V. TARTIŞMA
Migren proflaksisinde beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar, antikonvülsanlar, serotonin geri alım inhibitörleri gibi ajanlar ilk basamakta tercih edilen tedavi seçeneklerindendir (6,36-38).
Biz bu çalışmada metoprolol kullandığımız hastaların 1., 3. ve 6. ay kontrol muayenelerinde, tedavi öncesi değerlerine göre baş ağrısı atak sıklığı, atak süresi ve VAS değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme saptadık.
Metoprolol migren proflaksisinde etkin olduğu kanıtlanmış bir ilaçtır (45-48). Hedman ve arkadaşları tarafından 1988 yılında yapılan plasebo kontrollü bir çalışmada, metoprolol kullanan grupta tedavi süresince, VAS değerlerinin plasebo grubuna göre (4,2 vs 5,2) anlamlı derecede düşük olduğunu göstermişlerdir (76). Ayrıca metoprololün ataklardaki analjezik alımını anlamlı derecede azalttığı (0,6 tablet/atak vs 1,1 tablet/atak) saptanmıştır. Atak yoğunluğu 1-3 arasında puanlandırılmış ve metoprolol grubunda bu şiddet ortalaması plasebo grubundan daha düşük (1,97 vs 2,15) bulunmuştur. Atak süresi ise metoprolol grubunda 5,5 saat/atak iken plasebo grubunda 6,8 saat/atak olarak saptanmıştır. Ancak metoprolol grubunda plasebo grubuna göre izlenen atak yoğunluğu ve atak süresindeki düşüşlerin istatistiksel olarak anlamlılık sınırına ulaşmadığı izlenmiştir. 1987de Kangasniemi ve arkadaşları tarafından 77 migren hastası ile yapılan çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada tedavi sonrası metoprolol grubunun atak sıklığının (1.8 atak/ay) plasebo grubunun atak sıklığından (2.5 atak/ay) anlamlı derecede daha düşük olduğu saptanmış, ayrıca metoprolol grubunda atak süresinin de (6 saat/atak) plasebo grubundaki atak süresinden (8saat/atak) anlamlı derecede daha kısa olduğu bildirilmiştir. Metoprolol kullanımının atakla ilişkili semptomları ve her ataktaki analjezik kullanım oranını azalttığı gösterilmiştir (47).
Bizim çalışmamızda metoprolol grubunda tedavi öncesi ortalama atak sıklığı 5,08 atak/ay iken 6. ayda 2,9 atak/ay değerine geriledi. Ayrıca ortalama atak süresi ortalaması da tedavi öncesi 38,5 saat iken 6. ayda 11,5 saate düştü. Her iki sonuçta istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
1991 yılında Sorensen ve arkadaşları tarafından çok merkezli, çift kör, randomize bir çalışmada metoprolol ve flunarizinin migren proflaksisinde eşit
4353. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süresi
migren
atak
sıklığı
tedavi
anlamlı


53. SAYFA ICERIGI

V. TARTIŞMA
Migren proflaksisinde beta-blokerler, trisiklik antidepresanlar, antikonvülsanlar, serotonin geri alım inhibitörleri gibi ajanlar ilk basamakta tercih edilen tedavi seçeneklerindendir (6,36-38).
Biz bu çalışmada metoprolol kullandığımız hastaların 1., 3. ve 6. ay kontrol muayenelerinde, tedavi öncesi değerlerine göre baş ağrısı atak sıklığı, atak süresi ve VAS değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme saptadık.
Metoprolol migren proflaksisinde etkin olduğu kanıtlanmış bir ilaçtır (45-48). Hedman ve arkadaşları tarafından 1988 yılında yapılan plasebo kontrollü bir çalışmada, metoprolol kullanan grupta tedavi süresince, VAS değerlerinin plasebo grubuna göre (4,2 vs 5,2) anlamlı derecede düşük olduğunu göstermişlerdir (76). Ayrıca metoprololün ataklardaki analjezik alımını anlamlı derecede azalttığı (0,6 tablet/atak vs 1,1 tablet/atak) saptanmıştır. Atak yoğunluğu 1-3 arasında puanlandırılmış ve metoprolol grubunda bu şiddet ortalaması plasebo grubundan daha düşük (1,97 vs 2,15) bulunmuştur. Atak süresi ise metoprolol grubunda 5,5 saat/atak iken plasebo grubunda 6,8 saat/atak olarak saptanmıştır. Ancak metoprolol grubunda plasebo grubuna göre izlenen atak yoğunluğu ve atak süresindeki düşüşlerin istatistiksel olarak anlamlılık sınırına ulaşmadığı izlenmiştir. 1987de Kangasniemi ve arkadaşları tarafından 77 migren hastası ile yapılan çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada tedavi sonrası metoprolol grubunun atak sıklığının (1.8 atak/ay) plasebo grubunun atak sıklığından (2.5 atak/ay) anlamlı derecede daha düşük olduğu saptanmış, ayrıca metoprolol grubunda atak süresinin de (6 saat/atak) plasebo grubundaki atak süresinden (8saat/atak) anlamlı derecede daha kısa olduğu bildirilmiştir. Metoprolol kullanımının atakla ilişkili semptomları ve her ataktaki analjezik kullanım oranını azalttığı gösterilmiştir (47).
Bizim çalışmamızda metoprolol grubunda tedavi öncesi ortalama atak sıklığı 5,08 atak/ay iken 6. ayda 2,9 atak/ay değerine geriledi. Ayrıca ortalama atak süresi ortalaması da tedavi öncesi 38,5 saat iken 6. ayda 11,5 saate düştü. Her iki sonuçta istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
1991 yılında Sorensen ve arkadaşları tarafından çok merkezli, çift kör, randomize bir çalışmada metoprolol ve flunarizinin migren proflaksisinde eşit
43

İlgili Kaynaklarsingle.php