Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiSistemik / Otonom belirtiler Ense sertliği Halsizlik Açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık Aşırı su içme, vucutta su tutulması, sık idrara çıkma Karında şişlik hissi, kabızlık veya ishal
Aura Evresi: Baş ağrısı atağından önce ortaya çıkan, dört dakikadan uzun, 60 dakikadan kısa süren ve tamamen düzelen, takiben hemen veya 60 dakika içerisinde baş ağrısının görüldüğü evredir (14,15). Aurayı bazen baş ağrısı takip etmeyebilir. Nadir olarak da baş ağrısıyla birlikte başlayabilir ve 60 dakikadan uzun sürebilir. Görsel aura en sık görülen aura tipidir. Seyrek olarak duysal, motor belirtiler, konuşma bozukluğu, oftalmopleji, beyin sapı işlev bozukluğu şeklinde olabilir ve bunlara görsel bulgular eşlik edebilir (9).
Baş Ağrısı Evresi: Başlangıçta genellikle tek taraflı olup, ilerleyen saatlerde diğer tarafa yayılabilir. Olguların %30unda başlangıçtan itibaren iki yanlı olarak görülebilir. Ağrı zonklayıcı özellikte olup, genellikle şakak ve göze yayılım gösterir, çoğu kez beraberinde ensede de ağrı hissedilir. Ağrının şiddeti orta veya ileri derecededir. Visuel analog skalası (VAS) na göre 7-8 şiddetindedir. Migren ağrısı kafa içi basıncı arttıran fiziksel aktivite veya postür değişikliği ile artış gösterir. Ağrı sırasında genellikle ışığa (fotofobi), sese (fonofobi) ve kokuya artmış duyarlılık (osmofobi) gözlenir. Ağrı başladıktan bir süre sonra bulantı hissi ve bazen kusma olur. Ağrı genellikle 4 saatten uzun ve 72 saatten kısa sürer (ilaç kullanılmadığında). Derin uyku, çoğunlukla ağrının kesilmesine yol açar (6,7).
Düzelme Evresi: Düzelme döneminde ağrı giderek azalır ve kaybolur. Hasta kendini yorgun, tükenmiş, huzursuz ve kayıtsız hissedebilir. Konsantrasyon güçlüğü, kafa derisinde hassasiyet, duygu durum değişiklikleri görülebilir.
1616. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

8 - 18 yaş arası migren hastalarında yaşam kalitesinin ve uyku bozukluklarının değerlendirilmesi - Sayfa 25
cereleus olduğu bilinmektedir [9, 22] . Aura Evresi: Migren aurası, bir atağın öncesinde, beraberinde veya nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin bir karışımıdır. Aura belirtlerinin çoğu 5 ila 20 dakika içinde gelişir ve 60 dakikadan kısa sürer [1]. Aurayı bazen başağrısı takip etmeyebilir. Aura bulguları çoğunlukla görsel bulgulardır. Görsel aura bulguları yarı alanı görememe (h...
Migren pofilaksisinde topiramat, propranolol ve flunarizin kullanımının VEP (Görsel uyarılmış potansiyeller) ve İşaretleme Testi üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 18
Aura evresi: Migrenlilerin % 25-30 kadarında, auralı migren atakları bulunmaktadır. Baş ağrısından sıklıkla önce olan bu evre hasta tarafından prodrom evresine göre çok daha net olarak ifade edilir. Dört dakikadan uzun ve 60 dakikadan daha kısa süren bu evreyi takiben hemen veya en çok 60 dakika içinde baş ağrısı başlar. Ender olarak baş ağrısıyla birlikte de başlayabilir ve yine seyrek olarak aur...
Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 31
ifade edebilir. Aura evresi 4 dakikadan uzun ve 60 dakikadan kısa sürer ve aura evresini takiben en çok 1 saat içinde ağrı başlar (İnternational Headache Society 1998, Headache Classification Subcommittee of the İnternational Headache Society). Nadir olarak aura evresi baş ağrılarıyla birlikte başlar. Az bir hastada aura evresi 1 saatten fazla sürebilir. Aura evresini bazen baş ağrısı izlemeyebil...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
motor
kısa
süre
genellikle
evresi


16. SAYFA ICERIGI

Sistemik / Otonom belirtiler Ense sertliği Halsizlik Açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık Aşırı su içme, vucutta su tutulması, sık idrara çıkma Karında şişlik hissi, kabızlık veya ishal
Aura Evresi: Baş ağrısı atağından önce ortaya çıkan, dört dakikadan uzun, 60 dakikadan kısa süren ve tamamen düzelen, takiben hemen veya 60 dakika içerisinde baş ağrısının görüldüğü evredir (14,15). Aurayı bazen baş ağrısı takip etmeyebilir. Nadir olarak da baş ağrısıyla birlikte başlayabilir ve 60 dakikadan uzun sürebilir. Görsel aura en sık görülen aura tipidir. Seyrek olarak duysal, motor belirtiler, konuşma bozukluğu, oftalmopleji, beyin sapı işlev bozukluğu şeklinde olabilir ve bunlara görsel bulgular eşlik edebilir (9).
Baş Ağrısı Evresi: Başlangıçta genellikle tek taraflı olup, ilerleyen saatlerde diğer tarafa yayılabilir. Olguların %30unda başlangıçtan itibaren iki yanlı olarak görülebilir. Ağrı zonklayıcı özellikte olup, genellikle şakak ve göze yayılım gösterir, çoğu kez beraberinde ensede de ağrı hissedilir. Ağrının şiddeti orta veya ileri derecededir. Visuel analog skalası (VAS) na göre 7-8 şiddetindedir. Migren ağrısı kafa içi basıncı arttıran fiziksel aktivite veya postür değişikliği ile artış gösterir. Ağrı sırasında genellikle ışığa (fotofobi), sese (fonofobi) ve kokuya artmış duyarlılık (osmofobi) gözlenir. Ağrı başladıktan bir süre sonra bulantı hissi ve bazen kusma olur. Ağrı genellikle 4 saatten uzun ve 72 saatten kısa sürer (ilaç kullanılmadığında). Derin uyku, çoğunlukla ağrının kesilmesine yol açar (6,7).
Düzelme Evresi: Düzelme döneminde ağrı giderek azalır ve kaybolur. Hasta kendini yorgun, tükenmiş, huzursuz ve kayıtsız hissedebilir. Konsantrasyon güçlüğü, kafa derisinde hassasiyet, duygu durum değişiklikleri görülebilir.
16

İlgili Kaynaklarsingle.php