Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi1.3.3 Çocukluk çağının iyi huylu, ataklarla giden baş dönmesi 1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonları 1.5.1 Süreğen migren 1.5.2 Migren statusu 1.5.3 İskemi olmaksızın dirençli aura 1.5.4 Migrene bağlı infarktlar 1.5.5 Migrene bağlı epileptik nöbetler 1.6. Olası migren 1.6.1 Olası aurasız migren 1.6.2 Olası auralı migren 1.6.3 Olası süreğen migren
1.1. Aurasız Migren (Yaygın Migren, Hemikraniya Simpleks)
Tanımı: Ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-72 saat süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, günlük bedensel hareketlerle artış gösteren, fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayıcı bir baş ağrısı hastalığıdır.
Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerine uyan en az 5 atak varlığı B. 4-72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmiş olsun ya da olmasın) C. Baş ağrısı atakları aşağıdaki özelliklerden en az ikisini taşımalıdır: 1. Tek taraflı 2. Zonklayıcı özellikte 3. Orta ya da ağır şiddetli 4. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenme D. Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az birisi bulunmalıdır: 1. Bulantı ve /veya kusma 2. Fotofobi ve fonofobi E. Başka bir organik hastalık işareti olmamalı
2020. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli kadın hastalarda göz kırpma refleksi - adet döngüsü ilişkisi - Sayfa 14
1.4. Retinal Migren 1.5. Migren Komplikasyonları 1.5.1 Süreğen Migren 1.5.2 Migren Statusu 1.5.3 İskemi Olmaksızın Dirençli Aura 1.5.4 Migrene Bağlı İnfarktlar 1.5.5 Migrene Bağlı Epileptik Nöbetler 1.6. Olası Migren 1.6.1 Olası Aurasız Migren 1.6.2 Olası Auralı Migren 1.6.3 Olası Süreğen Migren 1.1. Aurasız Migren (Yaygın Migren, Hemikraniya Simpleks) Tanımı: Ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-...
Migren atağı esnasında frovatriptan ve rizatriptanın serebral hemodinami üzerine etkileri - Sayfa 28
Tanı Aurasız migren ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-72 saat süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, günlük bedensel hareketlerle artış gösteren, fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayıcı bir baş ağrısı hastalığıdır. Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerine uyan en az 5 atak varlığı B. 4-72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmiş olsun ya da olmasın)...
Aurasız migren hastalarında trombosit serotonin düzeylerinin değerlendirilmesi - Sayfa 55
51 1.1.6. Olası Migren 1.1.6.1. Olası Aurasız Migren 1.1.6.2. Olası Auralı Migren 1.1.6.3. Olası Süreğen Migren 1.1.1. Aurasız Migren (Yaygın Migren, Hemikraniya Simpleks) a. Tanımı: Ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-72 saat süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, günlük bedensel hareketlerle artış gösteren, fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayıcı ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ataklar
tedavi
edilmiş
atak
tanı
saat


20. SAYFA ICERIGI

1.3.3 Çocukluk çağının iyi huylu, ataklarla giden baş dönmesi 1.4. Retinal migren 1.5. Migren komplikasyonları 1.5.1 Süreğen migren 1.5.2 Migren statusu 1.5.3 İskemi olmaksızın dirençli aura 1.5.4 Migrene bağlı infarktlar 1.5.5 Migrene bağlı epileptik nöbetler 1.6. Olası migren 1.6.1 Olası aurasız migren 1.6.2 Olası auralı migren 1.6.3 Olası süreğen migren
1.1. Aurasız Migren (Yaygın Migren, Hemikraniya Simpleks)
Tanımı: Ataklar şeklinde ortaya çıkan, 4-72 saat süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya şiddetli, günlük bedensel hareketlerle artış gösteren, fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği tekrarlayıcı bir baş ağrısı hastalığıdır.
Tanı Ölçütleri: A. B-D ölçütlerine uyan en az 5 atak varlığı B. 4-72 saat süren baş ağrısı atakları (tedavi edilmiş olsun ya da olmasın) C. Baş ağrısı atakları aşağıdaki özelliklerden en az ikisini taşımalıdır: 1. Tek taraflı 2. Zonklayıcı özellikte 3. Orta ya da ağır şiddetli 4. Günlük bedensel hareketlerle şiddetlenme D. Baş ağrısı sırasında aşağıdakilerden en az birisi bulunmalıdır: 1. Bulantı ve /veya kusma 2. Fotofobi ve fonofobi E. Başka bir organik hastalık işareti olmamalı
20

İlgili Kaynaklarsingle.php