Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisizamanlarda ikinci AHM gen (AHM2) mutasyonu 1. kromozomda (1q23) Na/KATPaz geninde saptanmıştır (23). Başka kanal patolojilerinin de migren patofizyolojisinde yer alabileceği düşünülmektedir (10).
Genetik yatkınlığı olan kişilerde iç ve dış uyaranların tetiklemesi ve normalde duyusal girdiyi düzenleyen beyin sapı mekanizmalarının fonksiyon bozukluğu sonucunda migren ağrısının ortaya çıktığı düşünülmektedir.
2.2.4.Migrende Tanı
Migren tanısı klinik öyküye dayanarak konulur. Fizik ve nörolojik muayene normaldir. Laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri genellikle başka nedenleri dışlamak için kullanılır (10).
Migrenli hastaların dörtte birinde ataklar halinde gelen baş ağrısı, aşırı ilaç kullanımı, diğer arttırıcı etkenler veya eşlik eden diğer durumlar nedeniyle zaman içinde sıklaşıp günlük veya gün aşırı gelen baş ağrısı karakterine bürünebilir.
2.2.4.1.Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004)
A. Birincil Baş Ağrıları 1.Migren 1.1. Aurasız migren 1.2. Auralı migren 1.2.1 Özgün auralı migren 1.2.2 Özgün auralı, migrene benzemeyen baş ağrısı 1.2.3 Baş ağrısız özgün aura 1.2.4 Ailesel hemiplejik migren (AHM) 1.2.5 Sporadik hemiplejik migren 1.2.6 Baziler migren 1.3. Migrenin yaygın öncülleri olabilecek çocukluk çağının periyodik sendromları 1.3.1 Tekrarlayıcı kusma 1.3.2 Abdominal migren
1919. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 15
Headache Society 1988, Headache Classification Subcommittee of the İnternational Headache Society 2004) . İlk baş ağrısı sınıflaması Ad-Hoc Committee tarafından 1962 yılında yapılmıştır. Bu sınıflamanın yetersizliği nedeniyle Olessen’in başkanlığında oluşturulan “Uluslararası Baş Ağrısı Derneği” (IHS) 1988 yılında tüm baş ağrılarını içeren sınıflamayı ve tanı ölçütlerini yayınlamıştır. IHS 1988 s...
Denizli'de ilköğretim çağındaki çocuklarda baş ağrısı sıklığı, eşlik eden faktörler ve sağlık hizmeti kullanımı - Sayfa 26
Migren Genetiği Genetik çalışmalar ve tedavide kullanılan ilaçlara bakıldığında migrenin bir kanalopati olduğu görüşü kabul görmüştür. Ailevi hemiplejik migren genetiği en iyi araştırılmış migren tipidir. Ailevi hemiplejik migrende CACNA1A (FHM1), ATP1A2 (FHM2), ve SCN1A (FHM3) genlerinde mutasyon saptanmıştır. Aynı mutasyonlar sporadik hemiplejik migren hastalarının bazılarında da saptanmıştır. B...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aura
hemiplejik
auralı
migren
ataklar
ağrısı


19. SAYFA ICERIGI

zamanlarda ikinci AHM gen (AHM2) mutasyonu 1. kromozomda (1q23) Na/KATPaz geninde saptanmıştır (23). Başka kanal patolojilerinin de migren patofizyolojisinde yer alabileceği düşünülmektedir (10).
Genetik yatkınlığı olan kişilerde iç ve dış uyaranların tetiklemesi ve normalde duyusal girdiyi düzenleyen beyin sapı mekanizmalarının fonksiyon bozukluğu sonucunda migren ağrısının ortaya çıktığı düşünülmektedir.
2.2.4.Migrende Tanı
Migren tanısı klinik öyküye dayanarak konulur. Fizik ve nörolojik muayene normaldir. Laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri genellikle başka nedenleri dışlamak için kullanılır (10).
Migrenli hastaların dörtte birinde ataklar halinde gelen baş ağrısı, aşırı ilaç kullanımı, diğer arttırıcı etkenler veya eşlik eden diğer durumlar nedeniyle zaman içinde sıklaşıp günlük veya gün aşırı gelen baş ağrısı karakterine bürünebilir.
2.2.4.1.Migren Tanı Kriterleri (IHS 2004)
A. Birincil Baş Ağrıları 1.Migren 1.1. Aurasız migren 1.2. Auralı migren 1.2.1 Özgün auralı migren 1.2.2 Özgün auralı, migrene benzemeyen baş ağrısı 1.2.3 Baş ağrısız özgün aura 1.2.4 Ailesel hemiplejik migren (AHM) 1.2.5 Sporadik hemiplejik migren 1.2.6 Baziler migren 1.3. Migrenin yaygın öncülleri olabilecek çocukluk çağının periyodik sendromları 1.3.1 Tekrarlayıcı kusma 1.3.2 Abdominal migren
19

İlgili Kaynaklarsingle.php