2) Atak süresi açısından kandesartan grubunda 1., 3. ve 6. ay ortalama değerleri başlangıç ortalama atak süresine göre kontrol değerleri içinde anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01). 6. ay atak süresi ortalama değerinin 1.ay ortalama değerinden anlamlı olarak daha düşük olarak saptanması atak süresinin ilaç kullanımı ile ilişkili olarak daha da azaldığını göstermektedir. 3) VAS değerleri açısından karşılaştırıldığında kandesartan grubunda 1., 3. ve 6.ay ortalama değerleri başlangıç ortalama VAS değerine göre kontrol değerleri içinde anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,01). 1 ve 6. ay ortalama değerleri başlangıç değerlerine göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.01). B-Metoprolol grubu ağrı atak sıklığı, ağrı süresi ve VAS değerleri açısından incelendiğinde; Metoprolol grubunun atak sıklığı, atak süresi ve VAS değerlerinin, başlangıç 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalamaları Tablo5te gösterilmiştir. Bu değerlerin istatistiksel karşılaştırma sonuçları Tablo 6da verilmiştir. Tablo 5- Metoprolol grubunun başlangıç, 1.,3. ve 6. ay ortalama değerleri Metoprolol grubu Başlangıç 1.ay 3.ay 6.ay Atak sıklığı(atak sayısı/ay) 5,080,9 3,21,7 3,21,9 2,91,9 Atak süresi(saat) 38,620,1 20,318,8 15,314,5 11,512,3 VAS 9,30,7 6,52,9 6,62,2 6,7 1,9 Tablo 6- Metoprolol grubuna ait başlangıç, 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalama değerlerinin karşılaştırılmasından elde edilen istatistiksel sonuçlar Metoprolol grubu Atak sıklığı (atak sayısı/ay) Atak süresi(saat) VAS Başlangıç ve 1.ay z=-4,08 p=0,000 z=-3,42 p=0,000 z=-4,04 p=0,000 Başlangıç ve 3.ay z=-3,28 p=0,001 z=-3,63 p=0,000 z=-4,03 p=0,000 Başlangıç ve 6.ay z=-3,62 p=0,000 z=-3,69 p=0,000 z=-3,98 p=0,000 1.ay ve 6.ay z=-0,15 p=0,87 z=-2,27 p=0,02 z=-0,08 p=0,929 3949. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süresi
değerleri
grubu
atak
kandesartan
sıklığı


49. SAYFA ICERIGI

2) Atak süresi açısından kandesartan grubunda 1., 3. ve 6. ay ortalama değerleri başlangıç ortalama atak süresine göre kontrol değerleri içinde anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01). 6. ay atak süresi ortalama değerinin 1.ay ortalama değerinden anlamlı olarak daha düşük olarak saptanması atak süresinin ilaç kullanımı ile ilişkili olarak daha da azaldığını göstermektedir. 3) VAS değerleri açısından karşılaştırıldığında kandesartan grubunda 1., 3. ve 6.ay ortalama değerleri başlangıç ortalama VAS değerine göre kontrol değerleri içinde anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,01). 1 ve 6. ay ortalama değerleri başlangıç değerlerine göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.01). B-Metoprolol grubu ağrı atak sıklığı, ağrı süresi ve VAS değerleri açısından incelendiğinde; Metoprolol grubunun atak sıklığı, atak süresi ve VAS değerlerinin, başlangıç 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalamaları Tablo5te gösterilmiştir. Bu değerlerin istatistiksel karşılaştırma sonuçları Tablo 6da verilmiştir. Tablo 5- Metoprolol grubunun başlangıç, 1.,3. ve 6. ay ortalama değerleri Metoprolol grubu Başlangıç 1.ay 3.ay 6.ay Atak sıklığı(atak sayısı/ay) 5,080,9 3,21,7 3,21,9 2,91,9 Atak süresi(saat) 38,620,1 20,318,8 15,314,5 11,512,3 VAS 9,30,7 6,52,9 6,62,2 6,7 1,9 Tablo 6- Metoprolol grubuna ait başlangıç, 1.ay, 3.ay ve 6.ay ortalama değerlerinin karşılaştırılmasından elde edilen istatistiksel sonuçlar Metoprolol grubu Atak sıklığı (atak sayısı/ay) Atak süresi(saat) VAS Başlangıç ve 1.ay z=-4,08 p=0,000 z=-3,42 p=0,000 z=-4,04 p=0,000 Başlangıç ve 3.ay z=-3,28 p=0,001 z=-3,63 p=0,000 z=-4,03 p=0,000 Başlangıç ve 6.ay z=-3,62 p=0,000 z=-3,69 p=0,000 z=-3,98 p=0,000 1.ay ve 6.ay z=-0,15 p=0,87 z=-2,27 p=0,02 z=-0,08 p=0,929 39

İlgili Kaynaklarsingle.php