şikayetlerinin 6. ayda da devam ettiği görüldü. Bu yakınmalar hastaların çalışmaya devam etmesini engelleyecek düzeyde değildi. Sonuç olarak kısa süreli ve hafif yan etkiler çalışma boyunca kandesartan (n=21) grubunda toplam 8 (%38,1) hastada, metoprolol grubunda (n=21) ise 9 (%42,9) hastada izlendi. Aradaki oransal fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (x2= 0,09 p=0,75).
Çalışma sırasında, 1., 3. ve 6. aylarda yapılan nörolojik muayene bulguları, rutin kan tetkiki incelemeleri, kardiyolojik incelemeler çalışmayı bitiren tüm hastalarda normal sınırlarda bulundu.
4252. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polikistik over sendromunda 30 µg etinilestradiol + 3 mg drospirenon ile metformin tedavilerinin metabolik sendrom parametreleri üzerine - Sayfa 60
Aranan tanı kriterlerinin tamamına sahip hastalar yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmiş onamları alınarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar üç çalışma ve bir kontrol grubu olmak üzere dört gruba randomize edildi. Randomizasyon bilgisayar kurası yöntemi ile sağlandı. Grup 1 (30µg etinil östradiol ve 3mg DRSP grubu) (n=21): Bu gruptaki hastalara 30µg etinil östradiol ve 3mg DRSP(Yasmin™ tablet, Sc...
İntrensek üreteropelvik bileşke darlıklarının patogenezinde rol oynayan histopatolojik bulguların araştırılması ve klinik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 27
21 METERYAL – METOT 3.1. Olguların Seçilmesi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğine 2005–2008 yılları arasında yatırılarak cerrahi girişim yapılan, 66 olgunun UPB segmenti çalışmaya alındı. 66 olgu üç grup üzerinden değerlendirildi. Grup 1; (n=10) Bu grupta pelvis ve üreteri normal böbrek tümörü, atrofik böbrek, böbrek tavması gibi nedenlerle yapılmış nefrektomi meteryallerinden elde ...

52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
devam
hastaların
ayda
grubunda
yapılan


52. SAYFA ICERIGI

şikayetlerinin 6. ayda da devam ettiği görüldü. Bu yakınmalar hastaların çalışmaya devam etmesini engelleyecek düzeyde değildi. Sonuç olarak kısa süreli ve hafif yan etkiler çalışma boyunca kandesartan (n=21) grubunda toplam 8 (%38,1) hastada, metoprolol grubunda (n=21) ise 9 (%42,9) hastada izlendi. Aradaki oransal fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (x2= 0,09 p=0,75).
Çalışma sırasında, 1., 3. ve 6. aylarda yapılan nörolojik muayene bulguları, rutin kan tetkiki incelemeleri, kardiyolojik incelemeler çalışmayı bitiren tüm hastalarda normal sınırlarda bulundu.
42

İlgili Kaynaklarsingle.php