KAYNAKLAR. 49 EKLER-1. 59 BAŞAĞRISI ANAMNEZ FORMU . 59
viii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 258
Tablo C.2.1 (Devami) 14:59:03 02:59:04 14:59:05 02:59:06 02:59:07 14:59:08 02:59:09 14:59:10 2: 59:11 PM 14:59:24 02:59:25 14:59:26 02:59:27 02:59:28 14:59:29 14:59:30 02:59: 31 PM 14:59:32 14:59:33 02:59:34 02:59:35 14:59:36 02:59:37 14:59:38 02:59:39 14:59:40 02:59:41 14:59:42 02:59:43 58,7 58,7 58,7 58,7 70,4 70,0 67,3 67,3 67,3 66,5 66,5 66,5 64,6 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 57,8 59,4 59,4 59,4...
Sayısal görüntüler için histogram temelli veri gizleme yöntemi ve uygulama yazılımı - Sayfa 68
eşit olmadığından imge içerisindeki parlaklık değeri “58” olan piksellerden bir tanesi “59” olarak değiştirilmektedir. Böylece “58” parlaklık değerine ait varlık frekansı “19” olurken, “59”un varlık frekansı “18”e yükselmektedir. İlk gizli veri biti imge içerisine gömüldükten sonra histograma ait yeni değerler Şekil 4.6 ve Tablo 4.2’deki gibi olacaktır. 60 59 58 60 59 58 59 59 58 59 58 58 58 58...
Sosyal anksiyete bozukluğu olan hastalarda öfke düzeyi ve öfke düzeyinin komorbidite ve işlevsellik üzerine etkisi - Sayfa 43
Tablo 4.4. Öfkeyle ilişkili özellikleri üzerine grup ve cinsiyet faktörleri HDDÖ toplam puanları ile kontrol edilerek bağımsız etkilerinin ve cinsiyet ve grup etkileşiminin etkisinin çok değişkenli kovaryant analizi (MANCOVA) modelinde incelenmesi Kontrol Tanı Grubunun Cinsiyetin Depresyon Cinsiyet ve Grup SAB grubu grubu Bağımsız Etkisi Bağımsız Etkisi Şidde...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekler
kaynaklar
başağrısı
anamnez
formu
viii


8. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR. 49 EKLER-1. 59 BAŞAĞRISI ANAMNEZ FORMU . 59
viii

İlgili Kaynaklarsingle.php