İÇİNDEKİLER Sayfa
TEŞEKKÜR . iii ÖZET . iv ABSTRACT . v İÇİNDEKİLER. vi SİMGELER VE KISALTMALAR . viii TABLOLAR DİZİNİ . ix I. GİRİŞ . 1 II. GENEL BİLGİLER. 2 1-MİGRENİN TANIMI . 2
1.1 Prodrom fazı. 2 1.2 Aura fazı . 2 1.3 Baş ağrısı fazı. 3 1.4 Düzelme fazı . 3 2-MİGREN EPİDEMİYOLOJİSİ . 3 3-MİGREN TANISI . 4 3.1 Migren Sınıflaması . 4
3.1.1 Aurasız migren. 5 3.1.2 Auralı migren. 6
3.1.2.1 Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura . 6 3.1.2.2 Migren dışı başağrısı ile tipik aura. 7 3.1.2.3 Baş ağrısız tipik aura. 8 3.1.2.4 Familiyal hemiplejik migren . 9 3.1.2.5 Sporadik hemiplejik migren . 9 3.1.2.6 Baziller tip migren . 10 3.1.3 Migrenin sıklıkla öncüsü olan çocukluk çağının periodik sendromları. . 11 3.1.3.1 Siklik kusma . 11 3.1.3.2 Abdominal migren . 11
vi6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 13
Tablo1. Migren sınıflandırması (12) A Aurasız migren . B Auralı migren . 1. Migren baş ağrısıyla birlikte tipik aura 2. Migrenöz olmayan baş ağrısıyla birlikta tipik aura 3. Baş ağrısı olmaksızın tipik aura 4. Familyal hemiplejik migren 5. Sporadik hemiplejik migren 6. Baziler tip migren C Oftalmoplejik migren . D Retinal migren . E Migrenle ilişkili veya migren prekürsörü olabilecek çocukluk çağı...
Migreni olan kadınlarda menstrüasyon siklusunun rolü ve migrenin yaşam kalitesine etkisi - Sayfa 16
4 Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (International Headache Society- IHS) 1988 yılında başağrılarını formal olarak sınıflandırmış ve tüm dünyada ortak kullanıma sunmuştur. 2004 yılında tanılar tekrar gözden geçirilmiş ve migren altı alt tipe ayrılmıştır (Bradley ve ark., 2004, Erdine, 2000, Silberstein, 1998, Silberstein, 2004, IHS, 2003). 1. Aurasız migren 2. Auralı migren Tipik auralı migren ba...
Çocukluk çağı baş ağrıları - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER: 1.Özet ........................................................................................................................... 1 2.Abstract ..................................................................................................................... 2 3.Giriş ve Amaç .............................................................................................................

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tipik
ağrısı
aura
aurasız
auralı
hemiplejik


6. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER Sayfa
TEŞEKKÜR . iii ÖZET . iv ABSTRACT . v İÇİNDEKİLER. vi SİMGELER VE KISALTMALAR . viii TABLOLAR DİZİNİ . ix I. GİRİŞ . 1 II. GENEL BİLGİLER. 2 1-MİGRENİN TANIMI . 2
1.1 Prodrom fazı. 2 1.2 Aura fazı . 2 1.3 Baş ağrısı fazı. 3 1.4 Düzelme fazı . 3 2-MİGREN EPİDEMİYOLOJİSİ . 3 3-MİGREN TANISI . 4 3.1 Migren Sınıflaması . 4
3.1.1 Aurasız migren. 5 3.1.2 Auralı migren. 6
3.1.2.1 Migren baş ağrısı ile birlikte tipik aura . 6 3.1.2.2 Migren dışı başağrısı ile tipik aura. 7 3.1.2.3 Baş ağrısız tipik aura. 8 3.1.2.4 Familiyal hemiplejik migren . 9 3.1.2.5 Sporadik hemiplejik migren . 9 3.1.2.6 Baziller tip migren . 10 3.1.3 Migrenin sıklıkla öncüsü olan çocukluk çağının periodik sendromları. . 11 3.1.3.1 Siklik kusma . 11 3.1.3.2 Abdominal migren . 11
vi

İlgili Kaynaklarsingle.php