Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisisüregen formda ise ayda 15 günden fazla olduğu, bulantı, kusmanın eşlik etmediği baş ağrısıdır.
Gerilim tipi baş ağrısının patogenezinde periferik ve santral nedenlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. Baş ve boyun kaslarında postüre veya endojen nedenlere bağlı ortaya çıkan gerginlik ve kasılma hali periferik nedenler arasında, ağrı kontrol sistemlerindeki dengenin bozulması ise santral nedenler arasında sayılabilir.
Anemi, polisitemi gibi hematolojik bozuklukluklarla baş ağrıları arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Baş ağrı özellikleri ile (sıklık, şiddet, süre gibi) anemi arasındaki ilişkinin incelendiği az sayıda çalışma mevcuttur.
Yapılan çalışmalarda migren ve kronik günlük baş ağrısı hastalarında periaquaduktal gri cevherde artmış demir birikimi saptanırken (6), polisitemia veralı hastalarda artan kan viskozitesi nedeni ile baş ağrısı sıklığının arttığı (7), derin anemi tablosunda ise hipoksi nedeni ile baş ağrısı sıklık ve şiddetinin arttığı (8) belirtilmektedir.
Bu çalışmada Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Nöroloji ve Baş Ağrısı polikliniklerinde düzenli takipleri yapılan, IHS Baş Ağrıları Sınıflama Komitesinin 2004 yılı sınıflamasına göre EGTBA ve migren tanısı alan hastaların demografik özellikleri ve saptanan hematolojik parametreleri ile (hemoglobin, hematokrit, platelet, serum demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin ve vitamin B12 düzeyleri) baş ağrısı özellikleri (hastalık süresi, atak sıklığı ve şiddeti) arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
1212. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrısı
ağrı
migren
arasında
şiddeti
ilişki


12. SAYFA ICERIGI

süregen formda ise ayda 15 günden fazla olduğu, bulantı, kusmanın eşlik etmediği baş ağrısıdır.
Gerilim tipi baş ağrısının patogenezinde periferik ve santral nedenlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. Baş ve boyun kaslarında postüre veya endojen nedenlere bağlı ortaya çıkan gerginlik ve kasılma hali periferik nedenler arasında, ağrı kontrol sistemlerindeki dengenin bozulması ise santral nedenler arasında sayılabilir.
Anemi, polisitemi gibi hematolojik bozuklukluklarla baş ağrıları arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Baş ağrı özellikleri ile (sıklık, şiddet, süre gibi) anemi arasındaki ilişkinin incelendiği az sayıda çalışma mevcuttur.
Yapılan çalışmalarda migren ve kronik günlük baş ağrısı hastalarında periaquaduktal gri cevherde artmış demir birikimi saptanırken (6), polisitemia veralı hastalarda artan kan viskozitesi nedeni ile baş ağrısı sıklığının arttığı (7), derin anemi tablosunda ise hipoksi nedeni ile baş ağrısı sıklık ve şiddetinin arttığı (8) belirtilmektedir.
Bu çalışmada Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Nöroloji ve Baş Ağrısı polikliniklerinde düzenli takipleri yapılan, IHS Baş Ağrıları Sınıflama Komitesinin 2004 yılı sınıflamasına göre EGTBA ve migren tanısı alan hastaların demografik özellikleri ve saptanan hematolojik parametreleri ile (hemoglobin, hematokrit, platelet, serum demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin ve vitamin B12 düzeyleri) baş ağrısı özellikleri (hastalık süresi, atak sıklığı ve şiddeti) arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
12

İlgili Kaynaklarsingle.php