı özellik ortalama değerleri ile istatistiksel olarak karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar

Kandesartan

Başlangıç

grubu

ve 1.ay

Atak sıklığı(atak z=-3,49

sayısı/ay)

p=0,000

Atak süresi(saat) z=-3,86

p=0,000

VAS

z=-3,2

p=0,001

Başlangıç ve 3.ay z=-3,86 p=0,000 z=-3,80 p=0,000 z=-3,96 p=0,000

Başlangıç ve 1.ay ve

6.ay 6.ay

z=-3,93

z=-2,43

p=0,000

p=0,015

z=-3,82

z=-2,33

p=0,000

p=0,02

z=-3,85

z=-2,46

p=0,000

p=0,014

A-Kandesartan grubunun ağrı atak sıklığı, ağrı süresi ve VAS değerleri incelendiğinde;
1) Atak sıklığı dikkate alındığında kandesartan grubunun 1., 3. ve 6.ayların ortalama değerleri başlangıç ortalama atak sıklığı değerine göre her üç kontrol değeri içinde anlamlı derecede düşük bulunmuştur.Ayrıca 1.ay atak sıklığı ortalaması 6.ay ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Kandesartan kullanımı migren atak sıklığını 1. ayda anlamlı derecede düşürmüştür. Ancak 6.ay atak sıklığı ortalaması 1. ayın değerinden daha düşük bulunmuştur bu bize atak sıklığındaki azalmanın 6.ayda bile devam ettiğini göstermektedir (p<0.01). 3848. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrı
istatistiksel
ortalama
grubu
anlamlı
değerleri


48. SAYFA ICERIGI

Kandesartan grubunun atak sıklığı, atak süresi ve VAS değerlerinin, başlangıç 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalamaları Tablo 3te verilmiştir. Bu değerlerin istatistiksel karşılaştırma sonuçları Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 3- Kandesartan grubuna ait başağrısı atak sıklığı, süresi ve şiddeti (VAS)

Kandesartan grubu Atak sıklığı (atak sayısı/ay)
Atak süresi(saat)

Başlangıç 5,61,25 34,720,7

1.ay 3,61,5 17,2 16,1

3.ay 3,01,5 10,9 17,6

6.ay 2,60,9 8,314,1

VAS

9 0,9

7,81,4

6,32,3

6,42,0

Tablo 4- Kandesartan tedavisi alan hastaların tedavi öncesi başağrısı özellik ortalama değerlerinin tedavi altında başağrısı özellik ortalama değerleri ile istatistiksel olarak karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar

Kandesartan

Başlangıç

grubu

ve 1.ay

Atak sıklığı(atak z=-3,49

sayısı/ay)

p=0,000

Atak süresi(saat) z=-3,86

p=0,000

VAS

z=-3,2

p=0,001

Başlangıç ve 3.ay z=-3,86 p=0,000 z=-3,80 p=0,000 z=-3,96 p=0,000

Başlangıç ve 1.ay ve

6.ay 6.ay

z=-3,93

z=-2,43

p=0,000

p=0,015

z=-3,82

z=-2,33

p=0,000

p=0,02

z=-3,85

z=-2,46

p=0,000

p=0,014

A-Kandesartan grubunun ağrı atak sıklığı, ağrı süresi ve VAS değerleri incelendiğinde;
1) Atak sıklığı dikkate alındığında kandesartan grubunun 1., 3. ve 6.ayların ortalama değerleri başlangıç ortalama atak sıklığı değerine göre her üç kontrol değeri içinde anlamlı derecede düşük bulunmuştur.Ayrıca 1.ay atak sıklığı ortalaması 6.ay ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Kandesartan kullanımı migren atak sıklığını 1. ayda anlamlı derecede düşürmüştür. Ancak 6.ay atak sıklığı ortalaması 1. ayın değerinden daha düşük bulunmuştur bu bize atak sıklığındaki azalmanın 6.ayda bile devam ettiğini göstermektedir (p<0.01). 38

İlgili Kaynaklarsingle.php