Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisibulgular elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda ırksal özelliklere dikkat çekilmiş ve genetik yatkınlık desteklenmiştir (19).
Migren tipi baş ağrısına toplumda sık rastlanması, baş ağrılarının günlük yaşam kalitesini bozması, işgücü kaybına neden olması, tanı ve tedavideki eksikliklerin neden olduğu gereksiz ilaç harcamaları migren ile ilgili çalışmalarda vurgulanan toplumsal açıdan önemli sosyal ve ekonomik sorunlardır (1).
2.2.2. Migren Klinik Özellikleri
Migrenin tanımlanmış 4 evresi vardır. Bunlar: 1. Öncül Evre 2. Aura Evresi 3. Baş Ağrısı Evresi 4. Ağrı Sonrası Evre
Öncül Evre: Baş ağrısından saatler ya da günler önce başlayan ve belirtilerden hipotalamusun sorumlu olduğu düşünülen bu evre, migrenlilerin yarısından fazlasında görülmektedir (9,10). Bu dönemde iştah değişikliği (acıkma, susama), duygu-durum değişikliği (depresyon, öfori, huzursuzluk), bilişsel fonksiyonlarda değişiklikler görülebilir.
Migrenin öncül evresinde karşılaşılabilecek başlıca belirtiler şunlardır; (2).
Nöro-psikolojik belirtiler Aşırı duyarlılık, tepkisellik, depresif duygu durumu Öfori, nadiren hiperaktivite Durgunluk/donukluk, konsantrasyon güçlüğü ve dikkatte azalma, Kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma Artmış ışık-ses-koku duyarlılığı Esneme, uyuma isteği
1515. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren pofilaksisinde topiramat, propranolol ve flunarizin kullanımının VEP (Görsel uyarılmış potansiyeller) ve İşaretleme Testi üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 17
2. 1. 4. Klinik Tanı Migren tanısı baş ağrısı özelliklerinin ve ilişkili diğer belirtilerin retrospektif olarak bildirilmesine dayanmaktadır. Fizik ve nörolojik muayene, laboratuvar inceleme sonuçları genellikle normal bulunur ve daha çok sekonder baş ağrısı nedenlerini dışlamada kullanılmaktadır. Tipik migren atağı, çoğunlukla yalnızca baş ağrısı ile sınırlı değildir. Atakta 4 evre bulunabili...
Migren atağı esnasında frovatriptan ve rizatriptanın serebral hemodinami üzerine etkileri - Sayfa 30
―auralı migren‖ atakları tek başına ya da aurasız migren atakları ile birliktedir. Özgün bir migren atağı yalnızca baş ağrısı ile sınırlı değildir. Klasik bir migren atağı başlıca 4 evrede gerçekleşir: 1) Prodromal evre 2) Aura evresi 3) Baş ağrısı evresi 4) Ağrı sonrası evre 1) Prodromal Evre: Baş ağrısından saatler hatta bazen günler öncesinden başlayabilir. Migren hastalarının % ...
Ratlarda gliseril trinitrat ile oluşturulan migren modelinde Riboflavin/E vitamininin beyin kalsiyum, CA+2ATPAZ VE NMDA reseptörleri üzerine etkileri - Sayfa 10
2. GENEL BİLGİLER 2.1. Migren Tanımı Migren sık görülen, nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin çeşitli kombinasyonlarda eşlik ettiği primer, epizodik bir başağrısı bozukluğudur. Tek bir klinik durum değildir. Çoğu zaman bulantı-kusma ve ışık hassasiyeti eşlik eder (21). Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeti yitimine neden olan hastalıklar arasında 19. sıraya yerleştirilmiştir. Mig...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

evresi
aura
ağrısı
ağrı
duygu
önce


15. SAYFA ICERIGI

bulgular elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda ırksal özelliklere dikkat çekilmiş ve genetik yatkınlık desteklenmiştir (19).
Migren tipi baş ağrısına toplumda sık rastlanması, baş ağrılarının günlük yaşam kalitesini bozması, işgücü kaybına neden olması, tanı ve tedavideki eksikliklerin neden olduğu gereksiz ilaç harcamaları migren ile ilgili çalışmalarda vurgulanan toplumsal açıdan önemli sosyal ve ekonomik sorunlardır (1).
2.2.2. Migren Klinik Özellikleri
Migrenin tanımlanmış 4 evresi vardır. Bunlar: 1. Öncül Evre 2. Aura Evresi 3. Baş Ağrısı Evresi 4. Ağrı Sonrası Evre
Öncül Evre: Baş ağrısından saatler ya da günler önce başlayan ve belirtilerden hipotalamusun sorumlu olduğu düşünülen bu evre, migrenlilerin yarısından fazlasında görülmektedir (9,10). Bu dönemde iştah değişikliği (acıkma, susama), duygu-durum değişikliği (depresyon, öfori, huzursuzluk), bilişsel fonksiyonlarda değişiklikler görülebilir.
Migrenin öncül evresinde karşılaşılabilecek başlıca belirtiler şunlardır; (2).
Nöro-psikolojik belirtiler Aşırı duyarlılık, tepkisellik, depresif duygu durumu Öfori, nadiren hiperaktivite Durgunluk/donukluk, konsantrasyon güçlüğü ve dikkatte azalma, Kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma Artmış ışık-ses-koku duyarlılığı Esneme, uyuma isteği
15

İlgili Kaynaklarsingle.php