Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi2.2.3 Migrenin Patofizyolojisi
Migren patofizyolojisinde vasküler, nörojenik, hipoksik, trigeminovasküler, otonomik teoriler ve endoteliyopati sorumlu tutulan mekanizmalar arasında yer alır (1).
Son yıllarda elde edilen bilgiler sonucunda, migren patofizyolojisinde ilk olarak öne sürülen hipotez olan vasküler teoriden uzaklaşılmış nörovasküler teori kabul görmüştür. Vasküler teoriye göre migren atağının intrakranial vazokonstrüksiyonla başladığı bunun vasodilatasyon ve perivasküler nosiseptif sinirlerin aktivasyonu ile baş ağrısına yol açtığına inanılmaktaydı.
Nörovasküler teoride ise migren baş ağrısında nöronal aktivasyona ikincil olarak vasküler değişiklikler görülmektedir. Serebral korteksin aşırı uyarılabilirliği söz konusudur. Birçok gen üzerindeki etkiler de nöronların iyon kanallarında (özellikle kalsiyum iyon kanalları) bozukluklara neden olmaktadır. Aşırı uyarılabilir serebral korteks varlığı sonucunda iç veya dış faktörlerle nöronal depolarizasyon tetiklenmekte ve sonuç olarak ortaya çıkan yayılan kortikal depresyon dalgası (KDD) migrende aura ve trigeminovasküler sistemin aktivasyonundan sorumlu tutulmaktadır (10).
Periferik trigeminal aksonların aktivasyonu sonucu nöropeptidler (KGİP (kalsitonin gen ilişkili peptid), substance P, Nörokinin A) perivasküler alana salınarak vazodilatasyon, kan akımı artışı ve protein ekstravazasyonuna yani nörojenik inflamasyona neden olur. Bu vazodilatasyon ve ödem perivasküler trigeminal aksonların daha fazla uyarılmasına ve beyin sapındaki trigeminal nükleusta artmış c-fos ekspresyonuna yol açarak daha fazla ağrıya neden olmaktadır.
Bugün migren modellerinde nörojenik inflamasyonun varlığı gösterilmiştir. Atak tedavisinde kullanılan triptanlar nörojenik inflamasyonu bloke ederek etki göstermektedir. Ağrının trigeminal kaudal nükleus (TCN)dan beynin ön bölgelerine iletilmesi sırasında, beyin sapındaki çoklu sinaptik bağlantıları nedeniyle, superior salivator nükleus uyarılarak pterigopalatin ve otik ganglia aracılığı ile parasempatik aktivasyona ve bu yolla da vazodilatasyona neden olmaktadır (9). Nitrik oksit (NO) in migren patogenezinde potent bir vasodilatör ve
1717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren başağrısı önleyici tedavisinde anjiotensin reseptör blokeri kandesartan ile beta-bloker metaprololün etkinliğinin karşılaştırılması - Sayfa 26
birçok tetikleyici faktör ile değişebilir. Migren başağrısı genetik yatkınlığı olan kişilerde endojen ve/veya ekzojen faktörlerle tetiklenen nöronal vasküler olaylar zinciri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu olaylar zinciri sırasında trigeminal vasküler sistemin aktivasyonu migren başağrısının esasını teşkil eder. Migrenin patofizyolojisini açıklamak için ilk oluşturulan ilk bilimsel hipotez klasik v...
12-17 yaş arası yetim çocuklarda primer başağrısı sıklığı ve klinik özellikleri - Sayfa 16
16 2.2.2 Migren Fizyopatolojisi: Migrenin altında yatan, aşırı uyarılabilir bir serebral korteksin varlığıdır. Aşırı uyarılabilir serebral bir korteksin varlığıyla birlikte iç veya dış etkenlerle tetiklenen nöronal depolarizasyon neticesinde yayılan kortikal depresyon dalgası (CSD) migrende aura ve trigeminovasküler sistemin aktivasyonundan sorumlu tutulmaktadır (34). Entegre nörovasküler teori...
8 - 18 yaş arası migren hastalarında yaşam kalitesinin ve uyku bozukluklarının değerlendirilmesi - Sayfa 27
trigeminal ganglion ve santral aksonları aracılığı ile ikinci nöronlarını oluşturan C2‟ den bulbusa dek uzanan trigeminal nucleus caudalis‟ e (TNC) iletir (11). Trigeminal gangliyonlar ve serebral damarlar arasındaki sinir bağlantıları „‟trigeminovasküler sistem‟‟ olarak adlandırılmıştır. Periferik trigeminal aksonların aktivasyonu, bir yandan da antidromik olarak içerdiği nöropeptitlerin (Calcit...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
vasküler
aktivasyonu
nöronal
vazodilatasyon
trigeminal


17. SAYFA ICERIGI

2.2.3 Migrenin Patofizyolojisi
Migren patofizyolojisinde vasküler, nörojenik, hipoksik, trigeminovasküler, otonomik teoriler ve endoteliyopati sorumlu tutulan mekanizmalar arasında yer alır (1).
Son yıllarda elde edilen bilgiler sonucunda, migren patofizyolojisinde ilk olarak öne sürülen hipotez olan vasküler teoriden uzaklaşılmış nörovasküler teori kabul görmüştür. Vasküler teoriye göre migren atağının intrakranial vazokonstrüksiyonla başladığı bunun vasodilatasyon ve perivasküler nosiseptif sinirlerin aktivasyonu ile baş ağrısına yol açtığına inanılmaktaydı.
Nörovasküler teoride ise migren baş ağrısında nöronal aktivasyona ikincil olarak vasküler değişiklikler görülmektedir. Serebral korteksin aşırı uyarılabilirliği söz konusudur. Birçok gen üzerindeki etkiler de nöronların iyon kanallarında (özellikle kalsiyum iyon kanalları) bozukluklara neden olmaktadır. Aşırı uyarılabilir serebral korteks varlığı sonucunda iç veya dış faktörlerle nöronal depolarizasyon tetiklenmekte ve sonuç olarak ortaya çıkan yayılan kortikal depresyon dalgası (KDD) migrende aura ve trigeminovasküler sistemin aktivasyonundan sorumlu tutulmaktadır (10).
Periferik trigeminal aksonların aktivasyonu sonucu nöropeptidler (KGİP (kalsitonin gen ilişkili peptid), substance P, Nörokinin A) perivasküler alana salınarak vazodilatasyon, kan akımı artışı ve protein ekstravazasyonuna yani nörojenik inflamasyona neden olur. Bu vazodilatasyon ve ödem perivasküler trigeminal aksonların daha fazla uyarılmasına ve beyin sapındaki trigeminal nükleusta artmış c-fos ekspresyonuna yol açarak daha fazla ağrıya neden olmaktadır.
Bugün migren modellerinde nörojenik inflamasyonun varlığı gösterilmiştir. Atak tedavisinde kullanılan triptanlar nörojenik inflamasyonu bloke ederek etki göstermektedir. Ağrının trigeminal kaudal nükleus (TCN)dan beynin ön bölgelerine iletilmesi sırasında, beyin sapındaki çoklu sinaptik bağlantıları nedeniyle, superior salivator nükleus uyarılarak pterigopalatin ve otik ganglia aracılığı ile parasempatik aktivasyona ve bu yolla da vazodilatasyona neden olmaktadır (9). Nitrik oksit (NO) in migren patogenezinde potent bir vasodilatör ve
17

İlgili Kaynaklarsingle.php