Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil

Sayfa

Şekil 4.1:Her iki gruptaki hastaların cinsiyetlere göre dağılımı .40

Şekil 4.2:Migren ve EGTBA gruplarında yaş dağılımı .41

Şekil 4.3:Bütün hastalarda eşlik eden hastalık dağılımı .42

1010. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkların demografik özellikleri: Retrospektif 5 yıllık poliklinik değerlendirmesi - Sayfa 4
TABLO LİSTESİ Tablo 1. HPV genomunun kodladığı proteinler Tablo 2. HPV tiplerinin kansere yol açma risklerine göre dağılımları Tablo 3. Sifiliz tanısında kullanılan serolojik testler Tablo 4. Anogenital siğil tanılı hastaların yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı Tablo 5. Genital herpes tanılı hastaların yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı Tablo 6. Genital molluskum kontagiyozum tanılı hastalar...
Yaşlı hastalarda toplumda gelişen pnömoni: - Sayfa 7
ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Hastaların Sigara İçme Durumuna Göre Dağılımları................................. 54 Şekil 2. Hastaların KBY 'e Göre Dağılımı. ............................................................. 55 Şekil 3. Hastaların KOAH'a Göre Dağılımı. ........................................................... 55 Şekil 4. Grupların Toplam Hastalık Sayısına Göre Dağılımı.......................
Gazi üniversitesi tıp fakültesi hastanesi erişkin acil servisinde triajda acil tıp doktoru bulunmasının hastaların triajda beklediği ve acil serviste geçirdiği toplam süre üzerindeki etkisinin belirlenmesi - Sayfa 4
IV TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Çalışmaya alınan hastaların yaş ve cinsiyetlerinin dağılımı. Tablo 2. Çalışmaya alınan hastaların başvuru saatlerinin gruplara göre dağılımı. Tablo 3. Araştırmaya katılan hastaların ICD-10 kodlama sistemine göre şikayetlerinin gruplara göre dağılımı. Tablo 4. Araştırmaya alınan hastaların meslek sınıflarının gruplara göre dağılımı. Tablo 5. Triaj skorlarının gruplara gö...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
dağılımı
şekiller
dizini
sayfa
gruplarında


10. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil

Sayfa

Şekil 4.1:Her iki gruptaki hastaların cinsiyetlere göre dağılımı .40

Şekil 4.2:Migren ve EGTBA gruplarında yaş dağılımı .41

Şekil 4.3:Bütün hastalarda eşlik eden hastalık dağılımı .42

10

İlgili Kaynaklarsingle.php